Bel ons

040 - 222 21 12

Mijn huis staat onder water! Deze zin komen we steeds vaker tegen in onze hypotheekadviesgesprekken. Maar wat betekent het nu eigenlijk?

Een huis staat onder water als de verwachte verkoopprijs lager is dan de hypotheek. Door deze zogenaamde onderwaarde kan bij verkoop van het huis een restschuld ontstaan.

Ik wil advies over dit onderwerp

Het komt steeds vaker voor dat bij verkoop van een woning een restschuld ‘resteert’.  Het verschil tussen de huidige waarde van de woning en de hypotheekschuld kan zomaar € 20.000 of € 30.000 zijn, mede als gevolg van de dalende woningprijzen van de afgelopen jaren. Steeds meer huishoudens krijgen te maken met een ‘huis onder water’.

Over de restschuld bestaat nog veel onduidelijkheid bij woningbezitters. Wij nemen graag enkele onduidelijkheden weg.

Mijn huis staat onder water. Kan ik dan niet verhuizen?

Een restschuld hoeft geen belemmering te zijn om te verhuizen of te verbouwen. Bij Duisenburgh weten we dat er in een groot aantal situaties voldoende mogelijkheden zijn om toch een nieuwe woning aan te kopen. In veel gevallen kan een bank de restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek. Wat er precies mogelijk is, hangt wel af van uw inkomen en overige factoren.  Het mes snijdt op de woningmarkt ook aan twee kanten. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat alle woningen stijgen in waarde. Sterker nog: een daling van de huizenprijzen is aan de orde van de dag geweest de afgelopen jaren. Dit biedt ook een voordeel: u betaalt minder voor uw nieuwe woning dan vroeger.

Verhuizing met een restschuld: de mogelijkheden

Er zijn een aantal mogelijkheden die u heeft in het geval van een huis onder water.

  1. U lost uw restschuld (gedeeltelijk) af met eigen geld. Een voordeel hiervan is dat uw maandelijkse lasten zullen dalen.
  2. U ontvangt een schenking van uw ouder(s) en lost hiermee de restschuld af.  Ouders kunnen tot 1 januari 2015 een bedrag tot € 100.000 aan een kind te schenken ten behoeve van de aflossing van de restschuld.
  3. Houd rekening met een periode van 10 jaar waarbinnen de restschuld wordt afgelost. Dit is de maximale periode waarin de rente voor een restschuld fiscaal aftrekbaar is.
  4. Uw huidige bank kan onder voorwaarden de restschuld meefinancieren met de aankoop van een nieuwe woning. In geval van zo’n restschuldfinanciering leent u niet alleen voor de aanschaf van de nieuwe woning maar ook voor de restschuld die is ontstaan bij de verkoop van de oude woning.
  5. Voor hypotheken onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gelden specifieke voorwaarden. Zie hierna.

Ik heb een woning met NHG. Geldt voor mij dan kwijtschelding van restschuld?

Als u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft, kan NHG uw eventuele restschuld na verkoop van de woning zelfs in een aantal gevallen kwijtschelden. Dit is het geval als u uw huis gedwongen moet verkopen vanwege een inkomensdaling buiten uw schuld of als gevolg van een scheiding, werkloosheid of het overlijden van uw partner. Vraag gerust naar de specifieke NHG-voorwaarden op dit gebied.

Ik kan de hypotheek zeker het beste bij mijn bank regelen?

Of u kunt verhuizen, hangt dus af van méér factoren. Uw inkomen, het beleid van de hypotheekverstrekker of bank. Of van de hypotheekvorm. Ook de reden van uw verhuizing kan van invloed zijn. Elke bank of hypotheekverstrekker kijkt hier anders tegen aan. Elke bank of hypotheekverstrekker hanteert bijvoorbeeld haar eigen criteria om in aanmerking te komen voor een restschuldfinanciering. De voorwaarden zijn onder andere gebaseerd op inkomen en hoogte van de restschuld. Het kan dus heel goed zijn dat de voorwaarden van een andere bank of hypotheekverstrekker op dit gebied gunstiger zijn dan de voorwaarden van uw eigen bank. Wel zo verstandig om hier rekening mee te houden en te anticiperen op méér of betere mogelijkheden die er zijn.

Advies over uw restschuld bij verkoop van uw woning

Bij Duisenburgh hebben we het totaaloverzicht van de best passende hypotheekvoorwaarden. Wel zo handig voor u. Er zijn immers ontzettend veel hypotheekaanbieders en banken. Door onze omvang kunnen wij bij banken, verzekeraars en andere geldverstrekkers ook de betere voorwaarden en scherpere tarieven bedingen. Neem gerust contact met ons op als u hierover meer wilt weten.

Auteur

Barry Jansen