Bel ons

040 - 222 21 12

Bodem hypotheekrente voorbij.’ ‘Rentefeest hypotheken voorbij.’ ‘Hypotheekrente SNS omhoog.’ Deze koppen komen momenteel voorbij in kranten. Ze suggereren dat er een einde is gekomen aan de daling van de rente. Renteontwikkelingen voorspellen is sowieso moeilijk. De turbulentie op de financiële markten, denk aan ontwikkelingen in Griekenland en China, is momenteel echter zo groot, dat het helemaal onvoorspelbaar is.

Is het alleen nu nog mogelijk om te profiteren van de lage hypotheekrente? We zetten de ontwikkelingen voor u op een rij.

Korte rente

De Euriborrentes, waar variabele hypotheekrentes veelal aan zijn gekoppeld, zijn de afgelopen weken op de historisch lage niveaus gebleven. De 1-maands- en 3-maandsrente liggen nog altijd net onder de 0%. De lage renteniveaus hangen samen met de ongekende stappen die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft gezet. Zo bedraagt de beleidsrente (refi) 0,05% en is de depositorente, de rente op tegoeden die banken bij de ECB aanhouden, negatief. Daarnaast is de ECB van plan tot en met september 2016 grote hoeveelheden obligaties op te kopen om het herstel van de Europese economie op gang te helpen. De verwachting is dat de Euribortarieven de komende tijd nog laag blijven. Dit is natuurlijk niet zeker.

Lange rente

Sinds april zijn de rentes op de kapitaalmarktrente vanaf historisch lage niveaus opgeveerd. Signalen dat de inflatie en groei in de eurozone aantrekken voedden de verwachting dat de Europese Centrale Bank eerder (dan in september 2016) stopt met het opkopen van (staats)obligaties. Begin juni heeft ECB-president Draghi echter aangegeven dit niet van plan te zijn. Voor de komende maanden gaan wij uit van per saldo iets hogere kapitaalmarktrentes. Naast de rente op staatsleningen hangt de hoogte van de lange hypotheekrentetarieven ook samen met de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag is de afgelopen tijd opgelopen. De onzekerheid rondom Griekenland speelt hierbij een rol. Op basis van bovengenoemde ontwikkelingen kan het zijn dat de tarieven voor hypotheken met een lange(re) looptijd de komende tijd onder (geringe) opwaartse druk komen te staan.

Nog steeds extreem laag

Ondanks dat de lange rentes wat zijn opgelopen, zijn de hypotheekrentes voor langere vast periodes nog steeds extreem laag. Om aan alle onzekerheid een einde te maken, kunt u ervoor kiezen om uw hypotheek met variabele rente om te zetten naar een hypotheek met vaste rente. Informeer bij een onafhankelijk hypotheekadviseur naar de mogelijkheden.

Auteur

Barry Jansen