Onafhankelijkheid en transparantie door provisieverbod

Per 1 januari 2013 geldt er al een provisieverbod voor financieel dienstverleners bij de advisering en bemiddeling in zogenoemde complexe financiële producten. Complexe financiële producten zijn bijvoorbeeld beleggingshypotheken en betalingsbeschermers. Voor vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only beleggen geldt dit nog niet. Daarom wordt per 1 januari 2014 een provisieverbod voor beleggingsondernemingen geïntroduceerd. Banken en andere beleggingsdienstverleners bieden hun klanten op dit moment massaal nieuwe overeenkomsten aan.

 

Wat betekent dit voor u? U gaat rechtstreeks betalen voor de beleggingsdienstverlening. Tot nu toe betaalde u uw bank, vermogensbeheerder of beleggingsadviseur vaak indirect via een retourprovisie of een distributievergoeding.

 

Indirecte vergoeding verleden tijd

Een distributievergoeding is een vergoeding die de beleggingsdienstverlener (vermogensbeheerder, beleggingsadviseur of bank) ontvangt van een beleggingsfonds als zijn klanten in dat beleggingsfonds beleggen. Deze vergoeding ontvangt een dienstverlener wanneer deze het vermogen beheert, beleggingsadvies geeft of de klant zelf laat beleggen. De klant betaalt een vergoeding aan het beleggingsfonds als de klant in dat beleggingsfonds belegt. Het beleggingsfonds betaalt de dienstverlener hiervoor een vergoeding. Per 1 januari 2014 is deze distributievergoeding, evenals de retourprovisie, verleden tijd.

 

Rechtstreeks betalen

Vanaf 1 januari 2014 mag de beleggingsdienstverlener (vermogensbeheerder, beleggingsadviseur of bank) namelijk alleen nog een directe vergoeding van de klant ontvangen. Het beleggingsfonds of de uitvoerder van de transactie ontvangt een vergoeding van de klant maar betaalt hier geen distributievergoedingen of retourprivisies meer van. En de dienstverlener mag geen distributievergoeding en retourprovisie meer ontvangen van het beleggingsfonds of de uitvoerders van transacties.

 

Versterken onafhankelijkheid

Doel van het provisieverbod is het versterken van de onafhankelijkheid en transparantie bij beleggingsdienstverlening. Uw dienstverlener brengt voortaan alle kosten voor zijn dienstverlening direct bij u in rekening. Doordat hij alleen nog door u wordt betaald voor de dienstverlening, heeft uw dienstverlener geen andere belangen dan uw belang. Daarnaast krijgt u als belegger meer inzicht in wat de kosten zijn voor de dienstverlening, waardoor u beter in staat bent een vergelijking te maken tussen verschillende dienstverleners. U kunt bewuster afwegen welke toegevoegde waarde uw dienstverlener levert voor de kosten die hij in rekening brengt.

 

Vermogensbeheerder versus vermogensregisseur

Als vermogensregisseur ben ik sterk voorstander van een transparante en onafhankelijke beleggingsdienstverlening. De vermogensregisseur is overigens géén bank of vermogensbeheerder. Hij voert de regie over de vermogensbeheerders waar uw vermogen is ondergebracht. Het financieel ontzorgen van cliënten onafhankelijk van banken, vermogensbeheerders, verzekeraars of andere financiële instellingen, staat in mijn ogen altijd voorop. Gelukkig wordt dat met de nieuwe regeling ook door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderstreept. De nieuwe voorstellen die banken en beleggingsdienstverleners u voorleggen, geven u de kans om een onafhankelijk vergelijk te maken en te kiezen voor de best mogelijke oplossing. Dus stap gerust eens binnen.

 

Bron: AFM