Dividendbelasting: afschaffen of niet?

Nederland moet aantrekkelijk blijven voor bedrijven die zich hier willen vestigen en die hier willen produceren. Dat levert werk en banen op. Fiscale regelingen bepalen mede het vestigingsklimaat voor multinationals. Daarom is het kabinet onder andere voornemens de dividendbelasting per 1 januari 2020 af te schaffen. Dit is de belasting die bedrijven moeten betalen bij winstuitkering aan hun aandeelhouders.

Het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Na de zomervakantie bleken de kosten voor deze maatregel naar schatting 600 miljoen euro hoger uit te vallen dan tot nu toe werd gedacht. Tijdens Prinsjesdag presenteert het kabinet de plannen, waaronder het belastingplan. De extra kosten moeten dan gedekt zijn. Dus de vraag die leeft is: afschaffen of niet?

Winstuitkering voor aandeelhouders
Bedrijven moeten dividendbelasting betalen wanneer ze een deel van de winst uitkeren aan de aandeelhouders. Deze winstuitkering heet dividend. Het algemene tarief voor dividendbelasting is 15%. Bedrijven houden de dividendbelasting in op de winst die ze uitkeren aan hun aandeelhouders. Dit is de voorheffing. Dat houdt in dat de aandeelhouders de ingehouden dividendbelasting achteraf kunnen verrekenen in hun aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Weerstand
Zeker nu de kosten voor afschaffing hoger blijken uit te vallen, horen we steeds meer tegengeluiden. Het kabinet houdt voorlopig vast aan het afschaffen van de dividendbelasting. Staatssecretaris Snel van Financiën zei na de eerste ministerraad na de vakantie dat hij ervan uitgaat dat de afschaffing van de dividendbelasting doorgaat. Hij is stellig dat het schrappen van de heffing goed is voor het Nederlandse vestigingsbeleid. Tegenstanders zien de afschaffing als cadeautje voor internationale bedrijven en niet zozeer als bewezen baangarantie. Ook zijn er economen die ervan overtuigd zijn dat een gunstig vestigingsklimaat ook door andere maatregelen tot stand kan komen. Van het belang van een gunstig vestigingsklimaat is in elk geval het merendeel van de politieke partijen en experts overtuigd.

Prinsjesdag
Tijdens Prinsjesdag op de derde dinsdag in september presenteert het kabinet haar plannen. Dan krijgen we antwoord op bovenstaande vraag en weten we wat, hoe en wanneer. Indien nieuwe fiscale regelingen ingaan, is het goed om onafhankelijk fiscaal advies in te winnen. Samen met uw fiscalist kijkt u hoe u de fiscale zaken voor uw bedrijf en uzelf kunt optimaliseren op basis van de samenhang tussen uw zakelijke belangen en uw privésituatie.

Testament voorkomt familieleed én bespaart geld

Wat gebeurt er als u of uw partner overlijdt? Er bestaan diverse misverstanden over de verdeling van een nalatenschap. Veel mensen denken dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland bij wet prima is geregeld. Niets is minder waar. Het opstellen van een gedegen testament bespaart veel familieleed én geld. Wij geven samen met erfrechtspecialist Alex van IJsseldijk op
29 mei een lezing over nalatenschap in het Huis van Waalre.

Wat als uw partner er na uw overlijden, los van alle verdriet en rouw, ook nog (geld)zorgen bij krijgt? Simpelweg omdat het ontbreekt aan een testament. Door diverse wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het voor velen onduidelijk hoe het erfrecht bij wet is geregeld. ‘Door het opstellen van een testament, weten mensen vooraf precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare wegvalt’, legt Alex van IJsseldijk uit. Hij heeft zich ten doel gesteld om mensen er bewust van te maken dat een testament veel leed kan voorkomen.

Vaak wordt ten onrechte gedacht dat een testament iets is voor vermogende mensen. Binnen de huidige generatie vijftigplussers heeft misschien niet iedereen veel vermogen op de bank staan, een groot deel van hen heeft echter wel een eigen woning die (bijna) hypotheekvrij is. Ook dát is vermogen waarover (eventueel) erfbelasting betaald moet worden.

Rekensommetje
Bij wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van de partners, de overblijvende partner en de kinderen samen erven. De langstlevende partner is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn weliswaar erfgenaam, maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een soort ‘tegoedbon’ voor de erfenis. Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex uit dat deze situatie bij het ontbreken van een testament tot een financieel drama voor de achterblijvers kan leiden. ‘De nog levende partner heeft weliswaar een behoorlijke vrijstelling van erfbelasting, maar hij of zij moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen wél direct afrekenen bij de fiscus. Zo’n acht maanden na het overlijden van de partner valt die vervelende blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel vastzit in stenen, in de woning waar de partner woont, hoe ga je die erfbelasting dan betalen?’

Er zijn tal van voorbeelden van mensen die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. ‘Het is onnodig familieleed. Dergelijke schrijnende situaties zijn simpelweg te voorkomen door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.’ Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor veel mensen een stap, zo blijkt. ‘Men vreest dat het heel veel geld gaat kosten en denkt dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van zo’n testament voor zich uit. Soms helaas té ver…’

Laagdrempelig
Duisenburgh heeft daarom een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. ‘Een van onze adviseurs brengt uw wensen en verzoeken in kaart. Hij vertaalt dat beeld vervolgens naar een rapport in begrijpelijke taal. Na eventuele aanpassingen wordt het rapport door de notaris bezegeld tot een definitief testament.’

‘De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op tegen de lasten die bij overlijden voor rekening van nabestaanden komen’, zegt Alex tot slot. ‘Laat staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je niemand toe.’

Levenstestament
Naast een gewoon testament, dat pas na overlijden in werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen, stelt Alex. ‘Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter toestemming moet vragen.’

Lezing
Op dinsdag 29 mei verzorgt Duisenburgh samen met erfrechtspecialist Alex van IJsseldijk, een lezing over de noodzaak van een actueel testament en een levenstestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrijven via info@duisenburgh.nl of tijdens kantooruren te bellen naar 040-2222112. Uiteraard mag u ook introducés meebrengen denk hierbij bijvoorbeeld aan (schoon)ouders of kinderen.

Locatie: Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 in Waalre
Datum: dinsdag 29 mei
Aanvang: 14.30 uur

 

Disclaimer: De verstrekte informatie kan nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies

Tips belastingvrij schenken aan uw kinderen in 2018

Wilt u uw vermogen doorgeven aan de volgende generatie? Of uw kind helpen bij het kopen van een huis?
Dan is het goed om te weten op welke manieren u dit slim kunt doen.

U kunt dit doen tijdens uw leven met een schenking of na uw overlijden via de nalatenschap. De belastingdienst kijkt mee of iemand belasting moet betalen. U wilt natuurlijk dat u en uw kinderen zo min mogelijk belasting betalen. Bij leven schenken aan uw kinderen heeft een aantal voordelen. Het is niet alleen dankbaar, maar kan ook nog belastingvoordeel opleveren mits u de regels van belastingvrij schenken in acht neemt. Wat zijn deze regels in 2018? Wij zetten vier tips voor u op een rij.

1. Schenk tot € 100.800 belastingvrij indien uw kind dit gebruikt voor een koophuis

De Regering heeft besloten om de vrijstelling vanaf 2018 te verhogen tot 100.800 euro, mits de schenking verband houdt met de eigen woning. Dit zijn de voorwaarden:

 • Uw kind gebruikt het geld (schriftelijk) aantoonbaar voor de aankoop of verbouwing van zijn / haar huis. Of voor de aflossing van de hypotheek of restschuld. Of uw kind koopt er erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten mee af.
 • Uw kind of de partner is tussen de 18 en 40 jaar.
 • Uw kind gebruikt het geld vóór 2021.
 • U heeft niet in een eerder jaar meer dan € 5.363  belastingvrij geschonken aan uw kind.

2. Schenk tot € 5.363 belastingvrij; uw kind beslist zelf wat hij/zij met de schenking doet
U mag uw kinderen dit jaar sowieso belastingvrij € 5.363 schenken. Uw kind hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen. Doet u vaker in het jaar een schenking? Dan moet u de bedragen bij elkaar optellen. Is het totaalbedrag hoger dan € 5.363? Dan betaalt uw kind wel schenkbelasting. Verder is het zo dat de belastingdienst de ouders als één schenker ziet. Simpel gezegd betekent dat, dat uw kind belasting betaalt, zodra de ouders meer dan € 5.363 schenken. Dus houd de grens van € 5.363 in de gaten.

3. Schenk eenmalig € 25.731 belastingvrij
U mag als ouders één keer in het leven van uw kind € 25.731 belastingvrij schenken. De voorwaarden zijn dat uw kind of zijn/haar partner tussen de 18 en 40 jaar is. U mag dit jaar niet óók nog € 5.363 schenken. En u heeft niet in een eerder jaar meer dan € 5.363 belastingvrij geschonken aan uw kind.

4. Schenken om een dure studie van uw kind te betalen? Leg het vast in een akte!

Als ouders mag u € 53.602 belastingvrij schenken aan uw kind mits de studie of opleiding minstens € 20.000 per jaar kost (exclusief levensonderhoud). Ook moet een notaris de schenking hebben vastgelegd in een akte, waarin staat:

  • voor welke studie de donatie is bedoeld;
  • hoe hoog de verwachte kosten van uw opleidingstraject zijn;
  • dat de schenking vervalt als uw kind het bedrag niet vóór 2021 heeft besteed aan zijn/haar opleiding.
  • Meer weten over vermogensoverdracht en belastingvrij schenken? Neem gerust contact op.
  • Ook mag u uw kind niet in een eerder jaar meer dan € 5.363 belastingvrij hebben geschonken en is uw kind of de partner tussen de 18 en 40 jaar oud. Uw kind en u moeten
   schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking is betaald, en dat uw kind de schenking echt heeft gebruikt voor zijn/haar studie.Meer weten over vermogensoverdracht en belastingvrij schenken?  Neem gerust contact op via 040 2222112 .

Medewerker in de spotlights: Joris Boerenkamp

Mijn naam is Joris Boerenkamp

Na een MBO-studie Administrateur en een HBO-studie Bedrijfseconomie wilde ik zo snel mogelijk aan het werk. Ik kon meteen aan de slag bij een bedrijf in mijn woonplaats Veldhoven. Na 14 jaar kreeg ik in 2014 de kans om bij Duisenburgh te gaan werken. Een ideale kans om een nieuwe uitdaging aan te gaan waar ik geen moment spijt van heb gehad. Inmiddels werk ik alweer bijna 4 jaar bij Duisenburgh in de functie van MKB-adviseur op de afdeling Administratie & Fiscaal Advies.

In mijn rol als MKB-adviseur ben ik vooral relatiebeheerder met verantwoordelijkheid voor een zeer gevarieerd klantenbestand. Juist die verscheidenheid en het contact met vele relaties maken deze baan zo leuk. Samen met een aantal fijne collega’s, bestaan mijn werkzaamheden hoofdzakelijk uit het verzorgen, analyseren en controleren van financiële administraties, het opstellen van jaarrekeningen, het verzorgen van fiscale aangiften en alle aanverwante werkzaamheden. Vanuit deze reguliere werkzaamheden adviseren we onze relaties proactief. Bij Duisenburgh begrijpen we dat klanten liever toekomstgericht denken dan terugkijken in de tijd.

Werk en privé
Naast lekker eten en koken, contact met familie en vrienden en muziek en concerten, is reizen mijn allergrootste hobby. Hoewel ik wereldwijd al veel landen hebben mogen bezoeken, heb ik in de loop der jaren een grote passie voor Afrika ontwikkeld. De avonturen die ik daar beleef, in die wilde omgeving en prachtige ongerepte natuur, geven mij enorm veel energie om er namens Duisenburgh weer een jaar tegenaan te gaan!

Bitcoin

Bitcoins en uw belastingaangiften in 2017 en 2018

Binnenkort moet u belastingaangifte doen over het jaar 2017. Bent u in het bezit van Bitcoins of andere cryptomunten? Dan moet u de waarde in het economische verkeer van deze middelen aangeven op 1 januari van het jaar van aangifte. Voor de meeste bezitters van cryptocoins valt dit in 2017 gunstig uit. Op 1 januari 2017 was de waarde van de meeste virtuele betaalmiddelen namelijk lager dan op 31 december 2017. Houd er echter rekening mee dat dit mogelijk een heel ander verhaal is in 2018!

In december 2017 steeg de waarde van de Bitcoin naar ongekende hoogte. Op 17 december kwam de koers zelfs even boven de 20.000 US dollar grens uit. Rond de jaarwisseling stond de koers van de cryptomunt weliswaar iets lager, maar in vergelijking met de laatste weken nog erg hoog. In januari van dit jaar zagen we de grilligheid van de markt van de cryptocurrencies: de koers kelderde.

Grillige koers
Gigantische prijsschommelingen zorgden voor verlies in waarde van verschillende digitale munten. Als de koers van bijvoorbeeld de Bitcoin instort, zoals kort na de jaarwisseling dreigde, betaalt u bij de belastingaangifte over 2018 vermogensbelasting over de veel hogere waarde op 1 januari 2018.

De feiten:
• Bitcoins en andere cryptocoins vallen onder ‘overige bezittingen’ als onderdeel van uw totale vermogen in box 3.
• Als dit meer is dan 25.000 euro in 2017 en 30.000 euro in 2018, dan betaalt u hier vermogensbelasting over.
• U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte.
• (Onder andere) Bitcoins zijn traceerbaar via de elektronische handelsplatformen.
• Verzwijgen = belasting ontduiken.
• Door de stijging (en daling) van de virtuele munten krijgen ze veel aandacht, ook van de Belastingdienst.
• De Belastingdienst mag tot vijf jaren terug een navordering en boete sturen.
• Het gedrag van cryptocoins is moeilijk te voorspellen.
• De Bitcoin is een virtueel betaalmiddel, waarover u dus geen btw betaalt.
• Krijgt u al in Bitcoins betaald? Dan is dat inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting. Over dat inkomen moet u loonbelasting, premies en inkomstenbelasting betalen.

Uw belastingaangifte
Heeft u nog specifieke vragen over de virtuele munten of wenst u hulp bij uw belastingaangifte? Informeer dan bij uw of onze fiscalist.

Medewerker in de spotlights: Joris de Man

Mijn naam is Joris de Man en ik ben sinds oktober 2015 in dienst van Duisenburgh als fiscalist & financieel planner.

Studie
Toen ik tijdens mijn MBO-opleiding Sport en Bewegen voor de (gym)klas stond wist ik al vrij snel dat ik dit niet mijn hele carrière zou blijven doen. Het sporten op zich zeker wel en het helpen van mensen bij lastige vraagstukken ook alleen dit was niet de juiste combinatie. Na het doorlopen van de HBO- studie Fiscaal Recht en Economie gevolgd door de Master Fiscaal Recht op de Universiteit had ik mijn passie gevonden. Het adviseren van cliënten over fiscale en financiële vermogensvraagstukken. Het menselijke aspect is wat deze baan mooi maakt.

Mijn rol binnen Duisenburgh
In mijn rol als fiscalist en financieel planner help ik ondernemers en particulieren met het structureren van hun vermogen. Ik maak ze bewust van hun financiële situatie en ik reik oplossingen aan om belasting te besparen en om hun wensen en doelstellingen te realiseren. Binnen Duisenburgh werk ik prettig samen met een team van professionals. Mijn collega’s hebben kennis van de financiële dienstverlening (financieren en verzekeren) en vermogensregie (beleggen). Als financieel planner ben ik hierdoor in staat om een volledig integraal advies te geven. De samenwerking met hen is een aangename combinatie waar onze cliënt het voordeel van ervaart.

Werk en Privé
In mijn vrije tijd speelt sport een belangrijke factor. Zo loop ik geregeld hard, pak ik wekelijks een bootcamples mee en stap ik af en toe op de wielrenfiets. Sporten na een dag werken geeft mij veel energie. In de weekenden ben ik voornamelijk in de binnenstad van Eindhoven te vinden (Kleine Berg) voor een hapje en gezellige borrel met vrienden. Van een glas goede wijn of heerlijke speciaal bieren kan ik echt genieten, cheers!

 

Regeerakkoord 2017: Vertrouwen in de toekomst

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Dit akkoord van Kabinet Rutte III bevat een aantal fiscale maatregelen voor de komende vier jaar. Wat betekenen deze maatregelen voor u?
Wij zetten de belangrijkste plannen op een rij.

Nog maar twee tarieven inkomstenbelasting – box 1
De inkomstenbelastingtarieven worden beperkt tot twee schijven. Een lage tariefschijf van 36,93% en een hoge tariefschijf van 49,5%. De hoge tariefschijf vangt aan bij € 68.600.

Verhoging tarief inkomstenbelasting – box 2
Het box 2-tarief gaat gefaseerd omhoog van 25% naar 28,5% in 2021. Deze verhoging staat tegenover de vennootschapsbelastingtariefsverlaging. 

Vennootschapsbelastingtarieven omlaag
In 2019 gaan deze tarieven met 1% omlaag, in 2020 en 2021 met nog eens 1,5%. Daarmee komen de vennootschapsbelastingtarieven in 2021 uit op 16% (nu 20%) voor schijf 1 en 21% (nu 25%) voor schijf 2. De schijfgrens bedraagt € 200.000.

Vrijstelling omhoog – box 3
De vrijstelling voor box 3 gaat per 1 januari 2018 omhoog van € 25.000 naar € 30.000 per persoon. Voor partners is de vrijstelling € 60.000 per jaar.

Werkelijk rendement – box 3
In de vermogensrendementsheffing wordt sneller aangesloten op het werkelijk rendement van spaartegoeden. In deze kabinetsperiode zal een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement worden uitgewerkt.

Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd
Vanaf 2020 daalt de maximale hypotheekrenteaftrek met 3% per jaar. Deze aftrek is in 2023 uiteindelijk gelijk aan het lage tarief van de inkomstenbelasting van 36,93%.

Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait wordt per januari 2018 verlaagd met 0,15%. De Wet Hillen wordt in 30 jaar afgebouwd, waardoor huizenbezitters die hun hypotheek (grotendeels) hebben afgelost geen vrijstelling meer krijgen van het eigenwoningforfait.

Lage btw-tarief gaat omhoog
Het lage btw-tarief wordt per 1 januari 2018 verhoogd van 6% naar 9%.


Let op!
Het regeerakkoord moet nog worden omgezet in wetgeving. Het akkoord treedt pas in werking als zowel de Tweede als de Eerste Kamer de wetgeving goedkeurt.

Schenken met de warme hand

Van alle belastingsoorten zijn erf- en schenkbelasting misschien wel het meest omstreden. Over het bij elkaar gespaarde vermogen is al eens inkomstenbelasting geheven, waardoor er sprake is van dubbele belastingheffing. Onrechtvaardig, vinden veel Nederlanders. Terecht, vindt de overheid, want voor geld dat je krijgt door een schenking of overlijden heb je niets hoeven doen.

Wil je de frustratie over het betalen van erf- of schenkbelasting voorkomen? Overweeg dan om te schenken met een warme hand. Ofwel: schenken tijdens het leven. Dat levert al snel een belastingbesparing op van 10% tot (maximaal) 40%.

Belastingvrij schenken voor de eigen woning
Sinds 1 januari van dit jaar kunt je in een (aaneengesloten) periode van drie jaar maximaal honderdduizend euro belastingvrij schenken aan een ander. Je hoeft het bedrag dus niet in één keer te schenken om de vrijstelling maximaal te benutten. Aan de schenking zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de ontvanger tussen de achttien en veertig jaar oud zijn. Bovendien moet de schenking gebruikt worden voor onder andere de aankoop of verbouwing van een eigen woning of aflossing op de eigenwoningschuld.

Zwart op wit
Afspraken over de schenking voor een woning kun je zelf op papier zetten. Tussenkomst van een notaris hóeft dus niet. Denk goed na over de voorwaarden die je aan de schenking wilt verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld regelen dat al je kinderen eerlijk worden bedeeld – ook als je schenkingen niet gelijktijdig doet – en dat het geschonken vermogen altijd binnen de familie blijft.

Schenkingsplan
In een schenkingsplan worden de verschillende varianten van schenken doorgerekend. Het geeft inzicht in de financiële en fiscale gevolgen over een langere periode. Zo kun je jaarlijks monitoren of het noodzakelijk is om vermogen te schenken om erfbelasting te voorkomen en schenk je nooit te veel.

Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden van vermogensoverdracht. Daarbij kun je denken aan het schenken van onroerend goed, aandelen van je onderneming of een effectenportefeuille. Ook kun je samen met je (klein) kinderen een familiefonds oprichten om in een beschermde omgeving, met spelregels die je zelf bepaalt, geleidelijk vermogen over te dragen. Duisenburgh informeert je graag over alle mogelijkheden en het juiste plan van aanpak.

Duisenburgh in Content Magazine

Dit artikel verscheen in “Content Magazine, maand oktober 2017. Klik hierboven voor het volledige artikel.

Disclaimer: De verstrekte informatie mag nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Belastingaangifte doen

Welke kosten bij aankoop van een woning zijn fiscaal aftrekbaar?
Sinds 1 maart jl. is het weer mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting 2016 in te (laten) vullen. Dit kan via het onlineplatform op Mijn Belastingdienst, met de mobiele app van de Belastingdienst of u laat het door uw belastingconsulent verzorgen.

Vanaf 2016 is de vooraf ingevulde aangifte voor degene die zelf hun aangifte invullen niet meer optioneel maar verplicht. U hoeft de aangifte alleen nog maar te controleren en waar nodig aan te vullen. Onze ervaring is dat in een aantal gevallen het extra loont als u de vooraf ingevulde aangifte kritisch beoordeeld zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning. De aftrekbare kosten bij aankoop van een woning vormt dit jaar een speerpunt van de Belastingdienst waar extra op gecontroleerd gaat worden.

Hebt u in 2016 een woning gekocht of uw hypotheek overgesloten, dan hebt u diverse kosten moeten maken voor het verkrijgen van de financiering. Veel van deze kosten zijn fiscaal in aftrek te brengen.

Kosten: Fiscaal aftrekbaar?
Bouwkundig rapport voor Nationale Hypotheek Garantie Ja
Taxatiekosten voor verkrijging hypotheek Ja
Notariskosten voor hypotheekakte Ja
Notariskosten voor koopakte Nee
Bemiddelingskosten voor het verkrijgen van een financiering Ja
Makelaarsprovisie Nee
Kosten voor aanvraag Nationale Hypotheek Garantie Ja
Bouwrente Ja

Ook als u kosten hebt gemaakt voor het verkrijgen van een lening voor uw eigen woning van een familielid. Bijvoorbeeld om door een professionele partij een overeenkomst van geldlening op te laten stellen, dan zijn ook deze kosten fiscaal aftrekbaar. Dit geldt tevens voor de premie die u betaalt als u een verzekering heeft afgesloten om de maandlasten te kunnen blijven voldoen bij arbeidsongeschiktheid.

Wanneer kunt u de belastingaanslag verwachten?
Dient u uw aangifte vóór 1 april in, dan garandeert de Belastingdienst uw teruggave vóór half juli. Moet u een bedrag betalen, dan is inleveren vóór 1 mei aan te bevelen zodat geen belastingrente in rekening wordt gebracht. De belastingrente kan ook worden voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen.

Wijzigingen in fiscale regelingen en belastingtarieven 2017

Dit jaar zijn weer de nodige fiscale regelingen en belastingtarieven gewijzigd. Hierbij informeren wij u over één van de meest actuele wijzigingen die interessant voor u kunnen zijn.

Schenkvrijstelling voor eigen woning
Vanaf 1 januari 2017 kunt u onder voorwaarden tot maximaal 100.000 euro (€ 53.016 in 2016) onbelast schenken aan een ander voor een eigen woning. De vrijstelling is hiermee weer op hetzelfde niveau als in de periode 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015. De vrijstelling stelt onder meer nieuwkomers op de woningmarkt in staat om gemakkelijker een eerste woning te kopen, voorkomt dat woningen onder water blijven staan (hypotheekschuld is hoger dan de waarde van de woning) en faciliteert het onbelast overdragen van vermogen aan de volgende generatie. Dit laatste levert als snel een belastingbesparing op van 10% tot maximaal 40% schenk- of erfbelasting.
Nieuw is dat vanaf 2017 de eenmalige verhoogde vrijstelling verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut. De schenker kan hierbij jaarlijks variëren in het te schenken bedrag. De verkrijger dient ieder jaar aan de leeftijdseis van minimaal 18 jaar en maximaal 39 jaar te voldoen en de schenking dient aangewend te worden voor één van onderstaande bestedingsdoelen.

Voorbeeld:
Ouders doen de aan hun dochter van 35 jaar de volgende schenkingen:
2017: € 35.000
2018: € 45.000
2019: € 30.000
De schenking wordt gebruikt om de hypothecaire lening bij de bank af te lossen. In 2017 wordt in de aangifte schenkbelasting voor het gehele bedrag een beroep gedaan op de vrijstelling. Er resteert dan nog een vrijstelling van € 65.000. In 2018 wordt een beroep gedaan op de reguliere vrijstelling van afgerond € 5.000 en € 40.000 op de eigenwoningvrijstelling (restant vrijstelling € 25.000). In 2019 wordt een beroep gedaan op de reguliere vrijstelling van afgerond € 5.000 en € 25.000 op de eigenwoningvrijstelling. In totaal hebben ouders onbelast € 110.000 aan dochter geschonken.

Vanaf 2017 is ook de groep van schenkers weer uitgebreid. Zo kunnen bijvoorbeeld ook opa en oma een bedrag voor de woning van hun kleinkinderen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar vrijgesteld schenken.

De bestedingsdoelen voor de schenkingsvrijstelling zijn o.a.:
• de aankoop van een eigen woning;
• de (gedeeltelijke) aflossing van een eigenwoningschuld;
• een aanbetaling op een eigen woning in aanbouw;
• de aflossing van een restschuld van de eigen woning die na 28 oktober 2012 is ontstaan;
• de kosten voor verbetering (verbouwing) of onderhoud van de eigen woning.

De schenking kan notarieel maar ook onderhands vastgelegd worden. Een tussenkomst van de notaris is dus niet noodzakelijk. Van belang is dat u goed nadenkt over de voorwaarden die u zelf aan de schenking wenst te verbinden. Zo kunt u regelen dat als u meerdere kinderen hebt en de schenkingen niet gelijktijdig worden gedaan, uiteindelijk niemand wordt benadeeld. Ook is het mogelijk om een uitsluitingsclausule aan de schenking te verbinden zodat het geschonken vermogen in de familie blijft.
Neem contact op met een onze fiscalist en financieel planner Joris de Man voor een persoonlijk plan van aanpak.