“Levenstestament opstellen ? Dat regelen we nog wel een keer!” Herkent u bovenstaande uitspraak? Door diverse wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het voor velen onduidelijk hoe het erfrecht bij wet is geregeld. Daarom organiseerde Duisenburgh samen met erfrechtspecialist Alex van IJsseldijk afgelopen woensdag 19 juni een lezing in het Huis van Waalre over de voordelen van het levenstestament opstellen.

De drukbezochte lezing werd gegeven door de erfrechtspecialist Alex van IJsseldijk.
Alex van IJsseldijk wist ook verschillende algemene vragen vanuit de gasten begrijpelijk te beantwoorden.
Onder anderen inhoud van de lezing en de prettige manier van informatieoverdracht werden zeer gewaardeerd door de gasten.
Dit bleek uit de positieve reacties die na afloop volgde.

Maar hoe zit het dan precies met het levenstestament opstellen en testament?

Door het opstellen van een testament, weten mensen vooraf precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare wegvalt. En hoe fijn is het om u over zulke dingen geen zorgen te hoeven maken in een periode die waarschijnlijk al genoeg moeilijkheden met zich meebrengt. Een ‘gewoon’ testament, dat pas na overlijden in werking treedt, kan samen met een levenstestament familiedrama’s voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer u of uw partner wilsonbekwaam wordt, dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen.
Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen in een levenstestament. Hiermee kunt u bijvoorbeeld voorkomen om toestemming aan de rechter te moeten vragen wanneer uw partner wilsonbekwaam is geworden. Bovendien kan het ook een flinke belastingbesparing opleveren.

Heeft u deze lezing niet bij kunnen wonen? En wilt u ook een levenstestament opstellen? U bent van harte welkom bij Duisenburgh voor een gesprek met één van onze financieel adviseurs.