Bel ons

040 - 222 21 12

De kwaliteitswaarborgen van Duisenburgh Vermogensregie

Duisenburgh Vermogensregie is als beleggings- en financieel specialist actief voor families, ondernemers en particulieren met grote vermogens. Als vanzelfsprekend ligt de kwaliteit, deskundigheid en integriteit van onze adviseurs op een zeer hoog niveau. Dit blijkt onder andere uit de DSI certificering waar zowel Duisenburgh Vermogensregie als haar adviseurs over beschikken. Daarnaast ligt onze werkwijze vast in procedures en in onze interne administratieve organisatie. Maar onze kwaliteit wordt ook gewaarborgd door het toezicht van de De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarnaast omarmen wij initiatieven in de branche om de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten.

In Nederland mogen alleen beleggingsondernemingen met een AFM-vergunning en kredietinstellingen met een DNB-vergunning beleggingsdiensten verlenen en/of beleggingsactiviteiten verrichten. Duisenburgh is zo’n beleggingsonderneming. De prudentiële punten van de aanvraag voor beleggingsonderneming (zoals het voldoen aan de eigen vermogenseisen en het toetsingsvermogen) worden door de Nederlandsche Bank (DNB) beoordeeld. De vergunning is verleend door de AFM, na het advies van DNB.

Duisenburgh werkt met verbonden agenten.
Een verbonden agent is een persoon of onderneming die onder volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van één bepaalde beleggingsonderneming namens die onderneming beleggingsdiensten mag verlenen. Verbonden agenten hoeven niet afzonderlijk over een vergunning te beschikken, maar moeten wel voldoen aan de regels van de Wft. Het toezicht hierop ligt in eerste instantie bij de beleggingsonderneming. Dit laat onverlet dat de AFM direct toezicht op de verbonden agent kan uitoefenen. De AFM beoordeelt of de onderneming voldoet aan de wettelijke eisen. Ook wordt aan de Nederlandsche Bank (DNB) advies gevraagd over het prudentiële deel van de aanvraag.

DSI (Dutch Securities Institute) staat tevens voor: Deskundigheid, Screening en Integriteit. DSI heeft ten doel het vertrouwen van de consument in de financiële markten te versterken door het verstrekken van een persoonsregistratie aan deskundigen binnen de financiële dienstverlening die aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van deskundigheid, integriteit en werkervaring. Zij registreert hen in een openbaar register op www.dsi.nl.

Duisenburgh is geregistreerd bij DSI:

-DSI-registratie is de norm voor financieel dienstverleners die aan hoge deskundigheids- en integriteitseisen voldoen.
-De werkgever van de geregistreerde is deelnemer van DSI en beschikt over de wettelijk vereiste vergunningen.
-Geregistreerde medewerkers voldoen aan de wettelijke eis op het gebied van deskundigheid en integriteit.
-Geregistreerden moeten de DSI-gedragscode naleven, waarbij zij verplicht zijn om binnen de norm te werken en de cliënt het beste en eerlijkste te bedienen.
-Geregistreerden zijn verplicht door permanente educatie (PE) de kennis van wet-, regelgeving en ethiek op peil te houden.
-DSI-registratie is openbaar via www.dsi.nl, waardoor de deskundigheid en integriteit van medewerkers zichtbaar is voor de sector en zijn cliënten.

Duisenburgh Vermogensregie is ingeschreven in het Register Financiële Dienstverleners en is bevoegd om te adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Daarnaast heeft Duisenburgh Vermogensregie vergunning voor bemiddeling in:

-Betaalrekeningen
-Consumptief krediet
-Elektronisch geld
-Hypothecair krediet
-Levensverzekeringen
-Pensioenverzekeringen
-Premiepensioenvorderingen
-Schadeverzekeringen
-Spaarrekeningen

Harde garanties, helder onderscheid

Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-Keurmerk onderscheidt zich van andere adviseurs. Strenge opleidings- en certificeringseisen bieden zijn klanten harde garanties op het gebied van deskundigheid, integriteit en praktijkervaring.

De klant wil zekerheid

Consumenten willen steeds vaker zekerheid over de deskundigheid en objectiviteit van hun financieel adviseur. Een gecertificeerd financieel planner biedt die zekerheid. Dit keurmerk van de Federatie Financieel Planners (FFP) garandeert de kwaliteit van de aangesloten planners. Alleen FFP-leden zijn opgenomen in het certificeringsregister en mogen het FFP-logo en –titel voeren.

Consumentenorganisaties over het keurmerk

Consumentenorganisaties oordelen positief over de FFP en de gecertificeerd financieel planners die hierbij zijn aangesloten. Volgens de Consumentenbond staat de FFP voor “goed financieel advies op diverse terreinen, van juridisch tot fiscaal”. De bond ziet vooral positieve verschillen ten opzichte van andere keurmerken door de persoonlijke registratie, zware examens, permanente opleidingseisen en focus op praktijkervaring.

De kwaliteitswaarborgen van Duisenburgh Administratie en Fiscaal Advies

Duisenburgh Administratie & Fiscaal Advies helpt u bij het inrichten en bijhouden van uw administratie, zodat u verzekerd bent van een betrouwbare administratie. Maar ons werk gaat veel verder dan dat. Wij streven naar een proactieve aanpak zodat u als ondernemer tijdig de juiste (financiële) beslissingen kunt maken. Kwaliteit is voor ons daarom ontzettend belangrijk. Wij houden onze kennis up-to-date en blijven continu op de hoogte van de veranderde wet- en regelgeving.

NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen, is dé branchevereniging voor kantoren in de administratieve en fiscale dienstverlening die zich richten op MKB-ondernemers. Inmiddels zijn 1000 kantoren aangesloten bij NOAB – en dat aantal groeit nog steeds.

NOAB behartigt de belangen van haar leden bij overheidsinstanties en bijvoorbeeld banken. Daarnaast maakt NOAB interne en externe afspraken die de branche ten goede komen, duidelijke richtlijnen scheppen en een onderscheidend vermogen bieden aan haar leden.  Leden profiteren ook van het dienstenpakket van NOAB, met onder meer een uitgebreid educatieprogramma, kennisdeling, advies en ondersteuning.

Voor ondernemers en overheid is NOAB een kwaliteitskeurmerk. Een administratie- of belastingadvieskantoor mag pas lid worden als het aan een streng pakket van eisen voldoet. Een kantoor met een NOAB-logo garandeert daarom kwaliteit, actuele kennis van zaken en laagdrempeligheid.

De kwaliteitswaarborgen van Duisenburgh Financieel Advies

Financiële dienstverlening is in Nederland geregeld in de Wet Financieel Toezicht (WFT). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de instelling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze wet. De AFM bevordert transparante financiële markten en is de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. Daarnaast Gecertificeerd Financieel Planners  Erkend hypotheekadviseur

erkend-hypotheek-adviseur

Kifid is een onpartijdig loket voor het beslechten van klachten en geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Kifid is een initiatief van marktpartijen en is ministerieel erkend.

Duisenburgh Financieel Advies is ingeschreven in het Register Financiële Dienstverleners en is bevoegd om te adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Daarnaast heeft Duisenburgh Vermogensregie vergunning voor bemiddeling in:

-Betaalrekeningen
-Consumptief krediet
-Elektronisch geld
-Hypothecair krediet
-Levensverzekeringen
-Pensioenverzekeringen
-Premiepensioenvorderingen
-Schadeverzekeringen
-Spaarrekeningen

Harde garanties, helder onderscheid

Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-Keurmerk onderscheidt zich van andere adviseurs. Strenge opleidings- en certificeringseisen bieden zijn klanten harde garanties op het gebied van deskundigheid, integriteit en praktijkervaring.

De klant wil zekerheid

Consumenten willen steeds vaker zekerheid over de deskundigheid en objectiviteit van hun financieel adviseur. Een gecertificeerd financieel planner biedt die zekerheid. Dit keurmerk van de Federatie Financieel Planners (FFP) garandeert de kwaliteit van de aangesloten planners. Alleen FFP-leden zijn opgenomen in het certificeringsregister en mogen het FFP-logo en –titel voeren.

Consumentenorganisaties over het keurmerk

Consumentenorganisaties oordelen positief over de FFP en de gecertificeerd financieel planners die hierbij zijn aangesloten. Volgens de Consumentenbond staat de FFP voor “goed financieel advies op diverse terreinen, van juridisch tot fiscaal”. De bond ziet vooral positieve verschillen ten opzichte van andere keurmerken door de persoonlijke registratie, zware examens, permanente opleidingseisen en focus op praktijkervaring.

Hypotheekadvisering is een vak dat hoge eisen stelt aan deskundigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en (sociale) vaardigheden van de adviseur. Er worden immers adviezen gegeven die een grote impact hebben op het leven van uw klant. Om deze kwaliteit te waarborgen, neemt de SEH examens af en stelt zij jaarlijks een PE-programma samen waarmee u zich kwalificeert als Erkend Hypotheekadviseur. Deze Erkenningsregeling is een persoonsgebonden certificering voor alle individuele hypotheekadviseurs in Nederland. Met dit label onderscheidt u zich in de markt.

De kwaliteit van onze adviseurs

Of het nu gaat om het opstellen van een jaarrekening voor uw bedrijf of het afsluiten van een reisverzekering. De regie over een beleggingsportefeuille van 7 miljoen, een advies over uw expirerende lijfrente of het regelen van uw hypotheek. Het regelen van employee benefits voor uw personeel of het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Ons advies is gebaseerd op vertrouwen, kennis van zaken en uw persoonlijke situatie en wordt uitgevoerd door adviseurs met dienstverlening in hun bloed die kwaliteit, deskundigheid en integriteit hoog in het vaandel hebben staan. Lees hierna meer over de kwaliteit van onze adviseurs.

Er is geen opleidingsbedrijf die hier opleidingen voor verzorgt. Maar voor ons is praktijkervaring en inlevingsvermogen in de klant het allerbelangrijkste! Begrijpen wat je klant wil en dit kunnen vertalen in goede dienstverlening. Dat is waar het bij Duisenburgh om draait! De meeste van onze adviseurs doen dit al minimaal 20 jaar lang en hebben een bedrijfseconomische en fiscale achtergrond en werkervaring bij banken en/of vermogensbeheerders.

Een Master opleiding in het vak Financiële Planning. Vijf thema’s vormen de pijlers voor deze opleiding. De thema’s omvatten de onderwerpen fiscaliteit, recht, toekomstvoorzieningen, sparen, beleggen, financieren, bedrijfsopvolging, employee benefits en estate planning. Hierbij komen vakken als financieel rekenen, actuarieel rekenen en de internationale aspecten van financiële planning aan de orde. Het zwaartepunt van de opleiding ligt op financiële planning voor ondernemers.

De Federatie Financieel Planners (FFP) heeft de titel “Gecertificeerd Financieel Planner” in het leven geroepen als kwaliteitskeurmerk voor Financieel Planners. Financieel planners die zijn aangesloten bij de FFP onderscheiden zich – volgens de federatie – door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring.

De kwaliteitseisen van de FFP hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis, als gedrag en aanspreekbaarheid. De vakinhoudelijk kennis wordt allereerst getoetst door middel van een toelatingsexamen. Nadat een financieel planner dit toelatingsexamen heeft gehaald, zal de adviseur ieder jaar opnieuw een opleidingsprogramma moeten doorlopen. Dankzij deze permanente educatie is de consument ervan verzekerd dat de Gecertificeerd Financieel Planner op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Het gedrag en de aanspreekbaarheid zijn vastgelegd in de Gedragscode van de FFP, die bij de toelating tot het register door elke gecertificeerd financieel planner dient te worden onderschreven. De Commissie van Toezicht van de FFP ziet toe op de naleving van de Gedragscode en behandelt in dat kader geschillen en klachten.

Als u voor een belangrijke financiële (beleggings)beslissingen staat, dan is het van belang dat uw adviseur betrouwbaar is. De adviseur die zich bij DSI registreert, vindt dat ook. Een DSI-adviseur:

 1. Heeft de juiste opleiding en werkervaring.
 2. Is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving.
 3. Heeft een integriteitsprogramma gevolgd en volgt hierin een permanente educatie.
 4. Houdt zich aan de DSI Gedragscode. DSI bewaakt de naleving van deze code.
 5. Is hierdoor in staat beter en weloverwogen advies te geven.

Registratievereisten DSI Senior Beleggingsadviseur

 1. Werkgever is (geassocieerd) deelnemer van DSI.
 2. Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB.
 3. Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode.
 4. Kennis van wet- en regelgeving op peil houden.
 5. Na inschrijving in het DSI register: Het op peil houden van de vakbekwaamheid door middel van een Periodiek door DSI verplicht gestelde toets.
 6. De geregistreerde dient zich minimaal 50% van zijn werktijd bezig te houden met activiteiten behorende bij het desbetreffende register.
 7. De geregistreerde heeft recente, relevante werkervaring van ten minste drie jaar.

De WFt Pensioenadviseur richt zich op de tweede pijler toekomstvoorzieningen (DGA en collectief). WFt Pensioen bevat vier leerdoelen: kennis, vaardigheid, competentie en integriteit. Een Wft-gediplomeerd pensioenadviseur is iemand die kan adviseren en bemiddelen in pensioenverzekeringen en die in staat is de werkgever zelfstandig een onafhankelijk advies te geven over pensioenverzekeringen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin in alle stadia waarin een pensioenverzekering zich bevindt. Dit geldt evenzeer voor de DGA bij wie de pensioenverzekering ook bedoeld is om risico’s af te dekken binnen de pensioentoezegging.

Hypotheekadvisering is een vak dat hoge eisen stelt aan deskundigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en (sociale) vaardigheden van de adviseur. Er worden immers adviezen gegeven die een grote impact hebben op het leven van uw klant. Om deze kwaliteit te waarborgen, neemt de Stichting Erkend Hypotheekadviseur examens af en stelt zij jaarlijks een PE-programma samen waarmee adviseren zich blijvend kwalificeren als Erkend Hypotheekadviseur. Deze Erkenningsregeling is een persoonsgebonden certificering voor alle individuele hypotheekadviseurs in Nederland.

Financiële dienstverleners moeten voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Wet Financieel Toezicht. Dienstverleners met een Wft-vergunning moeten in het bezit zijn van een geldig Wft-diploma voor het vakgebied waarin zij adviseren of bemiddelen. Naast diploma-eisen zijn er ook doorlopende vakbekwaamheidseisen, de zogeheten permanente educatie (PE). PE heeft tot doel de vakinhoudelijke deskundigheid op peil te houden die nodig is voor de beroepsuitoefening van financiële dienstverleners. Duisenburgh heeft diploma’s in de volgende deskundigheidsmodules:

 1. Wft Basismodule
 2. Wft Hypothecair Krediet
 3. Wft Consumptief Krediet
 4. Wft Schadeverzekeringen
 5. Wft Levensverzekeringen
 6. Wft Beleggen
 7. Wft Pensioenverzekeringen