Bel ons

040 - 222 21 12

De belastingvrije schenking van € 100.000 voor een eigen woning

Wilt u uw kind of vriend helpen bij het kopen van een huis door een schenking? Of ontvangt u tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 een schenking? Indien de ontvanger gebruik wil maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling van maximaal €100.000, dan moet de ontvanger deze schenking gebruiken voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning of voor de aflossing van de eigenwoningschuld. In dat geval hoeft de ontvanger over een schenking tot maximaal € 100.000 geen schenkbelasting te betalen.

Tijdelijke verruiming vrijstelling schenkbelasting

Iedereen mag in 2014 nog €100.000 belastingvrij schenken aan een willekeurige persoon die dit geld dan wel dient te gebruiken voor de eigen woning. Dit betekent dat de ontvanger het geld mag gebruiken om de hypotheek af te lossen, een restschuld op te lossen, een verbouwing uit te voeren of een huis te kopen.  Deze schenking beperkt zich niet tot de kinderen of een maximum leeftijd. Ook uw familieleden, uw buurman of uw vrienden mag u dit bedrag schenken. Deze regeling is van kracht tot 1 januari 2015. Vanaf 1 oktober 2013 is de vrijstelling van de schenkbelasting voor een eigen woning tijdelijk verruimd. Let wel op: alleen de eigenaar van de eigen woning kan de schenking gebruiken voor aflossing van zijn eigenwoningschuld en dus gebruikmaken van de verhoogde schenkingsvrijstelling.

Renteaftrek

Als u als ontvanger de schenking gebruikt voor de aflossing van uw eigenwoningschuld of een restschuld van uw verkochte eigen woning die is ontstaan na 28 oktober 2012, dan wordt die schuld lager. U betaalt dus minder rente, waardoor u recht hebt op minder (hypotheek)renteaftrek in uw aangifte inkomstenbelasting. Tip: Krijgt u een voorlopige aanslag met hypotheekrenteaftrek (aftrek voor betaalde eigenwoningrente) en verandert de rente die u betaalt? Pas uw voorlopige aanslag dan zo snel mogelijk aan. Zo voorkomt u dat u later moet bijbetalen of dat u nu te weinig geld terugkrijgt. Krijgt u een toeslag? Als uw renteaftrek minder wordt, wordt uw verzamelinkomen hoger. Hierdoor hebt u misschien recht op minder toeslag. Geef een wijziging van uw verzamelinkomen altijd zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst.

Restschuld van de verkochte eigen woning

U hebt een restschuld voor uw eigen woning als uw eigenwoningschuld (bedrag waarover u hypotheekrente mag aftrekken) hoger is dan de verkoopprijs van de woning, na aftrek van de verkoopkosten. Verkoopkosten zijn bijvoorbeeld makelaarskosten en de kosten voor het verplichte energielabel. Ook als u een  eigen woning tijdelijk verhuurt of op een andere wijze vervreemdt, kunt u een restschuld hebben. In dat geval rekent u het verschil uit tussen de waarde in het economisch verkeer en de eigenwoningschuld. Hebt u na 28 oktober 2012 een restschuld gekregen? Dan valt de restschuld in box 1 en mag u de rente die u hierover betaalt in uw aangifte aftrekken. Wilt u de schenking gebruiken om een restschuld te verminderen? Als u de restschuld na 28 oktober 2012 hebt gekregen, kunt u gebruik maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling.

Wilt u meer weten over de vrijstelling schenkingbelasting? Profiteer dit jaar nog van deze tijdelijke verruiming. Raadpleeg een financieel adviseur.

Auteur

Barry Jansen