Bel ons

040 - 222 21 12

Vanaf 1 januari 2014 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht voor elke werkgever. Binnen de WKR kunt u maximaal 1,2% van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen voor uw werknemers. U moet hierbij denken aan feestdagengeschenken boven € 25, een personeelsetentje, het personeelsfeest/-uitstapje of een fiets van de zaak. Voor de WKR moet u de vergoedingen vastleggen inclusief BTW.

Wanneer u de vrije ruimte overschrijdt, betaalt u hierover loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U moet deze eindheffing uiterlijk afrekenen in januari na afloop van het boekjaar.

Gerichte vrijstellingen

Dit zijn kosten waarvoor bepaald is dat ze belastingvrij mogen worden vergoed. Deze kosten komen niet ten laste van de vrije ruimte.

Voorbeelden zijn: studiekosten, zakelijke reiskosten tot maximaal 0,19 cent, verblijfkosten, maaltijden als gevolg van overwerk, werklunches en werkdiners met zakelijke relaties en vakliteratuur.

Nihil waarderingen

Dit zijn vergoedingen die eigenlijk wel onder de vrije ruimte vallen, maar omdat ze tegen NIHIL gewaardeerd worden de vrije ruimte niet verkleinen.

Hieronder vallen zaken als telefoon, arbo-voorzieningen, gereedschap, computers of laptop. De voorwaarde dat er bij de telefoon en computer of laptop een verplicht percentage aan zakelijk gebruik moet zijn is vervallen. Invoering van het noodzakelijkheidscriterium zorgt ervoor dat er voorzieningen vergoed of verstrekt mogen worden aan de werknemer omdat ze nodig zijn voor het uitvoeren van zijn werk zonder dat er rekening gehouden moet worden met privé voordeel.

Voorwaarden:

  • Werknemer moet de voorziening ook echt gebruiken voor zijn werk;
  • Het bedrijf moet de voorziening volledig betalen.

Aanpassing financiële administratie

De Belastingdienst eist dat uit de financiële administratie eenvoudig kan worden gerapporteerd wat het totaal aan kosten bedraagt dat de vrije ruimte vult.

Auteur

Monique Loomans