Visie financiële markten

Duisenburgh Vermogensregie houdt de financiële markten nauwlettend in de gaten. Hieronder vindt u een samenvatting.

 

  • Zowel de nominale als de reële rentes staan al een tijdlang in veel landen abnormaal laag. Het verontrustende is dat dit nog steeds niet leidt tot een explosie in de kredietactiviteit. Door lagere rentes zou men verwachten dat meer partijen een financiering zouden afsluiten maar dit blijft tot nu toe dus nog uit. Dit duidt erop dat men vindt dat men nog altijd te veel schulden heeft of dat men de economische toekomst niet vertrouwt. Dit laatste zou men ook kunnen afleiden uit het feit dat er nog zo weinig geïnvesteerd wordt.

 

  • We komen uit een periode waarin vrijwel alles op het gebied van de economische groei mee zat: gunstige demografische ontwikkeling, hoge productiviteitstoename als gevolg van technologische vooruitgang en hoge kredietactiviteit, omdat dalende inflatie een steeds ruimer monetair beleid mogelijk maakte. Al deze factoren zijn nu echter wel aan het keren, waardoor steeds meer aan het licht treedt dat hogere groei alleen maar haalbaar is als de economieën structureel worden hervormd. De politiek is echter nog niet zo ver.

 

 

  • Omdat het in de VS onduidelijk is of de groei de laatste tijd is teruggevallen als gevolg van tijdelijke factoren of dat er nu veel fundamentelere zwakheden aan het licht beginnen te komen. Vooralsnog houden wij het op het eerste. Hiervan uitgaande, zien we EUR/USD koers nog enige tijd tussen circa 1,05 en 1,15 blijven schommelen, voordat de downtrend richting 0,90 doorzet.

 

  • De Fed (Amerikaanse centrale bank van de VS) zien we ergens is het derde kwartaal beginnen met het verhogen van de rente met 0,25%. Daarna verwachten we tot circa medio 2016 slechts een zeer langzame verdere verhoging. Daarna zal dit tempo ons inziens te weinig opgevoerd worden om oplopende inflatieverwachtingen te voorkomen. Zowel de korte- als de langetermijnrentes in de VS zien we dan ook uiteindelijk naar 4% á 5% oplopen. De Europese rentes daarentegen zien we voorlopig zeer laag blijven.

 

  • De Amerikaanse aandelenmarkt zit in een overgangsfase van een bull market (optimistisch, verwachting dat prijzen gaan stijgen) naar een bear market (pessimistisch, verwachting dat aandelenkoersen een langdurig dalend patroon laten zien). Dit geldt voorlopig echter nog niet voor de aandelenmarkten in Japan en Europa.