Bel ons

040 - 222 21 12

Onlangs vertelde ik al over de kracht van exponentiële groei. Jaarlijks 7% rendement behalen, leidt op langere termijn tot hoge rendementen en tot een forse toename van uw koopkracht. Op een looptijd van 30 jaar leidt een gemiddeld jaarlijks rendement van 7% tot in totaal 761,23% rendement. Ofwel; een inleg van € 100.000 bedraagt na 30 jaar 7% rendement in totaal € 761.225,50!

Natuurlijk treedt gedurende die 30 jaar wel inflatie op, ongeveer 2% per jaar. Dat heeft een dempende werking op de koopkracht. Het opgebouwde bedrag van € 761.225,50 heeft daardoor een waarde van € 432.194,20. Met andere woorden: uw koopkracht wordt meer dan vier keer zo groot door uw vermogen 30 jaar lang gemiddeld met 7% per jaar te laten groeien.

Vermogen laten groeien; vroeger en nu

Maar hoe laat u uw vermogen met 7% per jaar groeien? Vroeger was dat eenvoudig. U opende gewoon een spaarrekening en ontving minstens 7% rente. Zonder veel risico te nemen, bouwde u daarmee een mooi rendement op en vergrootte u uw koopkracht. Enig nadeel was wel dat in die jaren de inflatie meestal ook veel hoger was dan tegenwoordig, al moeten we de huidige situatie rondom inflatie ook goed blijven volgen. Om echt aan koopkracht te winnen, dient u een hoger rendement dan de inflatie zien te realiseren. Dat kon onder meer door te beleggen in aandelen. En ook in obligaties waren mooie rendementen te behalen.

Maar die tijden liggen achter ons. De 10-jaar kapitaalmarktrente is zelfs gedaald tot onder het nulpunt.  Het opbouwen van koopkracht lukt momenteel niet door te sparen. Sterker nog; door uw geld te parkeren op een spaarrekening levert u enorm aan koopkracht in. Uit bovenstaande berekening blijkt dat de inflatie zorgt voor een koopkrachtvermindering van ruim 43% na 30 jaar. Krijgt u geen rente over uw spaargeld of betaalt u zelfs rente, dan is het gevolg dat u over 30 jaar bijna de helft minder kunt kopen van dat spaargeld. Sparen voor het behoud van koopkracht is momenteel geen oplossing.

Offensief beleggen: hoger rendement, hoger risico

Toch twijfelen veel mensen over het alternatief; beleggen. Om het historische rendement van 7% per jaar te bereiken zult u offensief of zelfs zeer offensief moeten beleggen. Dat is zeker voor de korte termijn belegger risicovol. Over 30 jaar bezien is dat risico aanzienlijk kleiner, maar niet iedereen kan of wil zijn geld 30 jaar opzij zetten. Bijvoorbeeld doordat zich in de tussentijd (on)verwachte gebeurtenissen kunnen voordoen. Zoals een verhuizing, scheiding of werkloosheid. Ook hebben mensen vaak hun geld eerder nodig, bijvoorbeeld bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd, hun pensioen. Tot slot hebben veel mensen moeite met de schommelingen van hun vermogen die gepaard gaan met offensief beleggen. De korte termijn emotie wint het dan vaak van de lange termijn ratio. Het is uiteraard niet de bedoeling dat u door te beleggen minder van uw nachtrust gaat genieten.

Defensief beleggen: meer rust

Voor de nacht- en gemoedsrust van die mensen is defensief beleggen een oplossing. Daarmee behaalt u weliswaar minder rendement, maar daar staat tegenover dat uw vermogen niet zo hard schommelt. U hoeft dus ’s nachts niet te malen of uw geld er morgen nog is. Zie het als het dobberen over een kalme zee in plaats van zeilen tijdens een flinke storm. Defensief beleggen geeft meer rust.

Rendement behalen lukt ook door defensief te beleggen. Het duurt alleen wat langer. De algemene aanname is dat het rendement nagenoeg nul is, omdat de rente nu laag is en de koersen fors kunnen dalen als deze plots oploopt. In de achterliggende periode daalde de kapitaalmarktrente steeds. Dat leidde tot stijgende obligatiekoersen. Omgekeerd zullen obligatiekoersen dalen bij een stijgende rente. Echter, dan zullen obligatiefondsen elke maand nieuwe obligaties met een hogere couponrente aantrekken met het gevolg dat ook bij oplopende rente nog steeds rendement kan worden behaald.

Meer manieren van defensief beleggen

Er is nog meer goed nieuws. Defensief beleggen betekent niet altijd alleen in obligaties beleggen. Met optieconstructies maak je namelijk ook beleggen in aandelen defensief. Hoewel de gedachte vaak is dat deze opties speculatief zijn, kunnen ze juist bescherming bieden tegen dalende koersen. Er zijn inmiddels beleggingsfondsen die, door optieconstructies toe te passen, een defensief karakter creëren. Maand op maand kan er een procentje bij of af, maar u voelt nauwelijks in de portemonnee dat er iets gebeurt. Echter, na een jaar kunnen dit soort fondsen vaak toch een rendement laten zien van 5 à 6%. Vooral op de lange termijn. Voor de belegger die onrustig wordt van “varen in de storm”, zijn deze fondsen ideaal. Ze dobberen over rustig water en komen toch vooruit. De koopkracht blijft oplopen, de inflatie wordt verslagen. Dat loont!

Bent u een belegger die niet te offensief kan of wil beleggen en bent u benieuwd naar hoe deze fondsen voor u kunnen werken? Wij informeren u graag. Neem contact op met mij of één van mijn collega’s van Duisenburgh Vermogensregie Jenniskens via venray@duisenburgh.nl.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Auteur

Gijs Luijkx