Bent u goed verzekerd tegen de volgende SUPERCEL?

Een ‘supercel’ is volgens Wikipedia het zwaarste type onweersbui dat kan voorkomen. Nou, dat hebben de inwoners van Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg op donderdag 23 juni geweten. Als een razende ging deze supercel te keer en heeft in zeer korte tijd veel schade aangericht door grote hagelstenen en extreme neerslag. De schade is groot in Zuidoost-Brabant. Met name in de tuinbouw en agrarische sector zijn kassen en gewassen zwaar beschadigd. Men spreekt van meer dan 100 miljoen euro schade. Daarnaast hebben ook veel particulieren schade geleden aan onder andere daken en auto’s.

Anticiperen
Het klimaat is aan het veranderen, maar dat is niet nieuw. Het is altijd aan veranderingen onderhevig. Wel vragen steeds meer mensen zich af of het weer niet steeds extremer wordt. De overheid, ondernemers en particulieren proberen te anticiperen op extreem weer. Zo verstevigen we dijken en impregneren we kelders.

Maatregelen
Naast de maatregelen die u zelf kunt treffen om uw bezit goed te beschermen, is het goed om na te gaan waar u nu precies voor verzekerd bent in geval van noodweer. Hoe zit het bijvoorbeeld bij schade aan uw:

  • woning?
  • bedrijfspand?
  • verhuurd onroerend goed?
  • auto en overige transportmiddelen?

Niets is meer vervelend dan wanneer u niet of onvoldoende verzekerd blijkt te zijn.

Afhankelijk van de dekking
Want wat is er allemaal verzekerd als uw eigen bedrijf stil komt te liggen? Of als u schade heeft aan dak of auto? En wat is precies de vervolgschade? Het hangt helemaal af van de dekking of de verzekeraar schade vergoedt ontstaan door extreem noodweer. Het is daarom heel verstandig om uw verzekeringspolissen goed door te laten lichten. Zorg dat u goed voorbereid en verzekerd bent en blijft. Heeft u hierover vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met onze verzekeringsafdeling bereikbaar op 040 | 22 22 112.