Mes in aftrekposten hoge inkomens

Het aftrektarief van een aantal aftrekposten wordt in de komende 5 jaar stapsgewijs in de inkomstenbelasting afgebouwd. Bij de hypotheekrenteaftrek gebeurt dit al sinds 2014, maar het kabinet versnelt de afbouw, waarbij ook andere aftrekposten worden geraakt.

De maatregel treft iedereen met een inkomen vanaf € 68.507 (toptarief 2019). Het kan hierbij netto om honderden euro’s gaan. Is uw inkomen lager, dan verandert er niets aan uw fiscale situatie.

 

Het gaat bij de maatregel onder andere om:

  • de hypotheekrenteaftrek
  • de zelfstandigenaftrek
  • de MKB-winstvrijstelling
  • giften
  • partneralimentatie


WAT TE DOEN?
Maakt u gebruik van bepaalde aftrekposten dan kunt u in een aantal situaties anticiperen op de beperking van de fiscale aftrekposten.

OVERSLUITEN HYPOTEEK
Bent u van plan om uw hypotheek over te sluiten en is er boeterente verschuldigd? Dan kost u dit netto in 2019 aanzienlijk minder dan wanneer u wacht met oversluiten tot 2023.

PARTNERALIMENTATIE
Bij partneralimentatie is het mogelijk om de resterende termijnen (uiterlijk 12 jaar) in één keer af te storten bij een verzekeraar die de uitbetaling voor de resterende periode voortzet. Het voordeel is dat u in één keer het bedrag als koopsom tegen het hoogste belastingtarief van 49% in aftrek kunt brengen.

ONDERNEMERS
Voor ondernemers van een eenmanszaak of VOF wordt het door de wijzigingen vanaf een lager winstniveau, interessant om over te stappen naar een besloten vennootschap.

Neem contact met ons op via 040 2222112 om uw persoonlijke mogelijkheden te bespreken.

 

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.