Bitcoin

Bitcoins en uw belastingaangiften in 2017 en 2018

Binnenkort moet u belastingaangifte doen over het jaar 2017. Bent u in het bezit van Bitcoins of andere cryptomunten? Dan moet u de waarde in het economische verkeer van deze middelen aangeven op 1 januari van het jaar van aangifte. Voor de meeste bezitters van cryptocoins valt dit in 2017 gunstig uit. Op 1 januari 2017 was de waarde van de meeste virtuele betaalmiddelen namelijk lager dan op 31 december 2017. Houd er echter rekening mee dat dit mogelijk een heel ander verhaal is in 2018!

In december 2017 steeg de waarde van de Bitcoin naar ongekende hoogte. Op 17 december kwam de koers zelfs even boven de 20.000 US dollar grens uit. Rond de jaarwisseling stond de koers van de cryptomunt weliswaar iets lager, maar in vergelijking met de laatste weken nog erg hoog. In januari van dit jaar zagen we de grilligheid van de markt van de cryptocurrencies: de koers kelderde.

Grillige koers
Gigantische prijsschommelingen zorgden voor verlies in waarde van verschillende digitale munten. Als de koers van bijvoorbeeld de Bitcoin instort, zoals kort na de jaarwisseling dreigde, betaalt u bij de belastingaangifte over 2018 vermogensbelasting over de veel hogere waarde op 1 januari 2018.

De feiten:
• Bitcoins en andere cryptocoins vallen onder ‘overige bezittingen’ als onderdeel van uw totale vermogen in box 3.
• Als dit meer is dan 25.000 euro in 2017 en 30.000 euro in 2018, dan betaalt u hier vermogensbelasting over.
• U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte.
• (Onder andere) Bitcoins zijn traceerbaar via de elektronische handelsplatformen.
• Verzwijgen = belasting ontduiken.
• Door de stijging (en daling) van de virtuele munten krijgen ze veel aandacht, ook van de Belastingdienst.
• De Belastingdienst mag tot vijf jaren terug een navordering en boete sturen.
• Het gedrag van cryptocoins is moeilijk te voorspellen.
• De Bitcoin is een virtueel betaalmiddel, waarover u dus geen btw betaalt.
• Krijgt u al in Bitcoins betaald? Dan is dat inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting. Over dat inkomen moet u loonbelasting, premies en inkomstenbelasting betalen.

Uw belastingaangifte
Heeft u nog specifieke vragen over de virtuele munten of wenst u hulp bij uw belastingaangifte? Informeer dan bij uw of onze fiscalist.

Medewerker in de spotlights: Joris de Man

Mijn naam is Joris de Man en ik ben sinds oktober 2015 in dienst van Duisenburgh als fiscalist & financieel planner.

Studie
Toen ik tijdens mijn MBO-opleiding Sport en Bewegen voor de (gym)klas stond wist ik al vrij snel dat ik dit niet mijn hele carrière zou blijven doen. Het sporten op zich zeker wel en het helpen van mensen bij lastige vraagstukken ook alleen dit was niet de juiste combinatie. Na het doorlopen van de HBO- studie Fiscaal Recht en Economie gevolgd door de Master Fiscaal Recht op de Universiteit had ik mijn passie gevonden. Het adviseren van cliënten over fiscale en financiële vermogensvraagstukken. Het menselijke aspect is wat deze baan mooi maakt.

Mijn rol binnen Duisenburgh
In mijn rol als fiscalist en financieel planner help ik ondernemers en particulieren met het structureren van hun vermogen. Ik maak ze bewust van hun financiële situatie en ik reik oplossingen aan om belasting te besparen en om hun wensen en doelstellingen te realiseren. Binnen Duisenburgh werk ik prettig samen met een team van professionals. Mijn collega’s hebben kennis van de financiële dienstverlening (financieren en verzekeren) en vermogensregie (beleggen). Als financieel planner ben ik hierdoor in staat om een volledig integraal advies te geven. De samenwerking met hen is een aangename combinatie waar onze cliënt het voordeel van ervaart.

Werk en Privé
In mijn vrije tijd speelt sport een belangrijke factor. Zo loop ik geregeld hard, pak ik wekelijks een bootcamples mee en stap ik af en toe op de wielrenfiets. Sporten na een dag werken geeft mij veel energie. In de weekenden ben ik voornamelijk in de binnenstad van Eindhoven te vinden (Kleine Berg) voor een hapje en gezellige borrel met vrienden. Van een glas goede wijn of heerlijke speciaal bieren kan ik echt genieten, cheers!

 

Regeerakkoord 2017: Vertrouwen in de toekomst

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Dit akkoord van Kabinet Rutte III bevat een aantal fiscale maatregelen voor de komende vier jaar. Wat betekenen deze maatregelen voor u?
Wij zetten de belangrijkste plannen op een rij.

Nog maar twee tarieven inkomstenbelasting – box 1
De inkomstenbelastingtarieven worden beperkt tot twee schijven. Een lage tariefschijf van 36,93% en een hoge tariefschijf van 49,5%. De hoge tariefschijf vangt aan bij € 68.600.

Verhoging tarief inkomstenbelasting – box 2
Het box 2-tarief gaat gefaseerd omhoog van 25% naar 28,5% in 2021. Deze verhoging staat tegenover de vennootschapsbelastingtariefsverlaging. 

Vennootschapsbelastingtarieven omlaag
In 2019 gaan deze tarieven met 1% omlaag, in 2020 en 2021 met nog eens 1,5%. Daarmee komen de vennootschapsbelastingtarieven in 2021 uit op 16% (nu 20%) voor schijf 1 en 21% (nu 25%) voor schijf 2. De schijfgrens bedraagt € 200.000.

Vrijstelling omhoog – box 3
De vrijstelling voor box 3 gaat per 1 januari 2018 omhoog van € 25.000 naar € 30.000 per persoon. Voor partners is de vrijstelling € 60.000 per jaar.

Werkelijk rendement – box 3
In de vermogensrendementsheffing wordt sneller aangesloten op het werkelijk rendement van spaartegoeden. In deze kabinetsperiode zal een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement worden uitgewerkt.

Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd
Vanaf 2020 daalt de maximale hypotheekrenteaftrek met 3% per jaar. Deze aftrek is in 2023 uiteindelijk gelijk aan het lage tarief van de inkomstenbelasting van 36,93%.

Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait wordt per januari 2018 verlaagd met 0,15%. De Wet Hillen wordt in 30 jaar afgebouwd, waardoor huizenbezitters die hun hypotheek (grotendeels) hebben afgelost geen vrijstelling meer krijgen van het eigenwoningforfait.

Lage btw-tarief gaat omhoog
Het lage btw-tarief wordt per 1 januari 2018 verhoogd van 6% naar 9%.


Let op!
Het regeerakkoord moet nog worden omgezet in wetgeving. Het akkoord treedt pas in werking als zowel de Tweede als de Eerste Kamer de wetgeving goedkeurt.

Schenken met de warme hand

Van alle belastingsoorten zijn erf- en schenkbelasting misschien wel het meest omstreden. Over het bij elkaar gespaarde vermogen is al eens inkomstenbelasting geheven, waardoor er sprake is van dubbele belastingheffing. Onrechtvaardig, vinden veel Nederlanders. Terecht, vindt de overheid, want voor geld dat je krijgt door een schenking of overlijden heb je niets hoeven doen.

Wil je de frustratie over het betalen van erf- of schenkbelasting voorkomen? Overweeg dan om te schenken met een warme hand. Ofwel: schenken tijdens het leven. Dat levert al snel een belastingbesparing op van 10% tot (maximaal) 40%.

Belastingvrij schenken voor de eigen woning
Sinds 1 januari van dit jaar kunt je in een (aaneengesloten) periode van drie jaar maximaal honderdduizend euro belastingvrij schenken aan een ander. Je hoeft het bedrag dus niet in één keer te schenken om de vrijstelling maximaal te benutten. Aan de schenking zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de ontvanger tussen de achttien en veertig jaar oud zijn. Bovendien moet de schenking gebruikt worden voor onder andere de aankoop of verbouwing van een eigen woning of aflossing op de eigenwoningschuld.

Zwart op wit
Afspraken over de schenking voor een woning kun je zelf op papier zetten. Tussenkomst van een notaris hóeft dus niet. Denk goed na over de voorwaarden die je aan de schenking wilt verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld regelen dat al je kinderen eerlijk worden bedeeld – ook als je schenkingen niet gelijktijdig doet – en dat het geschonken vermogen altijd binnen de familie blijft.

Schenkingsplan
In een schenkingsplan worden de verschillende varianten van schenken doorgerekend. Het geeft inzicht in de financiële en fiscale gevolgen over een langere periode. Zo kun je jaarlijks monitoren of het noodzakelijk is om vermogen te schenken om erfbelasting te voorkomen en schenk je nooit te veel.

Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden van vermogensoverdracht. Daarbij kun je denken aan het schenken van onroerend goed, aandelen van je onderneming of een effectenportefeuille. Ook kun je samen met je (klein) kinderen een familiefonds oprichten om in een beschermde omgeving, met spelregels die je zelf bepaalt, geleidelijk vermogen over te dragen. Duisenburgh informeert je graag over alle mogelijkheden en het juiste plan van aanpak.

Duisenburgh in Content Magazine

Dit artikel verscheen in “Content Magazine, maand oktober 2017. Klik hierboven voor het volledige artikel.

Disclaimer: De verstrekte informatie mag nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Belastingaangifte doen

Welke kosten bij aankoop van een woning zijn fiscaal aftrekbaar?
Sinds 1 maart jl. is het weer mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting 2016 in te (laten) vullen. Dit kan via het onlineplatform op Mijn Belastingdienst, met de mobiele app van de Belastingdienst of u laat het door uw belastingconsulent verzorgen.

Vanaf 2016 is de vooraf ingevulde aangifte voor degene die zelf hun aangifte invullen niet meer optioneel maar verplicht. U hoeft de aangifte alleen nog maar te controleren en waar nodig aan te vullen. Onze ervaring is dat in een aantal gevallen het extra loont als u de vooraf ingevulde aangifte kritisch beoordeeld zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning. De aftrekbare kosten bij aankoop van een woning vormt dit jaar een speerpunt van de Belastingdienst waar extra op gecontroleerd gaat worden.

Hebt u in 2016 een woning gekocht of uw hypotheek overgesloten, dan hebt u diverse kosten moeten maken voor het verkrijgen van de financiering. Veel van deze kosten zijn fiscaal in aftrek te brengen.

Kosten: Fiscaal aftrekbaar?
Bouwkundig rapport voor Nationale Hypotheek Garantie Ja
Taxatiekosten voor verkrijging hypotheek Ja
Notariskosten voor hypotheekakte Ja
Notariskosten voor koopakte Nee
Bemiddelingskosten voor het verkrijgen van een financiering Ja
Makelaarsprovisie Nee
Kosten voor aanvraag Nationale Hypotheek Garantie Ja
Bouwrente Ja

Ook als u kosten hebt gemaakt voor het verkrijgen van een lening voor uw eigen woning van een familielid. Bijvoorbeeld om door een professionele partij een overeenkomst van geldlening op te laten stellen, dan zijn ook deze kosten fiscaal aftrekbaar. Dit geldt tevens voor de premie die u betaalt als u een verzekering heeft afgesloten om de maandlasten te kunnen blijven voldoen bij arbeidsongeschiktheid.

Wanneer kunt u de belastingaanslag verwachten?
Dient u uw aangifte vóór 1 april in, dan garandeert de Belastingdienst uw teruggave vóór half juli. Moet u een bedrag betalen, dan is inleveren vóór 1 mei aan te bevelen zodat geen belastingrente in rekening wordt gebracht. De belastingrente kan ook worden voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen.

Wijzigingen in fiscale regelingen en belastingtarieven 2017

Dit jaar zijn weer de nodige fiscale regelingen en belastingtarieven gewijzigd. Hierbij informeren wij u over één van de meest actuele wijzigingen die interessant voor u kunnen zijn.

Schenkvrijstelling voor eigen woning
Vanaf 1 januari 2017 kunt u onder voorwaarden tot maximaal 100.000 euro (€ 53.016 in 2016) onbelast schenken aan een ander voor een eigen woning. De vrijstelling is hiermee weer op hetzelfde niveau als in de periode 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015. De vrijstelling stelt onder meer nieuwkomers op de woningmarkt in staat om gemakkelijker een eerste woning te kopen, voorkomt dat woningen onder water blijven staan (hypotheekschuld is hoger dan de waarde van de woning) en faciliteert het onbelast overdragen van vermogen aan de volgende generatie. Dit laatste levert als snel een belastingbesparing op van 10% tot maximaal 40% schenk- of erfbelasting.
Nieuw is dat vanaf 2017 de eenmalige verhoogde vrijstelling verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut. De schenker kan hierbij jaarlijks variëren in het te schenken bedrag. De verkrijger dient ieder jaar aan de leeftijdseis van minimaal 18 jaar en maximaal 39 jaar te voldoen en de schenking dient aangewend te worden voor één van onderstaande bestedingsdoelen.

Voorbeeld:
Ouders doen de aan hun dochter van 35 jaar de volgende schenkingen:
2017: € 35.000
2018: € 45.000
2019: € 30.000
De schenking wordt gebruikt om de hypothecaire lening bij de bank af te lossen. In 2017 wordt in de aangifte schenkbelasting voor het gehele bedrag een beroep gedaan op de vrijstelling. Er resteert dan nog een vrijstelling van € 65.000. In 2018 wordt een beroep gedaan op de reguliere vrijstelling van afgerond € 5.000 en € 40.000 op de eigenwoningvrijstelling (restant vrijstelling € 25.000). In 2019 wordt een beroep gedaan op de reguliere vrijstelling van afgerond € 5.000 en € 25.000 op de eigenwoningvrijstelling. In totaal hebben ouders onbelast € 110.000 aan dochter geschonken.

Vanaf 2017 is ook de groep van schenkers weer uitgebreid. Zo kunnen bijvoorbeeld ook opa en oma een bedrag voor de woning van hun kleinkinderen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar vrijgesteld schenken.

De bestedingsdoelen voor de schenkingsvrijstelling zijn o.a.:
• de aankoop van een eigen woning;
• de (gedeeltelijke) aflossing van een eigenwoningschuld;
• een aanbetaling op een eigen woning in aanbouw;
• de aflossing van een restschuld van de eigen woning die na 28 oktober 2012 is ontstaan;
• de kosten voor verbetering (verbouwing) of onderhoud van de eigen woning.

De schenking kan notarieel maar ook onderhands vastgelegd worden. Een tussenkomst van de notaris is dus niet noodzakelijk. Van belang is dat u goed nadenkt over de voorwaarden die u zelf aan de schenking wenst te verbinden. Zo kunt u regelen dat als u meerdere kinderen hebt en de schenkingen niet gelijktijdig worden gedaan, uiteindelijk niemand wordt benadeeld. Ook is het mogelijk om een uitsluitingsclausule aan de schenking te verbinden zodat het geschonken vermogen in de familie blijft.
Neem contact op met een onze fiscalist en financieel planner Joris de Man voor een persoonlijk plan van aanpak.

Vermogensoverdracht met de warme hand is toch veel leuker!

De heffing van erf- en schenkbelasting ervaren veel Nederlanders als onrechtvaardig. Over het bij elkaar gespaarde inkomen is toch al eens belasting geheven toen het werd genoten en daarna is het ook nog eens belast in box 3?!

De overheid vindt het juist legitiem om bij de overdracht van vermogen door schenking en/of overlijden belasting te heffen. Deze belastingheffing is gebaseerd op het zogenaamde buitenkansbeginsel. De begiftigde en/of erfgenaam verkrijgt namelijk vermogen zonder hiervoor enige inspanning te leveren. Of u dit nu rechtvaardig vindt of niet, de belastingheffing bestaat, waardoor u er maar beter voor kunt zorgen dat de te betalen belasting bij overlijden beperkt of zelfs geheel achterwege blijft.

Verminderen erfbelasting door schenking

Het verminderen of zelfs volledig voorkomen van toekomstig verschuldigde erfbelasting is met  behulp van schenkingen eenvoudig te realiseren. En zeg nu eerlijk, vindt u het ook niet leuker om met de warme hand te geven? Daarnaast kan het schenken van vermogen bijvoorbeeld ook positief voor u uitwerken als u momenteel een eigen bijdrage bij uw AWBZ-instelling of box 3 belasting moet betalen.

Als u overweegt om vermogen te schenken denk dan eens na over het volgende:

  • Hoeveel vermogen kan ik schenken zonder zelf ooit iets tekort te komen?
  • Mogen de begunstigden al over de bedragen beschikken?
  • Is het mogelijk om vermogen over te dragen, maar mijn effectenportefeuille niet te laten versnipperen?
  • Op welke manier wil ik vermogen schenken, in contanten of op papier?
  • Wil ik bepaalde voorwaarden aan de schenking verbinden?

Schenkingsplan

Uw fiscaal adviseur kan met behulp van een schenkingsplan verschillende varianten van schenking op een rij zetten, u inzicht geven in de financiële en fiscale gevolgen over een langere periode en actief met u sparren over de voorwaarden die u aan de schenkingen wilt verbinden.

Verhoogde schenking met vrijstelling

Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om een verhoogde schenking van € 53.016 (vrijstelling 2016) aan uw kinderen te doen voor de aankoop, aflossing op de eigenwoningschuld en/of verbouwing van de eigen woning. Vanaf 2017 trekt de overheid de vrijstelling zelfs weer op tot € 100.000. Ontbreken bij u de liquide middelen, omdat uw vermogen vastzit in onroerend goed of in uw eigen bedrijf? Dan is het schenken van contanten geen optie. Het schenken op papier, ook wel schenken onder schuldigerkenning genoemd, biedt dan de mogelijkheid om toch vermogen over te dragen. U schenkt in dit geval namelijk een vordering in plaats van contanten.

Diverse mogelijkheden vermogensoverdracht

Uiteraard zijn er nog uitgebreidere varianten van vermogensoverdracht mogelijk door aandelen van uw onderneming of een omvangrijke effectenportefeuille te schenken of een familiefonds op te zetten. Voor de mogelijkheden hieromtrent en het juiste plan van aanpak kunt u bij uw fiscalist en/of financieel planner terecht.

Medewerker in de spotlights: Vera de Boer

Mijn naam is Vera de Boer

Ik ben MKB-adviseur bij Duisenburgh Administratie & Fiscaal Advies. Momenteel ben ik 8 jaar in dienst bij Duisenburgh en stap ik nog elke dag met een glimlach op mijn gezicht in de auto om naar het werk te rijden. De sfeer op kantoor, de collega’s en de afwisseling van het werk zorgen er dagelijks voor dat ik veel plezier heb in mijn werk.

Mijn rol binnen Duisenburgh

Binnen Duisenburgh heb ik als MKB adviseur de verantwoordelijkheid voor een gevarieerde klantenportefeuille. Dit zijn grotendeels vermogende ondernemers. Het is mijn streven om een langdurige relatie met mijn klanten op te bouwen. Wederzijds vertrouwen is de basis om de volledige financiële administratie uit handen van mijn klanten te mogen nemen.

Mijn werkzaamheden binnen Duisenburgh bestaan voornamelijk uit:
– analyseren en controleren van de financiële administraties
– opstellen van de jaarrekening
– doen van aangiften vennootschapsbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting
– adviseren van financiële- en fiscale vraagstukken
– opstellen van maand- en of kwartaalrapportages
– opstellen van diverse overeenkomsten
– back-up zijn voor de salarisadministratie
Daarnaast denk ik graag proactief mee in financiële oplossingen voor mijn klanten en mijn collega’s binnen Duisenburgh.

Werk en privé

Oorspronkelijk kom ik uit het westen van het land en wel uit Wassenaar. In 1994 ben ik samen met mijn toenmalige echtgenoot naar Brabant verhuisd om samen een autobedrijf op te starten in het mooie Someren. Na de geboorte van mijn twee dochters kreeg ik toch weer behoefte om mijn vroegere vak als “administrateur” op te pakken. In Someren ben ik toen een administratiekantoor begonnen. Na een paar jaar is dit administratiekantoor overgenomen door Welten. Ik heb toen als Hoofd Financiële Zaken tien jaar bij Welten gewerkt. Uiteindelijk heb ik in overleg met Tommy Meeuws besloten om de overstap naar Duisenburgh te maken. Van deze keuze heb ik nog geen dag spijt en hoop nog lang deel uit te maken van het Duisenburgh-team. Ik vind het erg belangrijk om zo optimaal mogelijk voor mijn klanten klaar te staan dus zorg ik ervoor dat ik in mijn vrije tijd voldoende onderneem om mezelf te ontspannen. Ik ga graag met mijn vrienden en vriendinnen naar de bioscoop, uit eten of naar het theater.  Mijn beide dochters en mijn schoondochter zijn super belangrijk voor mij. Zij halen het beste uit mij naar boven en steunen mij daar waar nodig. Wandelen met mijn hond geeft mij ook rust en ontspanning.

Eindejaarstips van Duisenburgh

December, 2015 Fiscaal advies | door Joris de Man | Barry Jansen

 

Het einde van het jaar nadert. Duisenburgh geeft u graag nog wat tips.
Heeft u vragen over een van onderstaande onderwerpen, of wenst u graag meer informatie?  Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.
U kunt ons bereiken via 040-22 22 112

Hypotheken

Lager maximaal leenbedrag
De regering heeft besloten dat het maximale bedrag dat u kunt lenen voor uw huis de komende jaren in stappen naar beneden gaat. In 2015 kunt u nog 103% van de marktwaarde lenen, daarna daalt het percentage ieder jaar met 1%. In 2018 is het maximaal te lenen bedrag de waarde van uw woning waar de taxateur uw huis op taxeert. Uitzondering hierop is het verkoopverlies bij huidige woning. (deels mee te financieren bovenop het percentage van de marktwaarde)

In de tabel hieronder ziet u wat dit per stap voor het maximale leenbedrag betekent.

Jaar % van de marktwaarde Maximaal leenbedrag
(bij marktwaarde van € 250.000,-)
2015 103% € 257.500,-
2016 102% € 255.000,-
2017 101% € 252.500,-
2018 100 % € 250.000,-

 

Perspectiefverklaring voor uitzendkrachten biedt mogelijkheden tot het verkijgen van een hypotheek
Uitzendorganisatie Randstad, hypotheekverstrekker Obvion en Vereniging Eigen Huis hebben samen met verschillende financiële instanties een constructie bedacht waarmee uitzendkrachten bij hypotheekverstrekkers effectiever aanspraak kunnen maken op een hypotheek. Naast de gebruikelijke uitzendovereenkomst krijgen uitzendkrachten ook een zogenoemde perspectiefverklaring. Door middel van deze verklaring wordt inzichtelijk welke perspectieven de uitzendkracht heeft op de arbeidsmarkt. De perspectiefverklaring is een vervanger van de werkgeversverklaring. De werkgeversverklaring wordt echter door de hypotheekverstrekkers wel geaccepteerd alleen is deze verklaring voor veel uitzendkrachten een onvoldoende basis om een hypotheek te kunnen ontvangen. De perspectiefverklaring is voor veel uitzendkrachten een uitkomst.

 

Hypotheek mogelijkheden startende ondernemer
Een hypotheek voor ondernemers is anders dan voor loondienstmedewerkers. Bij zelfstandige ondernemers wordt het inkomen bepaald op basis van een toets inkomen en niet op basis van een loonstrookje. Het beoordelen van dit zakelijk inkomen gaat verder dan het beoordelen van de gemiddelde winst over de afgelopen 3 jaren. Er zijn binnen Duisenburgh mogelijkheden voor startende ondernemers die minimaal 1 volledig jaar actief zijn. De goede contacten bij geldverstrekkers die gespecialiseerd zijn in hypotheken voor ondernemers maken ons hypotheekadvies voor startende ondernemers compleet.

Belastingvoordelen en vrijstellingen

 

Voorlopige aanslag 2016 IB
Bij veel belastingplichtigen is de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2016 al op de deurmat gevallen. Op basis van deze voorlopige aanslag betaalt u maandelijks een gedeelte van de inkomstenbelasting over 2016, of ontvangt u maandelijks een voorschot van de belastingdienst. Het is verstandig te controleren of deze voorlopige aanslag in lijn is met het te verwachten inkomen in 2016. Als u een bedrag moet betalen biedt de Belastingdienst een betalingskorting als de voorlopige aanslag in één keer wordt betaald. Deze betalingskorting is interessant als u op uw betaal- en/of spaarrekening geen of een lage rente ontvangt. Een tweede belastingvoordeel is te behalen indien uw vermogen in box 3 per 31 december 2015 boven de € 24.347 of als u een fiscaal partner heeft boven de €48.694 uitkomt. Door de aanslag voor 31 december 2015 te betalen verminderd u de grondslag voor de box 3 belasting in 2016, dit bespaart u 1,2% belasting over het betaalde bedrag.

 

Periodieke giften vastleggen in onderhandse schenkingsakte
Als u jaarlijks donaties doet aan dezelfde goeddoelinstelling kunt u overwegen om de donaties voor een periode van minimaal 5 jaar vast te leggen in een onderhandse schenkingsakte (dus zonder tussenkomst van de notaris). Het voordeel van het vastleggen van de donatie in een periodieke schenkingsakte is dat de drempel voor giftenaftrek vervalt en de gift voor 100% in uw aangifte inkomstenbelasting in aftrek kan worden gebracht. Uw fiscaal voordeel is hierdoor groter en stelt u in staat om eventueel een groter bruto bedrag de goeddoelinstelling te schenken zonder dat het u per saldo meer kost. Bijgaand de link van de overeenkomst om de periodieke gift schriftelijk vast te leggen.
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

 

Boetevrije som van uw hypotheek herfinancieren bij de vennootschap
Als u in uw vennootschap overtollige liquiditeiten heeft die niet of slechts tegen een lage rentevergoeding renderen, kunt u overwegen om de hypotheek van uw eigen woning te herfinancieren. Als de rentetermijn van uw hypotheek nog een tijd loopt is het niet altijd aantrekkelijk om de gehele hypotheek in één keer over te sluiten. Wel kunt u dan overwegen om de boetevrije som (vaak 10% of 20%) af te lossen bij de bank en deze vanuit de vennootschap over te nemen. Bij het oversluiten blijven dezelfde fiscale voorwaarden aan de eigenwoninglening verbonden. Als u uw aflossingsvrije hypotheek oversluit naar de vennootschap blijft de lening aflossingsvrij. In alle gevallen zal wel een zakelijke rente bedongen moeten worden.

 

Verstrek uw kinderen een lening voor de eigen woning
Laat uw kinderen geld van u of uw vennootschap lenen als zij een eigen woning willen kopen. U verkrijgt zo een hogere rente op uw spaargeld en uw kinderen kunnen deze rente gewoon aftrekken in box 1. Daarnaast bent u als geldverstrekker flexibeler bij het vaststellen van het rentepercentage en de financieringsvoorwaarden.

 

Verplicht melding maken van eigenwoningschuld bij de eigen BV
Heeft u in 2015 een nieuwe lening voor de eigen woning niet bij een bank of een andere financiële instelling afgesloten, maar bijvoorbeeld bij een familielid of bij de vennootschap van uw ouder, dan moet u dit melden aan de Belastingdienst. Doet u dit niet op tijd, dan heeft u geen recht op een hypotheekrenteaftrek voor deze nieuwe lening. U moet de lening melden met het formulier ‘opgaaf lening eigen woning’ dat de Belastingdienst op haar website heeft staan. U stuurt het formulier in bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2015, maar uiterlijk vóór 31 december 2016. De hypotheekrenteaftrek is dan gewaarborgd. Wijzigingen in bestaande leningen welke in 2015 hebben plaats gevonden dient u ook door te geven en moeten vóór 1 februari 2016 worden gemeld. Via onderstaande link is het formulier om uw eigenwoningschuld bij de belastingdienst te raadplegen. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/opgaaf_lening_eigen_woning

Let wel: vanaf belastingjaar 2016 hoeft voor een dergelijke woningschuld geen apart formulier ingevuld te worden. Er wordt dan naar gevraagd in de aangifte.

 

Investeringsaftrek onderneming
Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. De aftrek bedraagt maximaal 28% bij een bedrag aan investeringen tot € 55.746. Investeringen boven de € 309.693 leveren geen extra aftrek op. Door uw voorgenomen investeringen in de maand december te plannen of juist uit te stellen kunt u optimaal gebruikmaken van de investeringsaftrek in 2015 en/of 2016.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 55.745 28%
€ 55.746 t/m € 103.231 € 15.609
€ 103.232 t/m € 309.693 € 15.609 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 103.231
meer dan € 309.693 0%

 

Kinderen op de loonlijst in het kader van de bedrijfsoverdracht
Indien u overweegt om uw onderneming in de toekomst aan uw kinderen over te dragen is het aan te bevelen om uw kinderen dit jaar nog op de loonlijst van uw onderneming te zetten. Na een periode van 36 maanden kan de onderneming geheel of gedeeltelijk met een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit nagenoeg zonder belastingheffing aan uw kinderen worden geschonken. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel uur ze op de loonlijst staan.

 

Vrijstelling groenbeleggingen
Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3. Dat betekent dat u geen belasting hoeft te betalen als de waarde van deze beleggingen niet boven de € 56.928 (of € 113.856 als u een fiscaal partner heeft) uitkomt. Het te realiseren belastingvoordeel in box 3 bedraagt maximaal € 1.366 per jaar. Naast de vrijstelling in box 3 hebt u ook recht op een extra heffingskorting. De heffingskorting bedraagt 0,7% van het bedrag van de vrijstelling in box 3 waar u, eventueel samen met uw partner, recht op hebt. Door in december nog in te stappen in dergelijke fondsen realiseert u een belastingbesparing in 2016 als uw vermogen per 1 januari 2016 in box 3 boven de € 24.347 (of als u een fiscaal partner heeft € 48.694) uitkomt.

 

 

Het belang van een goede financiële planning

Elke fase in het leven roept vragen op over je persoonlijke financiële situatie. Of je nu net begint met ondernemen, een prima presterende onderneming aanstuurt, eerder wenst te stoppen met werken of bijvoorbeeld graag vermogen aan de volgende generatie wenst over te dragen. Je persoonlijke situatie verandert namelijk regelmatig.

Vraagstukken die regelmatig voorkomen zijn onder andere: Welk vermogen dien ik achter de hand te houden voor onvoorziene uitgaven? Betaal ik niet te veel belasting? Kan ik eerder stoppen met werken? Blijven mijn nabestaanden verzorgd achter bij voortijdig overlijden of kan ik alvast vermogen schenken, en zo ja, hoe kan ik dat het beste inkleden? Deze vraagstukken kun je beantwoorden aan de hand van een persoonlijke financiële planning.

Inzicht en overzicht

De start van een planning begint met het inzichtelijk maken van de huidige persoonlijke financiële situatie. Een financiële planning geeft dit inzicht door de huidige en toekomstige inkomsten- en uitgavenstromen en de ontwikkeling van het vermogen (inclusief onderneming) over een periode van gemiddeld 15 tot 20 jaar in één overzicht te bundelen en door te rekenen.

Eerder stoppen met werken?

Aan de hand van het overzicht kunnen we bijvoorbeeld de wens of het mogelijk is om eerder stoppen met werken beantwoorden. Met name als in de loop der jaren diverse pensioenpotjes zijn opgebouwd of in het verleden lijfrentepolissen en kapitaalverzekeringen zijn afgesloten, is het vaak onduidelijk tot welk inkomen dit later leidt en wat de fiscale mogelijkheden zijn in de uitkeringsfase.

Inkomstenbelasting reduceren

Door het inkomen af te stemmen op het Nederlandse belastingstelsel is het mogelijk om inkomstenbelasting te reduceren. Ook kunnen we zichtbare tekorten in een bepaalde periode vroegtijdig voorkomen door extra inkomsten te creëren.

Vermogen optimaliseren

De financiële planning biedt naast de planning van het inkomen ook de mogelijkheid om de ontwikkeling van je (bedrijfs)vermogen weer te geven en te optimaliseren. Het persoonlijke vermogen, bestaande uit bijvoorbeeld de eigen woning, hypotheek, spaartegoeden, beleggingsportefeuilles, en ook het zakelijke vermogen zoals de vennootschap(pen) zijn tot één geheel te verwerken in de vermogensplanning.

 

Kortom, houd grip op en inzicht in je persoonlijke situatie met een financiële planning. De planning geeft aanleiding om na te denken over financiële keuzes voor de toekomst en het biedt de mogelijk om hierover met je adviseur te sparren. Daarnaast kan je anticiperen op de voortdurend veranderende belastingwetgeving, of het nu gaat om pensioen, de nieuwe plannen rondom de belastingheffing voor box 3, de impact op het vermogen als een bedrag wordt geschonken voor de eigen woning of andere fiscale aspecten. Een fiscalist of Financieel Planner helpt je om grip op je persoonlijke situatie te krijgen en te houden.