Bel ons

040 - 222 21 12

Directeur-grootaandeelhouders die pensioen in eigen beheer opbouwen, moeten dit in de toekomst anders gaan regelen. De Tweede Kamer heeft gisteren de voorstellen van staatssecretaris Wiebes van Financiën hiervoor besproken. Wiebes heeft twee scenario’s uitgewerkt en had nog een derde optie achter de hand.

Hoewel erg ingewikkeld, was pensioen in eigen beheer (PEB) vroeger een interessante manier van fiscaalvriendelijk oudedagsparen voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s). Maar door de toenemende verschillen tussen de fiscale en commerciële waarde van de opgebouwde pensioenrechten, is PEB voor veel ondernemers een blok aan het been geworden dat hen belet om dividend uit te keren. Doen ze dat toch en vergissen ze zich in hun berekeningen, dan kan dat een effectieve heffing van 72% van het uitgekeerde dividend tot gevolg hebben.

Wiebes stelt nu voor om pensioen in eigen beheer te vervangen door ofwel de oudedagbestemmingsreserve (OBR) ofwel het oudedagssparen in eigen beheer (OSE of OSEB). In een brief die hij afgelopen zomer naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, licht hij de beide opties toe. In het stuk laat de staatssecretaris duidelijk merken dat de tweede optie zijn voorkeur heeft.

Oudedagbestemmingsreserve

De OBR is een fiscale reserve in eigen beheer en lijkt in sommige opzichten op de (fiscale) ouderdagsreserve zoals IB-ondernemers die kunnen opbouwen. Elk jaar wordt een percentage van het inkomen van de DGA gereserveerd. Met dit geld kan hij of zij bij pensionering een lijfrente kopen of het in twintig jaar laten uitkeren door de BV. Over de uitkering moet belasting worden betaald in box 1.

Oudedagssparen

Oudedagssparen lijkt meer op een beschikbare premieregeling, een pensioenregeling waarbij de pensioenuitkeringen niet vooraf vast staan. De premie die wordt ingelegd, is een vooraf bepaald percentage van het loon van de DGA (sinds 1 januari 2015 gemaximeerd op € 100.000) minus de AOW-franchise. Ook dit geld moet bij pensionering worden gebruikt voor een lijfrente of door de BV in twintig jaar worden uitgekeerd. De uitkeringen vallen in box 1.

Derde optie

De derde optie, die weliswaar niet is uitgewerkt in de brief, is het uitfaseren van de bestaande mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Dit zou wel gepaard moeten gaan met een aantrekkelijke overgangsregeling. In de inleiding van zijn brief vraagt Wiebes de Kamerleden naar hun mening over dit scenario. Dit voorstel is gisteren door de aanwezige fracties (VVD, PvdA, CDA en 50Plus) positief ontvangen. Wiebes heeft beloofd nog voor het Kerstreces met een uitgewerkt plan te komen.

Haken en ogen

Wat er in de nieuwe situatie gebeurt met bestaande pensioenvoorzieningen is nog niet duidelijk. Mogelijk moeten ze worden ingebracht in de nieuwe regelingen, mogelijk kunnen ze worden bevroren. Voor de meeste DGA’s is dit waarschijnlijk geen probleem. Voor hun partners kan het echter ingrijpende gevolgen hebben. Voor de rechten bij een echtscheiding, bijvoorbeeld, of in geval van overlijden van de DGA voor het nabestaandenpensioen.

Zelf scenario’s schetsen

Wat Den Haag ook beslist, het lost de problematiek van úw DGA-pensioen dus niet direct op. Wel kunt u zelf vast scenario’s schetsen voor uw toekomst op basis van de voorgestelde oplossingsrichtingen.

Omdat het om ingewikkelde materie en beslissingen met veel impact gaat, is het prettig om zo’n proces samen met een specialist te doorlopen. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-Keurmerk die zich heeft gespecialiseerd in pensioenvraagstukken van ondernemers helpt u graag als sparring partner én adviseur bij het bepalen van uw koers.

Bron: FFP

Auteur

Barry Jansen