Crowdfunding, een verstandige investering?

Meer rendement. Wie wil dat niet? Crowdfunding, waarbij mensen investeren in ondernemers met een goed idee, trekt investeerders aan die op zoek zijn naar een hogere opbrengst. Crowdfundingplatforms beloven aantrekkelijke rendementen van zeven tot acht procent. Dat klinkt goed. Maar wat zijn de kansen en risico’s? Crowdfunding is bijna niet gereguleerd en daarin zit de grote kracht en tegelijkertijd de grootste valkuil van crowdfunding.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) deed recent onderzoek. Eindconclusie: crowdfundingplatforms dwingen consumenten met marketingtrucs om snel hun geld te steken in projecten waarvan zij de risico’s niet kennen. De tijd die mensen hebben (nemen) om te besluiten of zij wel of niet in een project stappen neemt af. In sommige gevallen is dit slechts 10 minuten tot hooguit een paar uur. Dit uit angst om de boot te missen.

Inzicht in risico’s en spreiding
Vorig jaar schreven wij al een artikel over crowdfunding. We concludeerden dat investeren middels crowdfunding aantrekkelijk maar risicovol kan zijn. Als u op deze manier wilt gaan beleggen is het zaak dat u zich goed juridisch en fiscaal over eventuele risico’s laat infomeren. Investeer met middelen die u kunt missen en zorg voor spreiding in uw beleggingen.

Kwetsbaar
De AFM onderschrijft dit met haar onderzoek. Volgens het onderzoek legt 60 procent van de particulieren meer dan tien procent van zijn vrij belegbare vermogen in crowdfundingsprojecten in. Vooral de kleine beleggers, de mensen met een vermogens tot 50.000 euro, zijn gevoelig voor zowel de marketingtrucs als de hoge en aantrekkelijke rendementspercentages. Zij hebben een ‘beperkt’ vermogen en investeren meer; dat maakt ze kwetsbaar.

Hoe risico’s beperken?
De AFM adviseert om maximaal tien procent van het vermogen te investeren en te spreiden over meerdere projecten. Platformen beloven hoge rendementen van zeven tot acht procent, maar dat zijn vaak bruto rendementen. Na aftrek van kosten komt het vaak uit op gemiddeld drie tot vier procent.

Regels aangescherpt
Naar aanleiding van het onderzoek scherpt de AFM de regels aan. Alle relevante informatie over een project moet voortaan 48 uur vooraf aan openstelling van de inschrijving voor alle investeerders beschikbaar zijn. Verder verwacht de AFM van crowdfundingplatforms grote inzet om ervoor te zorgen dat investeerders niet een te groot deel van hun vermogen in crowdfunding steken. Deze regels zijn overigens voorschriften, omdat er nog geen wetgeving is voor crowdfunding.

Ons advies: Laat u goed juridisch en fiscaal informeren over risico’s en het effectieve jaarlijkse netto rendement. Weet wat u wilt en kunt investeren in crowdfunding en neem geen overhaast besluit. Meer weten? Laat u informeren door een adviseur van Duisenburgh Vemogensregie bereikbaar via 040-222 21 12.

US dollar als sluipmoordenaar

Beleggers hebben deze zomer een flink deel van hun rendement zien verdwijnen. Ondanks het positieve sentiment op de financiële markten hebben ze de winsten van het eerste kwartaal niet kunnen vasthouden. Gek genoeg ligt de oorzaak nu niet in een daling van de aandelenmarkten of in een stijging van de rente. Dit jaar hebben we te maken met een heuse sluipmoordenaar in de vorm van de US dollar.

Exposure

Elke goed gespreide effectenportefeuille heeft blootstelling aan de US dollar. De omvang is veelal afhankelijk van het risicoprofiel. Hoe offensiever u belegt, hoe hoger de exposure naar US dollar. Vermogensbeheerders dekken valutarisico’s in het veilige deel van de portefeuille (o.a. obligaties) vaak af, waar dat in het offensieve deel van de portefeuille (o.a. aandelen) in de regel niet gebeurt. Valutarisico’s afdekken heeft nauwelijks invloed heeft op het rendement en de kosten zijn (te) hoog.

Pariteit

Veel valutaspecialisten waren het er over eens; als gevolg van een verder uiteenlopend monetair beleid in Europa en de VS zou de US dollar verder in kracht toenemen ten opzichte van de euro. Er werd zelfs gesproken van ‘pariteit’, wat niets anders wil zeggen dat het valutapaar in waarde gelijk is: 1 euro is 1 US dollar. Begin dit jaar leek het er, onder invloed van het Trump-effect, nog op dat het inderdaad die kant op ging. In het tweede kwartaal kwam daar echter een kentering in. De twijfel over de haalbaarheid van de plannen van Trump nam toe, de Amerikaanse economie vertoonde haperingen, de Europese economie kwam daarentegen aardig op stoom en de ECB-president Draghi hintte op een start met de afbouw van het ruime monetaire beleid.

Realiteit

De US dollar verloor pariteit steeds verder uit het oog. Op 1 januari was de koers euro/dollar nog 1,06. Inmiddels noteren we een koers van 1,18; een verlies van ruim 10%. De koersdaling van de US dollarkoers is echter veelal aan de aandacht van beleggers ontsnapt. Beleggers vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat de waarde van hun portefeuille zo is weggezakt. En dat terwijl aandelen- en obligatiemarkten geen significante bewegingen vertonen. Afhankelijk van het profiel heeft de koersdaling een negatief effect op het rendement van tussen de 2 en de 4%. Het feit dat beleggers vaak kiezen voor beleggingsfondsen die gedenomineerd zijn in euro’s terwijl ze onderliggend wel degelijk in dollars beleggen, maakt het niet transparanter.

Geduld

Maar als u zich als belegger afvraagt of u in actie moet komen, kan ik u ‘geruststellen’. Het heeft eenvoudigweg geen zin om te speculeren op een beweging van de USD. Ook in dit geval geldt het aloude gezegde: beleggen is een lange-termijn-onderneming en dit zijn nu eenmaal de risico’s die op korte termijn aan beleggen verbonden zijn. Bovendien hebben valutabewegingen op de lange termijn weinig effect op het rendement. Het is wachten op een periode waarin de US dollar ons in gunstige zin verrast en positief bijdraagt aan het portefeuilleresultaat.

Hebt u hierin advies nodig? Wij helpen u graag. Neem contact op via 040-222 21 12 of kijk voor meer informatie op  wwww.duisenburgh.nl

Vooruitzichten financiële markten 2e helft 2017 | Back to volatility

Algemeen

De relatieve rust op de financiële markten was kenmerkend voor het afgelopen half jaar. In de tweede helft van 2017 zal de volatiliteit op de financiële markten ongetwijfeld toenemen. De ontwikkelingen op de beurzen zijn afhankelijk van de antwoorden op de volgende vragen: Welke gevolgen heeft de Brexit op de economische groei in Europa? Is de Amerikaanse economie in staat om de groei vast te houden en blijven bedrijven op niveau presteren; Of neemt het scenario van een aanstaande recessie de overhand? Kan Trump zijn verkiezingsbeloften eindelijk inlossen en voor de nodige economische impulsen zorgen, of verzandt hij in het delen van inhoudsloze twitterberichten.

In het najaar zijn er nog verkiezingen in Duitsland en ook  de Italiaanse bankencrisis blijft nog boven de financiële markten zweven. Bovendien zijn er nog een paar ver-van-ons-bed-problemen, zoals de aanhoudende spanningen boven de Zuid-Chinese zee en de oorlogstaal van het regime in Noord-Korea die voor acute onrust kunnen zorgen.

Genoeg vraagstukken om het weer een enerverend half jaar te laten worden. Voorlopig ligt het zwaartepunt bij het cijfer-seizoen dat weer voor de deur staat.

Economische groei

De wereldwijde economische groei is niet buitensporig maar wel robuust. Zowel in de VS als in Europa zijn de bedrijfscijfers boven verwachting. De werkgelegenheid en het consumentenvertrouwen nemen verder toe. Wij verwachten dat de resultaten van Europese ondernemingen ook in Q2 2017 sterk zullen zijn, ondanks de duurdere euro.

In de Verenigde Staten zwakt de economische groei verder af door het uitblijven van het Trump-effect. De banenmotor draait echter nog steeds op volle toeren. We kunnen zelfs spreken van volledige werkgelegenheid. Tot nu is dit echter nog nauwelijks te merken in de lonen. De loondruk is matig, waardoor ook de inflatie maar moeilijk op gang komt. Als dit vliegwiel gaat draaien ligt de weg open voor verdere groei. Aandelen kunnen van dit klimaat profiteren.

De economie in de Eurozone groeit harder dan verwacht. De bedrijfswinsten zijn solide en de vraag neemt verder toe. De afwikkeling van de Brexit vormt echter een bedreiging voor de economische groei in Europa en kan roet in het eten gooien.

Rente en inflatie

De gestage groei van de economie gaat gepaard met meer werkgelegenheid en toenemende consumentenbestedingen. Vreemd genoeg blijft de loondruk beperkt en stijgt de inflatie nog nauwelijks. De Europese inflatie heeft na sterke stijging in Q1 een stap terug gedaan. De oorzaak hiervan is voornamelijk de daling van de grondstoffenprijzen.

Het inflatieniveau in de eurolanden ligt nu rond de 1,3%. Naar verwachting zullen  de prijzen op korte termijn niet stijgen met het gevolg dat de inflatie nauwelijks zal oplopen. Ook voor komend jaar zijn de inflatieverwachtingen matig. De ECB heeft te kennen gegeven dat zij langzaam denkt aan het verkrappen van het monetaire beleid. Naar verwachting zullen zij hier zeer omzichtig mee omspringen, zolang de inflatie geen duidelijke stijgende lijn vertoont.

In de VS is een soort gelijk beeld waarneembaar. Ondanks het feit dat de inflatie op een iets hoger niveau ligt, is geen sprake van een aanhoudende opwaartse trend. De loondruk die de inflatie een positieve impuls kan geven blijft, ondanks de hoge werkgelegenheid uit. De FED heeft dit jaar al twee maal de rente verhoogd. Zij zal op haar tellen passen en een derde verhoging slechts doorvoeren als de economische omstandigheden dat toelaten. Een derde verhoging verwachten wij dan ook niet voor het einde van het jaar en misschien zelfs pas voor het eerst weer in 2018.

Valuta

De US dollar heeft in de eerste helft van het jaar flink terrein prijs moeten geven ten opzichte van de euro. De oorzaak kunnen we vinden in de onzekerheid bij beleggers over de effecten van de hervormingsmaatregelen van Trump. Daarnaast ontwikkelt de Europese economie zich solide en geven de Amerikaanse macro-economische cijfers tegenstrijdige signalen af. Voorlopig zal de spanning binnen dit valutapaar beleggers nog wel bezig houden. Het zal moeten blijken of de euforie over de Europese economie terecht is. Als de Fed een krapper beleid gaat voeren en de lange rentes daardoor onder opwaartse druk komen te staan, zou het ons niet verbazen als de dollar dan in een korte tijd een stevige duw in de rug krijgt en duurder wordt. Het vooruitzicht op pariteit is inmiddels wel verder uit het zicht geraakt. Wij zien momenteel geen redenen om onze dollarbelangen in de portefeuilles af te bouwen.  Bron:www.valuta.nl

Obligaties

Het moment is aangebroken dat de obligatierentes de lang verwachte weg naar boven definitief hebben gevonden. Het startsein is gegeven bij de publicatie van de ECB-notulen. De mededeling van centrale bankiers dat zij op korte termijn starten met het verkrappen van het monetaire beleid wordt ondersteund door de economische groei. De angst van beleggers voor hogere rentes levert de nodige koersdruk op. Naar verwachting houdt de koersdruk aan, al denken wij dat de rentes voorlopig nog relatief laag blijven omdat de inflatie nauwelijks oploopt. Dit is geen aantrekkelijk vooruitzicht voor kwalitatief hoogwaardige staatsobligaties. De verwachte effectieve rendementen zijn negatief. Vandaar ook dat wij overheidspapier blijven onderwegen.

De stabiele wereldwijde economische groei is wel goed nieuws voor high yield obligaties. De risico-opslagen zijn weliswaar lager geworden, maar de toekomstige rendementen vergoeden de risico’s nog voldoende. Bovendien zijn deze leningen minder gevoelig voor renteverhogingen doordat de looptijden over het algemeen korter zijn. Wij handhaven onze overweging in high yield obligaties.

Binnen het obligatiegamma kiezen wij, ondanks het beperkte rendement, nog altijd voor een substantiële investering in investment grade bedrijfsobligaties. Bij plotse paniek op de aandelenmarkten zorgen zij voor tegenwicht in de portefeuille. De duration (looptijd) hebben wij het afgelopen jaar afgebouwd om het negatieve koerseffect van een stijgende rente zoveel mogelijk te beperken.

Obligaties van opkomende landen zijn aantrekkelijk. Voor deze landen geldt dat zij door aanhoudende economische groei en verdere hervormingen steeds stabielere schuldenaren worden. Ook de zwakkere USD is goed nieuws. Veel schulden van opkomende landen zijn namelijk nog genoteerd in dollars. De recente koersdaling van de USD zorgt voor een verlichting van de rente- en schuldenlast. Daarentegen blijven de lage grondstoffenprijzen een zorgelijke factor voor deze “grondstof landen”. Ondanks het aantrekkelijke rendementsvooruitzicht is dit voor ons reden om deze posities vooralsnog niet uit te breiden.

Inflation Linked Obligaties (ILO’s) hebben in Q2 teleurstellend gepresteerd. De inflatie daalde en de renteniveaus verdubbelden in korte tijd. Een ILO vormt echter geen hedge tegen een stijgende rente; Sterker nog, de relatief lange looptijden waren verantwoordelijk voor een stevig koersverlies. Het idee is dat stijgende rentes inflatie in de hand werken en dan zullen ILO’s profiteren. Dit kan echter langer duren dan aanvankelijk verwacht. Onze visie blijft echter overeind. ILO’s blijven interessant als tegenwicht in de obligatieportefeuille. We voelen ons comfortabel met de huidige positie in ILO’s.

Aandelen

Nadat de eerste helft van het jaar verstreken is rijzen toch wel grote twijfels over de daadkracht van Trump. De effecten die zijn verkiezing aanvankelijk teweeg bracht zijn vrijwel geheel verdwenen. De Amerikaanse beurzen doen het redelijk op basis van de beter verwachte prestaties van bedrijven. Uit de macro-economische hoek zijn verschillende signalen af te leiden. Het is maar de vraag in hoeverre Amerikaanse bedrijven in staat zijn om de winstcijfers op peil te houden. Vooralsnog lijken de vooruitzichten van Amerikaanse aandelen minder aantrekkelijk, zeker als Fed-president Janet Yellen besluit om het monetaire beleid verder te verkrappen en rentes te verhogen. Wij voorzien een moeilijke periode voor Amerikaanse aandelen. Deze ontwikkeling staat overigens los van de koersontwikkeling van de EUR/USD, die het afgelopen jaar voor Europese beleggers een zware stempel heeft gedrukt op het beleggingsrendement. Wij houden vast aan de huidige neutrale weging.

Europese aandelen profiteren van de verbeterde economische vooruitzichten in de Eurozone. De bedrijfswinsten zijn degelijk en de politieke risico’s zijn in een rap tempo afgenomen. Beleggers zullen blijven zoeken naar rendement. Bij stijgende rentes worden de mogelijkheden steeds verder beperkt. Aandelen vormen dan een goed alternatief. De lage rente-omgeving vormt een goed vangnet aan de onderzijde.

Europese aandelen zijn goedkoper dan Amerikaanse aandelen. Zij kunnen zich de laatste tijd dan ook verheugen in de toenemende interesse van Amerikaanse beleggers omwille van de goede rendements-kansen. Wat ons betreft voldoende reden om een voorkeur te hebben voor Europese aandelen in onze portefeuilles.

Wel blijven we voorzichtig met Britse aandelen, omdat we niet kunnen overzien welke negatieve gevolgen de Brexit zal hebben voor ondernemingen in het VK. 

Financiële markten in Azië maken een gestage groei door. De Chinese economie heeft zich met een groei van 6,5% herpakt terwijl India met een dip te maken had. Naar verwachting profiteren deze landen net als Singapore, Thailand en Maleisië van de verbeterde wereldwijde economische groei, omdat deze economieën voornamelijk gebaseerd zijn op de export. Ook de komende periode lijken zij te kunnen profiteren van het gunstige economische klimaat. Dit wil niet zeggen dat er geen gevaren zijn. De groei van de Chinese schuldenberg is waarschijnlijk de grootste bedreiging. Daarnaast kunnen plotse rentestijgingen leiden tot het opgang komen van kapitaalstromen uit de Aziatische regio. Vooralsnog zien wij ontwikkeld Azië als een van de meest aantrekkelijke regio’s om in te beleggen. Wij overwegen Aziatische aandelen.

Ook Aandelen van emerging markets zijn onverminderd aantrekkelijk. Aandelen in deze regio’s zijn goedkoop ten opzichte van aandelen in Europa en de VS. Veel opkomende landen bevinden zich in een transitiefase, waarin hervormingen zijn of worden doorgevoerd. Daardoor neemt de stabiliteit van de economieën toe en dalen de risico’s. De verzwakking van de USD is gunstig voor de schuldenposities, die vooral in USD zijn genoteerd. Voor een aantal landen (zoals Brazilië) zal de ontwikkeling van de grondstoffenprijzen een belangrijke rol spelen. Wij handhaven onze overwogen positie in aandelen van opkomende landen.

Vastgoed

Traditioneel ondervindt vastgoed hinder van renteverhogingen, omdat het vaak leidt tot onttrekkingen van kapitaal. Dit jaar heeft de Fed de rente al twee keer verhoogd. Toch is de koers van vastgoed aardig op niveau gebleven al heeft de verzwakking van de USD wel een behoorlijke impact gehad. De waarderingen zijn momenteel alleszins redelijk en het dividend vormt nog altijd een aantrekkelijk alternatief voor beleggers die op zoek zijn naar rendement. Bovendien biedt deze beleggingscategorie bescherming tegen inflatie. Voldoende redenen waarom wij van mening zijn dat de vooruitzichten positief zijn. Wij handhaven de actuele neutrale weging.

Alternatieven

Alternatieve beleggingen blijven hoeksteen van onze portefeuilles. Als gevolg van de lage volatiliteit heeft deze categorie een matig tweede kwartaal achter de rug. Voor de tweede helft van het jaar verwachten wij dat alternatieven kunnen profiteren van een toenemende beweeglijkheid. Het is daarbij van ondergeschikt belang of financiële markten zich positief of negatief ontwikkelen. Onder beide omstandigheden zijn alternatieven in staat om een positief rendement te realiseren. Wij houden vast aan onze overweging in deze beleggingscategorie. 

Grondstoffen
De olieprijs blijft druk ondervinden van de onzekerheid rond het wereldwijde aanbod. Ondanks productieafspraken tussen de olieproducerende landen blijft de angst voor een overaanbod bestaan. Vooral de groei van de schalieoliemarkt in de VS is een doorn in het oog. De wereldwijde economische groei zal een toenemende vraag tot gevolg hebben, waardoor een evenwicht weer in het verschiet komt. Zeker als de groei van de Chinese economie op niveau blijft, zal de vraag groeien en zullen de voorraden slinken. Uiteindelijk zal dit leiden tot een hogere olieprijs.

De goudprijs heeft een wisselvallig eerste halfjaar achter de rug. De afnemende marktrisico’s en de lage volatiliteit zijn niet in het voordeel van een veilige haven als goud. De matige inflatie pleit ook niet voor het innemen van posities in goud. Zolang de relatieve rust op de financiële markten aanhoudt, zullen beleggers weinig interesse in goud tonen en zal de koers moeilijk houvast vinden.

Duisenburgh Vermogensregie B.V.
Juli 2017

Disclaimer
Duisenburgh Vermogensregie B.V. heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële markten en De Nederlandsche Bank.

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Wij adviseren u voorafgaand aan een eventuele actie deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

In- of uitstapmoment?

Het zal u niet ontgaan zijn dat de aandelenkoersen op de mondiale beurzen de afgelopen maanden fors zijn opgelopen. Na bekendwording van de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft het optimisme de overhand genomen. Beleggers hebben alle schroom van zich afgeworpen en veel indices noteren op een all-time high. Is dit optimisme reëel of is er sprake van opportunisme en moeten we oppassen dat we niet met open ogen in de val lopen?

Cijfers
Vooralsnog zet de groei van de wereldeconomie gestaag door. De zorgen over de ontwikkeling van de Chinese economie zijn naar de achtergrond verdwenen, bedrijven presenteren veelbelovende kwartaalcijfers, de werkloosheid daalt, het consumentenvertrouwen neemt toe en de inflatie loopt op. Allemaal positieve signalen die beleggers gretig oppikken.

Politiek
Maar er zijn wel degelijk gevaren. Geopolitieke onrust hangt als een donkere wolk boven de financiële markten. In de VS is er onzekerheid over de effecten van het beleid van president Donald Trump. In Europa neemt de druk op de Europese Unie toe. De gevolgen van de Brexit zijn moeilijk voorspelbaar en het populisme rukt op. Bovendien is de financiële positie van Griekenland en Italië een blok aan het been. En dan zijn er nog een aantal brandhaarden die weliswaar ver van ons bed liggen, maar die kunnen leiden tot mondiale onrust. Denk hierbij aan de oorlogsdreiging vanuit Noord-Korea en de oplopende spanningen in de Zuid-Chinese zee.

Hoe moet een belegger al deze signalen interpreteren; Kan hij alle zorgen van zich af laten vallen en met een gerust hart aandelen kopen of moet hij toch enige voorzichtigheid in acht nemen?

Sentiment
De globalisering en de daarmee samenhangende verwevenheid van financiële markten en politieke effecten, zorgen ervoor dat de situatie op de financiële markten uitermate broos is. De minste ongelukkige samenloop van omstandigheden kan tot een omslag van het sentiment leiden. Voor beleggers is het haast niet mogelijk om hierop te anticiperen.

Strategie
Door de jaren heen hebben beleggers bewezen dat zij niet in staat zijn om markten te voorspellen en op de juiste momenten te kopen en te verkopen. De belangrijkste oorzaken zijn gelegen in het feit dat zij zich laten leiden door emoties en tegelijkertijd last ondervinden van chronische zelf-overschatting. Met de nodige discipline en goed doordacht beleggingsplan zijn op de lange termijn betere resultaten te behalen. Een goed gespreide effectenportefeuille is de basis voor succes.

In- of uitstappen
Het is in dit licht dus niet logisch te denken in termen van in- of uitstapmomenten. Maar de actuele marktomstandigheden kunnen wel aanleiding zijn om een portefeuille te herbalanceren en in lijn te brengen met de oorspronkelijke strategie. Een beleggingsadviseur van Duisenburgh helpt u hier graag bij.

 

Blik op de Beurs | April | Column Tjeerd Jenniskens

Na de prima rendementen in het eerste kwartaal, deed onze AEX het in april iets rustiger aan. Uiteindelijk steeg de index toch met bijna 5 punten (0,89%) naar een stand van 521,13. De Duitse DAX deed het net iets beter en koerste ruim een procent hoger dan aan het begin van de maand. De Europese index, Eurostoxx50, wist in april een fraaie plus neer te zetten van 1,68%. De stijgingen werden overigens pas ingezet toen bleek dat Emmanuel Macron de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk gewonnen had. Als gevolg van de verkiezingsuitslag trok ook de euro behoorlijk aan en noteerde op het eind van de maand bijna 2,3% hoger ten opzichte van de US dollar. Op zondag 7 mei weten we of Macron daadwerkelijk de nieuwe president van Frankrijk wordt. Gezien de reactie op de beurzen hebben beleggers een duidelijke voorkeur voor Macron boven Le Pen.

In de Verenigde Staten hadden beleggers in april met name interesse in de technologieaandelen. De Nasdaq won in april maar liefst 2,7% en staat tot nu toe in 2017 op een plus van bijna 15%. De Dow Jones scoorde in april een plus van 1,34%, de bredere S&P500 index won 0,91%.

De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Japanse Nikkei 225 index steeg ruim 1,5%, maar de Chinese Hang Seng Enterprise Index verloor een half procent.

Voor de komende maand zullen de spanningen rondom Noord Korea, de Franse verkiezingen en werkgelegenheidscijfers in de VS op de radar van beleggers staan. Ook wordt gepubliceerd hoe de stemming is onder de inkoopmanagers. We weten dan weer hoe optimistisch bedrijven zijn voor de komende periode.

Ik wens u de komende maand weer veel succes met uw beleggingen!

Blik op de Beurs | Maart | Column Tjeerd Jenniskens

Net als in februari waren de Europese beurzen de afgelopen maand positief gestemd. Onze beursbarometer AEX zette in maart een fraaie plus neer van bijna 4,3% en sloot het eerste kwartaal van 2017 af met een winst van 6,91%. Ook onze oosterburen hadden een goede maand, de Duitse index DAX steeg in maart ruim 4% en het afgelopen kwartaal zelfs 7,25%. De Eurostoxx50 ging nog wat harder en noteerde een winst van bijna 5,5% in de afgelopen maand. In Amerika werd er pas op de plaats gemaakt. De Dow Jones 30 index verloor ruim 0,7% en de bredere S&P500 sloot nagenoeg onveranderd.

Alleen de technologie-index Nasdaq100 wist er een mooie plus uit te persen van 2%. In Azië zagen we overwegend rood gekleurde schermen. De Japanse Nikkei225 gaf 2,5% prijs en zakte daarmee ook in het rood in het eerste kwartaal van 2017. De Hang Seng Enterprise Index (Hong Kong) verloor 0,25% in maart maar heeft desondanks het afgelopen kwartaal een fraaie 9,35% opgeleverd. De euro won afgelopen maand 0,7% ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Vorige week zette de eerste Nederlandse bank de stap naar een rentevergoeding van 0% op de spaarrekening, de vraag is wat de andere banken gaan doen. Een belangrijk motief van spaarders is het behoud van het vermogen. Dit is echter steeds moeilijker haalbaar: Na aftrek van vermogensbelasting en rekening houdend met inflatie, neemt het vermogen van de meeste spaarders jaarlijks af. Bovendien zien we de inflatie langzaam oplopen. Met het spreiden van uw risico en het toevoegen van aandelen en/of onroerend goed bent u beter bestand tegen oplopende inflatie en verbetert u uw perspectieven op rendement voor de langere termijn. Wij lichten dit graag toe in een persoonlijk gesprek!

Ik wens u de komende maand weer veel succes met uw beleggingen!

 

Sparen of toch Beleggen?

Als spaarder moet u tegenwoordig van goeden huize komen om nog enig rendement op uw vermogen te maken. Als gevolg van de historisch lage rente zijn de spaartarieven weggezakt tot een dieptepunt. Bij de meeste banken moeten spaarders inmiddels genoegen nemen met een rentevergoeding van minder dan 0,5%. Het zal duidelijk zijn dat een spaarder niet in staat is om zijn vermogen in stand te houden als we rekening houden met inflatie en belastingheffing.

Zekerheid
Dat is een merkwaardige conclusie! Veelal sparen mensen omdat ze beleggen te risicovol vinden. De kans op een hoog rendement geven spaarders graag weg in ruil voor zekerheid. De vraag is alleen wat nu de definitie van zekerheid is als we vaststellen dat een spaarder niet in staat is om zijn belangrijkste doel te verwezenlijken; het in stand houden van zijn vermogen.

Risico
We kunnen de vraag ook anders stellen. Is beleggen eigenlijk wel zo risicovol? Ik ben van mening dat u door te beleggen niet zo zeer meer risico neemt, maar dat u vooral de risico’s spreidt. De kans dat u uw vermogen in stand houdt, neemt aanmerkelijk toe door een beetje “risico” toe te voegen.

Inflatie
Mede als gevolg van het ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank loopt de inflatie in Nederland langzaam op (tot 1,7% in januari). Geldontwaarding is een grote bedreiging voor iedereen die zijn vermogen graag in tact wil houden. Beleggingen in bijvoorbeeld aandelen en onroerend zijn goede alternatieven om uw vermogen te beschermen tegen stijgende inflatie.

Belastingheffing
De fiscus heeft per 1 januari 2017 de belastingheffing op vermogen aangepast. In het verleden moest een spaarder het al afleggen tegen de vermogensrendementsheffing (1,2% over uw vermogen). Het fictief rendement van 4% was voor spaarders al jaren niet meer haalbaar. In het nieuwe systeem wordt verondersteld dat hoog vermogenden in staat zijn om een nog hoger rendement te maken. Als spaarder hebt u dus weer een argument minder om niet te beleggen.

Conclusie
Kortom, voor spaarders is het verstandig om (een deel van) hun vermogen te beleggen. Mist u de tijd en/of kennis om regelmatig aandacht te besteden aan een effectenportefeuille, maar wilt u toch graag meer rendement op hun vermogen dan de rente op een spaarrekening, dan raad ik u aan om u te laten informeren over de mogelijkheden. Goede begeleiding op dit vlak is essentieel; niet alleen om een acceptabel rendement op uw vermogen te realiseren, maar nog meer om uw gemoedsrust te waarborgen. Neem voor een passend advies contact op met één van de beleggingsadviseurs van Duisenburgh bereikbaar via 040-2222112

 

Blik op de Beurs | Februari | Column Tjeerd Jenniskens

De mondiale beurzen trokken in februari aan en beleggers in aandelen beleefden een prima maand. Onze eigen AEX-index steeg met bijna 4% naar ruim 495 punten en verkende al zelfs een paar keer de 500-puntengrens. Onze oosterburen deden het iets rustiger aan, maar de DAX-index steeg toch met ruim 2,5%. Dat geldt ook voor de brede Europese index. De Eurostoxx50 dikte 2,75% aan. In de Verenigde Staten trokken de beleggers zich niks aan van het politieke gekrakeel wat zich de eerste maand van het presidentschap van Donald Trump afspeelde.

De Amerikaanse indices waren eensgezind; De Dow Jones index steeg met ruim 4,7%, de bredere S&P500 met ruim 3,7% en de technologiebeurs Nasdaq met ruim 4,1%. Met een dollar die ruim 2% steeg ten opzichte van de Euro leverde dit prima rendementen op voor de Europese belegger.

Ook in het verre oosten was de stemming opgewekt. Zowel de beurzen in opkomend als in ontwikkeld Azië presteerden uitstekend. De Japanse Nikkei225 index schreef een positief rendement van ruim 1,8% en de Chinese Hang Seng Enterprise Index een plus van ruim 4,7%.

De komende maand kijken beleggers in Nederland met name naar de verkiezingen en de nasleep daarvan. In de Verenigde Staten zullen de ogen gericht zijn op het rentebesluit van de Federale Bank (FED). In de visie van Duisenburgh blijft het -zeker na robuuste stijgingen- voor elke belegger van belang om de verhouding van aandelen en andere vermogensbestanddelen zoals obligaties en spaargeld goed in de gaten te houden en waar nodig te herschikken. Wellicht dat ook in uw portefeuille nu zo’n moment is aangebroken. Wij helpen u graag bij het maken van deze beslissing.

Ik wens u de komende maand veel succes met uw beleggingen!

Blik op de Beurs | Januari | Column Tjeerd Jenniskens

De beurzen kwamen in januari maar moeizaam in beweging. De oorzaak lag in de maatregelen (o.a. het inreisverbod) die de nieuwe Amerikaanse president Trump afkondigde. Zowel in de VS als in de rest van de wereld leidde dit tot onrust en onzekerheid bij beleggers.

Onze eigen AEX-index zwabberde rond de eindstand van 2016, maar leverde de laatste dagen van de maand in. Uiteindelijk resteerde voor januari een verlies van ruim 1,3%. Ook de Duitse DAX-index leverde de winst die hij eerder in de maand realiseerde bijna helemaal in. Met een winst van bijna een half procent kon de DAX de maand nog net in het groen sluiten.

De Amerikaanse Dow Jones Index ging in januari eindelijk door de grens van 20.000 punten. Dit bleek helaas van korte duur. De laatste dagen van de maand zakte de DOW weer onder deze grens, maar won in januari per saldo een half procent. De bredere S&P 500 noteerde een mooie winst van bijna 1,8% en de Nasdaq100 won zelfs ruim 5%. Daar staat tegenover dat de US dollar met ruim 2,5% zakte, zodat door de Europese beleggers per saldo niet veel verdiend werd.

In Azië was het beeld gemengd; de Japanse Nikkei225 verloor bijna 0,4% maar de Chinese Hang Seng Enterprise Index won ruim 4,6%.

De komende maanden is er voldoende te beleven op de mondiale beurzen. Behalve de jaarcijfers van bedrijven zullen ook de politieke ontwikkelingen de aandacht hebben van beleggers. In Europa volgen zij de verkiezingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. In de VS kijken ze naar de plannen en besluiten van Trump. Naar verwachting is de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de komende tijd voorzichtig met renteverhogingen, totdat er meer duidelijkheid is over de impact van de besluiten van de nieuwe regering op de economie.

Ik wens u komende maand weer veel succes met uw beleggingen!

 

Vooruitzichten financiële markten | The great rotation

We kunnen stellen dat 2016 in alle opzichten een verrassend jaar was. De Brexit en de overwinning van Trump kwamen toch wel uit de lucht vallen. Maar ook de reactie van financiële markten was onverwacht. Waar beleggers vreesden voor doemscenario’s in de vorm van wereldwijde stevige koersdalingen, wisten beleggers hun angst om te zetten in een positieve blik.

Ook 2017 kan weer een jaar vol verrassingen worden. Alle noodzakelijke ingrediënten lijken daarvoor aanwezig. In Europa staan  verkiezingen op het programma in Nederland, Frankrijk en Duitsland. En in de VS kan Trump vanaf eind deze maand laten zien of hij zijn verkiezingsbeloftes waar kan maken. Vooralsnog zien beleggers vooral kansen, maar blijft dit ook zo ……?

Wereldwijd zien we een politieke rotatie als tegenreactie op de vergaande globalisering. Deze beweging brengt onzekerheid met zich mee en heeft een sterke invloed op het beleggerssentiment. De afgelopen jaren is de volatiliteit op de financiële markten flink toegenomen. Wij verwachten dat de volatiliteit het komend jaar zal aanhouden. Kortom, onder de gegeven omstandigheden wordt het voor beleggers weer een uitdagend jaar met volop kansen en dito gevaren.

Economische groei
Onder aanvoering van de recente ontwikkelingen in de VS trekt de wereldeconomie verder aan. De risico’s op een wereldwijde recessie zijn ingedamd. Toch blijft de groei beperkt tot niet meer dan 3%, waarmee een lange periode van zwakke groei wordt voortgezet.

In Europa zal het beeld niet veel verschillen van 2016. Ondanks alle inspanningen van de ECB wil de inflatie maar nauwelijks oplopen. De kredietverlening van banken is mager, waardoor geen grote verschuiving optreden in de consumentenbestedingen en bedrijven maar mondjesmaat zullen investeren. De indicatoren wijzen op een groeistabilisatie. Per saldo kan de groei in de Eurozone zelfs iets afzwakken tot onder de 1,5%, al zullen de verschillende tussen landen onderling groot zijn.

In de Verenigde Staten is de groeimotor aardig op gang gekomen. Het beleid van Trump kan voor de nodige fiscale impulsen zorgen. Maar aangezien de werkgelegenheid maximaal is, de lonen langzaam oplopen en de inflatie stijgt, zal de Fed door middel van renteverhogingen de economie afremmen als dat nodig is. Bovendien vormen een (te) dure US dollar en een eventueel protectionistisch beleid bedreigingen voor de groei. Met 2,5% groei liggen de verwachtingen wel ruim hoger dan in Europa.

Opkomende landen hebben een paar pittige jaren achter de rug. De kansen lijken langzaam te keren. De economische groei zet door, de grondstofprijzen zitten in de lift en een harde landing van de Chinese economie is minder voor de hand liggend. De hoge schuldenposities (in dollars) blijven een risico, zeker als de US dollar verder in waarde stijgt.

De vertraging van de economische groei in China stabiliseert. De Chinese overheid doet er alles aan om over te schakelen naar een meer consument gedreven economie. Na de fikse koersval in januari vorig jaar heeft de Chinese economie zich goed hersteld. Een harde landing van de economie lijkt dan ook afgewend. De dure USD en een protectionistisch beleid van de VS kunnen een gevaar vormen voor de Chinese economie.

In Japan blijft de situatie gecompliceerd. De lage inflatie is een bron van zorg voor de overheid en de Bank of Japan (BoJ). Dankzij hoge consumentenbestedingen ligt de economische groei echter wel op schema. Dit is ook noodzakelijk om de hoge staatsschuld te verminderen. Na een fikse stijging ten opzichte van de US dollar, mede als reactie op de Brexit, is de koers van de Yen de afgelopen maanden weer gedaald. Dit is een welkome ontwikkeling voor de Japanse export.

Rente en inflatie
Als gevolg van het ruime monetaire beleid van de ECB zal de korte rente in Europa voorlopig laag (en zelfs negatief) blijven. Hier zal pas verandering in komen als Draghi het opkoopprogramma voor obligaties daadwerkelijk afbouwt. Dit zal pas op zijn vroegst in 2018 gebeuren.

De lange (10-jaars) rente heeft in 2016 een historisch dieptepunt gezien. Door de recente ontwikkelingen in de VS is ook de 10-jaars rente in Europa opgelopen. Markten zullen het komende jaar rekening gaan houden met een afbouw van het opkoopprogramma in 2018, met een verder oplopende rente als gevolg. Dit neemt niet weg dat de rente in historisch perspectief gezien nog altijd laag blijft. De lange rente ondervindt ook opwaartse druk als gevolg van de rentestijging in de VS. De Nederlandse 10-jaars staatsrente kan onder deze omstandigheden in de loop van het jaar oplopen tot boven de 1%.

De afgelopen maanden is de inflatie in Europa licht opgelopen richting de 1%. Dit jaar is ruimte voor een lichte stijging naar een niveau van 1,2%. Dit ligt nog echter steeds ver weg van het door de ECB beoogde niveau van 2%. Binnen Europa kunnen de verschillen overigens aardig oplopen. Dit maakt het voor de ECB moeilijk om de juiste koers te varen.

In de VS heeft de rente een voorschot genomen op het beleid van Trump. In de laatste vergadering van het beleidscomité van de Fed heeft Yellen aangegeven dat zij uitgaat van een tweetal renteverhogingen in 2017. Of het zover komt zal sterk afhankelijk zijn van het beleid dat Trump gaat voeren en van de gevolgen die dit heeft. De Fed zal de economische ontwikkelingen nauwlettend in het oog houden. De lange rente (10-jaars treasury) heeft een stevige duw in de rug gekregen en zal naar verwachting verder oplopen richting de 3%. De ontwikkeling van de inflatie
is eveneens afhankelijk van de koers die de VS onder Trump gaat varen. Sinds zijn verkiezing is de inflatie opgelopen tot circa 2,5%. Als Trump daadwerkelijk overgaat tot het heffen van importbelastingen kan dit voor de korte termijn een sterk opdrijvend effect op de inflatie hebben. Op basis van de huidige ontwikkelingen ligt een niveau van rond de 3% in de lijn der verwachting.

Valuta
De USD heeft eind 2016 terrein gewonnen ten opzichte van de euro. De komende tijd zal het uiteenlopende monetaire beleid van de verschillende centrale banken zorgen voor toenemende druk op de euro. Momenteel koerst de EUR/USD rond een niveau van rond de 1,05. Als de Fed de rente later dit jaar nogmaals verhoogt, ligt de weg naar pariteit of zelfs daaronder (EUR/USD < 1,0) open. De euro krijgt pas weer wat lucht als de ECB haar opkoopprogramma beëindigt.

Het Britse Pond is het afgelopen half jaar in een vrije val terecht gekomen. Het GBP bevindt zich op een historisch laag niveau opzichte van de USD. Zolang onduidelijkheid bestaat over het Brexit-proces kan het Pond nog verder dalen. Het is goed mogelijk dat de Bank of England (BoE) op korte termijn ingrijpt en de rente verlaagt.

Obligaties
Voor obligatiebeleggers wordt 2017 weer een grote uitdaging. De afgelopen jaren hebben obligatiemarkten te maken gehad met almaar dalende rentes. Daar lijkt dit jaar daadwerkelijk een einde aan te komen. De 10-jaars Duitse Bund is vanaf november van -0,20 opgelopen naar +0,30. Dit betekent dat koersdruk ontstaat op veilig geachte staatsobligaties en dat negatieve rendementen in het verschiet liggen. Beleggers kunnen hier slechts weerwoord aan bieden door de duration (gewogen looptijd) in hun portefeuille te verkorten. Er zijn beleggingsfondsen die de mogelijkheid bieden om de looptijd volledig te neutraliseren. Wij handhaven onze onderweging in staatsobligaties. Voor bedrijfsobligaties kiezen we voor zo kort mogelijke looptijden. We leggen accenten op high yield en inflation linked obligaties.

Voor high yield obligaties zijn de vooruitzichten gunstig. Zij profiteren van het herstel van grondstofprijzen en afnemende schuldenlasten. De waarderingen zijn minder aantrekkelijk dan vorige jaren, maar de risico-opslag (vergoeding voor het extra risico) is nog altijd aantrekkelijker dan die van kwalitatief hoogwaardige obligaties. Bovendien is de rentegevoeligheid van high yield obligaties lager door de relatief korte looptijd en de beperkte correlatie met obligatiemarkten. Omdat deze markt nog relatief onvolwassen en beperkt liquide is, kiezen we ervoor om de selectie over te laten aan gespecialiseerde fondsbeheerders. Wij zijn momenteel overwogen in deze beleggingscategorie.

Obligaties van opkomende landen (EMD) hebben na een moeizame periode een robuust herstel laten zien. Onder invloed van stijgende grondstoffenprijzen zijn de koersen flink gestegen. Het ruime monetaire beleid in Europa en Japan en de zoektocht van beleggers naar rendement, zorgt ervoor dat deze categorie interessant blijft. De hoge schulden (veelal in US dollars) blijven echter een punt van zorg. Een stijging van de US dollar heeft erin geresulteerd dat een deel van de opgebouwde winst is verdampt. Voor de korte termijn blijft dit een risico, evenals een verdere rentestijging in de VS. Wij voelen ons voorlopig comfortabel bij de huidige neutrale weging.

Inflation linked obligaties vinden wij een interessante categorie. Door het lage of mogelijk zelfs negatieve rendement op ‘gewone’ obligaties levert de belegger geen rendement in bij de keuze voor inflation linked papier. Het is daarmee niet alleen de verwachting van een stijgende inflatie dat het beleggen in Inflation linked obligaties aantrekkelijk maakt. Wij overwegen deze obligatiecategorie.

Aandelen
Onder invloed van de ontwikkelingen in de VS is de euforie op de aandelenmarkten teruggekeerd. Dit uit zich door een sectorrotatie. Beleggers kiezen voor groei en verruilen defensieve aandelen voor meer cyclische aandelen. Daarmee lopen zij vooruit op de effecten die het beleid van Trump teweeg kan brengen. Omwille van de aanhoudende beweeglijkheid op de financiële markten houden wij vast aan onze brede spreiding. Daarnaast leggen we accenten door in te spelen op actuele thema’s en trends. Wij zien geen redenen om wijzigingen aan te brengen in onze actuele neutrale weging.

Europese aandelen hadden een moeilijk jaar. De brede Europese indices zijn er op de valreep in geslaagd om in 2016 nog een klein plusje op de borden te zetten. De AEX en de DAX deden het overigens aanmerkelijk beter met rendementen van rond de 9%. Wij dichten Europese aandelen goede kansen toe om dit jaar een mooi rendement neer te zetten. We zien bedrijfswinsten herstellen, de relatief goedkope euro is gunstig voor de export en de waarderingen van Europese aandelen zijn goedkoop ten opzichte van Amerikaanse aandelen. De onzekerheid rond het Brexit-proces, de financiële positie van Italiaanse banken en politieke onrust vormen een serieuze bedreiging voor het beleggerssentiment. Wij handhaven onze overweging in Europese aandelen.

Voor Amerikaanse aandelen was 2016 een succesvol jaar. De verkiezing van Trump tot president heeft aandelenkoersen tot nieuwe hoogtes gestuwd. De door Trump beloofde belastingverlagingen en investeringen in infrastructuur kunnen de bedrijfswinsten een positieve impuls geven. De dure USD en eventuele protectionistische maatregelen leveren daarentegen een gevaar op voor de resultaten van (met name) multinationals. Amerikaanse aandelen zijn bovendien nog altijd duur ten opzichte van Europese aandelen. Wij denken dat deze categorie de komende maanden nog kan profiteren van het positieve sentiment, maar dat zij per saldo slechts een beperkt opwaarts potentieel hebben. Onze specifieke interesse gaat uit naar small cap aandelen omdat deze geen last hebben van een dure dollar en het meeste voordeel hebben van een verlaging van de winstbelasting. Wij handhaven onze neutrale weging voor Amerikaanse aandelen.

Het ruime monetaire beleid van de Bank of Japan lijkt eindelijk zijn vruchten af te werpen. Voor het eerst sinds lange tijd is de inflatie de afgelopen maand opgelopen (0,5%). Japanse aandelen kunnen zich de komende tijd verheugen in de interesse van buitenlandse beleggers, maar ook het Japanse overheidspensioenfonds zal de komende tijd flink investeren in aandelen. Daarnaast is de verzwakking van de Yen positief voor de export en dus ook voor de omzetgroei van Japanse bedrijven. Er schuilt ook een gevaar in de combinatie van een dalende Yen en een oplopende Amerikaanse rente. De Japanse rente kan mee omhoog gezogen worden. Japan kan zich echter geen hoge rente permitteren gelet op de hoge schuldenpositie van het land. Vooralsnog beschouwen wij deze regio als kansrijk en behouden wij onze neutrale weging.

Het succes van emerging markets aandelen wordt in grote mate bepaald door de ontwikkeling van de dollarkoers, de rente in de VS en de grondstofprijzen. De situatie in de verschillende landen loopt flink uiteen en zorgt voor een veelvoud aan kansen en bedreigingen. In Azië is het risico van een harde landing van de Chinese economie weggeëbd, terwijl Mexico gevoelig is voor de plannen van Trump. Emerging markets zijn erg goedkoop ten opzichte van ontwikkelde markten, maar zeker voor landen  met hoge schulden in dollars blijven de risico’s aanwezig.

Vastgoed
Vastgoed heeft na de financiële crisis een langdurige opleving doorgemaakt. Mede als gevolg van de lage rente was vastgoed een interessant alternatief voor beleggers. De waarderingen waren redelijk en het dividendrendement was degelijk. Vanaf augustus heeft deze categorie een fikse veer moeten laten onder druk van een dreigende renteverhoging in de VS. Het recente succes van aandelen en verdere renteverhogingen doen de druk op vastgoed toenemen. Daar staat tegenover dat de waarderingen gunstiger zijn geworden; enerzijds door de koersdalingen van vastgoedaandelen, anderzijds door de waardestijging van het onderliggende onroerend goed. Bovendien blijft het dividendrendement goed. Het momentum voor vastgoed is niet ideaal, maar wij vinden deze beleggingscategorie aantrekkelijk voor de middellange termijn, mede vanwege de bescherming tegen een oplopende inflatie. Wij blijven vastgoed neutraal wegen in de portefeuilles.

Alternatieven
Ook voor dit jaar zien wij weer een voorname rol weggelegd voor alternatieven. Door de lage effectieve rendementen op obligaties en de steeds verder toenemende volatiliteit op de aandelenmarkten blijven wij zoeken naar beleggingen die niet of nauwelijks correleren met traditionele assets als obligaties en aandelen. Voorwaarde blijft dat de alternatieven een heldere strategie hebben, onderscheidend zijn en bijdragen aan een verdere diversificatie van onze portefeuilles. Wij blijven de categorie alternatieven in onze portefeuille overwegen.

Grondstoffen
Begin december zijn de OPEC-landen eindelijk tot afspraken gekomen over een productiebeperking. Dit heeft de olieprijs flink gestuwd. Voor een vat Brentolie wordt momenteel ruim $56 betaald. Dit is een prijsverdubbeling ten opzichte van het dieptepunt in het voorjaar van 2016. De komende maanden zal moeten blijken in hoeverre het akkoord ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.Tegelijkertijd neemt de wereldwijde vraag naar olie langzaam toe, waardoor vraag en aanbod langzaam met elkaar in evenwicht komen. Wij verwachten niet dat de olieprijs het komende jaar nog veel verder zal oplopen.

Goud heeft de afgelopen half jaar aan populariteit ingeboet. De prijs is in een glijvlucht terecht gekomen. Aanvankelijk was goud voor beleggers nog een veilige haven om te schuilen voor de politieke onrust. Door de stijgende rente en het toenemend vertrouwen van beleggers in assets als aandelen is de koers van goud fors gedaald. Het huidige positieve beleggingssentiment, de hogere rente en de sterke USD lijken de goudprijs geen goed te doen. In tijden van extreme gebeurtenissen zoeken beleggers ongetwijfeld opnieuw hun toevlucht in deze asset.

 

Duisenburgh Vermogensregie B.V.

Januari 2017

Disclaimer

Duisenburgh Vermogensregie B.V. heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële markten en De Nederlandsche Bank.

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Wij adviseren u voorafgaand aan een eventuele actie deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.