Bel ons

040 - 222 21 12

Op 1 mei vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)De VAR gaf aan opdrachtgevers vooraf zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie. Opdrachtgevers wisten zeker dat ze geen loonheffingen hoefden in te houden en af te dragen voor de ingehuurde arbeidskrachten. De VAR geeft de zelfstandige ondernemer geen zekerheid of er sprake was van een loondienstverband. Als achteraf bleek dat er toch in loondienst was gewerkt werden de ondernemersfaciliteiten teruggenomen. De opdrachtgever was echter niet aansprakelijk.

Wat verandert er?
Door de invoering van de modelovereenkomsten is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever en opdrachtnemer. Als achteraf blijkt dat er toch sprake is van loondienst dan zijn beide partijen aansprakelijk voor de eigen belasting- en premieverplichtingen. De Belastingdienst heeft in samenwerking met onder andere VNO-NCW, MKB Nederland en FNV Zelfstandigen een aantal algemene modelovereenkomsten opgesteld. Daarnaast zijn er ook modelovereenkomsten voor specifieke branches en beroepsgroepen. Denk daarbij aan overeenkomsten voor artiesten, waarnemende huisartsen, ICT professionals en zelfstandigen in de bouw. Een aantal bepalingen in deze overeenkomsten zijn vast en mag u niet aanpassen. Deze zijn namelijk van wezenlijk belang als het gaat over het wel of niet aanwezig zijn van een dienstverband.

Definitie dienstverband
Wanneer u gebruik maakt van de door de Belastingdienst beschikbaar gestelde modelovereenkomsten dan hoeft u deze niet ter goedkeuring voor te leggen. Dit is wel nodig als u een eigen overeenkomst wilt gebruiken. Bij alle overeenkomsten draait het steeds om de vraag of er géén sprake is van een dienstverband. Om dit vast te kunnen stellen is het handig om te weten wanneer er wél een dienstverband is.

Een dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken:
• de werknemer is verplicht om voor de werkgever te werken;
• de werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk salaris te betalen;
• tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding.

Volgens de Belastingdienst is er sprake van een echte zelfstandige als deze:
• zich vrij kan laten vervangen;
• alleen een vergoeding krijgt voor de werkelijk gemaakte kosten;
• de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht kan uitvoeren.

Wanneer u een stukadoor, een tuinman of een schilder inhuurt voor een klus dan is duidelijk dat er geen sprake is van een dienstverband. Wanneer er echter sprake is van een duurzamere samenwerking dan wordt het lastig. Vaak maakt u gebruik van iemand om zijn specifieke kwaliteiten en heeft u een mening over de wijze waarop het werk verricht moet worden. U wilt niet dat er zomaar iemand anders komt en u geeft al snel richtlijnen waaraan iemand zich moet houden. En daar zit natuurlijk het probleem.

De grenzen tussen het wel of niet aanwezig zijn van een dienstverband zijn niet zo duidelijk als de Belastingdienst het wil doen voorkomen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen van de Belastingdienst tot 1 mei 2017 de tijd om hun werkwijze indien nodig aan te passen. U bent trouwens niet verplicht om een modelovereenkomst of voorgelegde overeenkomst te gebruiken.  De opdrachtgever moet dan zelf bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking en of hij bijvoorbeeld wel of geen loonheffingen moet betalen. Ons advies is om afspraken schriftelijk vast te leggen en gebruik te maken van de modelovereenkomsten.

Bij vragen over het toepassen van de juiste modelovereenkomst adviseren wij u graag !

Auteur

Monique Loomans