De invloed van kredietwaardigheid

Opwaardering versus afwaardering. Het verlies van de AAA-status, afwaardering van bedrijven en landen; het is in deze tijd aan de orde van de dag. Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch zijn de bekendste partijen die bedrijven voorzien van een ‘kredietwaardigheidsstempel’. De overlap van deze organisaties is het streven naar transparantie en classificatie. Stuk voor stuk gerespecteerde partijen met een lange staat van dienst.

 

De invloed van ratings op het gebied van kredietwaardigheid

De begintijd van Standard & Poor’s gaat terug tot ongeveer 150 jaar geleden; de tijd waarin ook de oorsprong ligt van de moderne financiële markten. Fitch begon op 24 december 1913 in het zakelijke hart van New York City als uitgever van financiële statistieken. Een aantal jaren eerder zag Moody’s het daglicht. Vandaag de dag zijn deze partijen zeer invloedrijk. Hun doel? U als belegger een extra indicator geven hoe het bedrijf in kwestie ervoor staat als het gaat om de kredietwaardigheid. Hierbij is de hoogste kwalificering AAA en is D de laagste. In hoeverre zijn ratings door kredietbeoordelaars bepalend voor uw keuzes? Beïnvloedt het uw aankoop van obligaties?

Kwalificering

Bij sommige beleggers komen obligaties met een lagere kredietwaardigheid maar soms met een hoog rendement, nauwelijks in het vizier. Zij gaan voor zekerheid met een hogere kredietwaardigheid. Dat de vergoeding lager is, is voor hen minder relevant. Een goede kredietwaardigheid heeft natuurlijk voordelen. Denk aan extra zekerheid voor de obligatiehouder en een lagere rente bij de financiering van het bedrijf. De keerzijde zit in het feit dat er in de regel een lagere vergoeding tegenover staat. Een hoge kredietwaardigheid geeft nog geen garanties voor de toekomst van het bedrijf. Het geeft wel aan dat de kans op een faillissement kleiner is en de kans dat een bedrijf zijn schulden dus kan blijven voldoen, groter is.

Toekomst van de kredietwaardigheid

Maar voor hoe lang is deze hoge kredietwaardigheid zeker te stellen? U wilt als belegger in een bedrijf door middel van een obligatie, graag weten of dit bedrijf aan het einde van de looptijd het geld kan terugbetalen. Als u een langlopende obligatie koopt met een hoge rating, loopt u het risico dat deze een lagere kredietwaardigheid krijgt en u hiermee een hogere rentevergoeding dient te betalen in de markt.

 

Uitdaging

Durft u het aan om een obligatie te kopen, die weliswaar een lagere kredietwaardigheid heeft maar wel een aantrekkelijke rente? De angst voor obligaties met een lagere rating is aanwezig onder een deel van de obligatiehouders. Dit is niet altijd terecht. De uitdaging zit in het spreiden van looptijden, variabel en vaste rente en kredietwaardigheid. Een voorbeeld om deze optie duidelijk te maken: een obligatie van de Nederlandse staat met een AAA-rating en een looptijd van 5 jaar geeft momenteel ongeveer 0,475% rendement en die van 10 jaar 1,57%. Een Europese obligatie met een BBB-rating en een looptijd van 5 jaar geeft momenteel 2,8% rendement en die van 10 jaar ongeveer 3,6%. Een aanzienlijk verschil. Het is dan ook erg interessant om een breed gespreide obligatieportefeuille op te bouwen met meer rendement en een laag faillisementrisico. Informeer eens bij uw vermogensadviseur wat uw mogelijkheden zijn.