Heeft u een woekerpolis?

De woekerpolis is weer volop in het nieuws nu Aegon haar gedupeerden een nieuwe compensatie aanbiedt.

Maar wat is een woekerpolis nu precies en wat kunt u doen als u er eentje heeft?

 

In Nederland zijn er in totaal zo’n 7 miljoen beleggingsverzekeringen of woekerpolissen afgesloten. Een deel van die verzekeringen voldoet niet aan wat u er als klant van mocht verwachten. Het is mogelijk dat de resultaten tegenvallen. Maar u kunt er nog wat aan doen. Dit is van belang wanneer u een beleggingsverzekering heeft om bijvoorbeeld in uw pensioen te voorzien of om uw hypotheek af te lossen. Hoe sneller u in actie komt, hoe sneller u uw situatie kunt verbeteren.

 

Wat is een woekerpolis?

Een woekerpolis is een term die in de media veel gebruikt wordt als het gaat om een beleggingsverzekering waarvan de kosten achteraf te hoog bevonden zijn. De ophef hieromtrent is ontstaan doordat een groot deel van de inleg van een beleggingsverzekering niet belegd werd, maar opging aan hoge kosten en verzekeringspremies. Ook was de informatieverstrekking onvolledig, ontoereikend en soms onjuist.

Wat is een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarvan de hoogte van de uitkering gekoppeld is aan beleggingen. Voor deze beleggingsverzekering betaalt u een premie. Meestal gaat het om een periodieke premie (bijvoorbeeld maandelijks). Het is ook mogelijk om in één keer een bedrag storten (koopsom). De verzekeraar belegt een gedeelte van de premie (na aftrek van kosten) in één of meer beleggingsfondsen. Daarnaast kunnen verschillende risico’s worden meeverzekerd zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. Hiervoor wordt ook premie betaald.

Wanneer de beleggingsverzekering wordt gebruikt  voor de aflossing van een hypotheek, wordt er gesproken over een kapitaalverzekering. Wanneer de beleggingsverzekering wordt gebruikt voor de aanvulling van pensioen, wordt er gesproken over een lijfrente.

Wat kan Duisenburgh hierin voor u betekenen?

Duisenburgh Financieel Advies kan u adviseren wanneer u denkt een woekerpolis te hebben. Maar ook wanneer u niet zeker weet of u een beleggingsverzekering hebt, kunnen wij u helpen. Wij bekijken de polis, offerte, jaaroverzicht of mogelijke andere informatie die u heeft en bepalen aan de hand daarvan of het om een ‘woekerpolis’ gaat.

Op de website van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) vindt u een lijst met namen van verzekeraars en de producten die beleggingspolissen zijn. Deze lijst is niet uitputtend.

Als u een beleggingsverzekering of woekerpolis heeft is het belangrijk om te kijken wat dit voor u betekent. Het kan namelijk zijn dat u onvoldoende vermogen opbouwt om straks bijvoorbeeld uw hypotheek te kunnen aflossen. Hoe eerder u inzicht heeft in uw financiële situatie en de verbetermogelijkheden, des te beter kunt u eventuele gaten in uw financiële situatie dichten. Wilt u dit inzicht? Kom dan bij ons langs voor advies!

 

U kunt bij ons terecht om:

  • Inzicht te krijgen in uw huidige financiële situatie
  • Verbetermogelijkheden in kaart te brengen
  • Fiscale gevolgen in kaart brengen
  • Overige vragen te beantwoorden

 

 

 

 

Bron: AFM