Regeerakkoord 2017: Vertrouwen in de toekomst

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Dit akkoord van Kabinet Rutte III bevat een aantal fiscale maatregelen voor de komende vier jaar. Wat betekenen deze maatregelen voor u?
Wij zetten de belangrijkste plannen op een rij.

Nog maar twee tarieven inkomstenbelasting – box 1
De inkomstenbelastingtarieven worden beperkt tot twee schijven. Een lage tariefschijf van 36,93% en een hoge tariefschijf van 49,5%. De hoge tariefschijf vangt aan bij € 68.600.

Verhoging tarief inkomstenbelasting – box 2
Het box 2-tarief gaat gefaseerd omhoog van 25% naar 28,5% in 2021. Deze verhoging staat tegenover de vennootschapsbelastingtariefsverlaging. 

Vennootschapsbelastingtarieven omlaag
In 2019 gaan deze tarieven met 1% omlaag, in 2020 en 2021 met nog eens 1,5%. Daarmee komen de vennootschapsbelastingtarieven in 2021 uit op 16% (nu 20%) voor schijf 1 en 21% (nu 25%) voor schijf 2. De schijfgrens bedraagt € 200.000.

Vrijstelling omhoog – box 3
De vrijstelling voor box 3 gaat per 1 januari 2018 omhoog van € 25.000 naar € 30.000 per persoon. Voor partners is de vrijstelling € 60.000 per jaar.

Werkelijk rendement – box 3
In de vermogensrendementsheffing wordt sneller aangesloten op het werkelijk rendement van spaartegoeden. In deze kabinetsperiode zal een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement worden uitgewerkt.

Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd
Vanaf 2020 daalt de maximale hypotheekrenteaftrek met 3% per jaar. Deze aftrek is in 2023 uiteindelijk gelijk aan het lage tarief van de inkomstenbelasting van 36,93%.

Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait wordt per januari 2018 verlaagd met 0,15%. De Wet Hillen wordt in 30 jaar afgebouwd, waardoor huizenbezitters die hun hypotheek (grotendeels) hebben afgelost geen vrijstelling meer krijgen van het eigenwoningforfait.

Lage btw-tarief gaat omhoog
Het lage btw-tarief wordt per 1 januari 2018 verhoogd van 6% naar 9%.


Let op!
Het regeerakkoord moet nog worden omgezet in wetgeving. Het akkoord treedt pas in werking als zowel de Tweede als de Eerste Kamer de wetgeving goedkeurt.