Bel ons

040 - 222 21 12

Belastingplan 2016: Wat kunt u verwachten op fiscaal gebied?

Het Belastingplan 2016 staat in het teken van belastingverlaging. Het kabinet vermindert de lasten op arbeid volgend jaar met € 5 miljard. Dit staat in het Belastingplan dat staatssecretaris Wiebes van Financiën op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wat kunt u, op basis van dit voorstel, verwachten op fiscaal gebied?

Werknemers

De meeste werknemers houden vanaf volgend jaar netto meer geld over. De tarieven in de 2e en 3e belastingschijf gaan omlaag, terwijl de arbeidskorting fors stijgt. Ook verhoogt het kabinet de bovengrens van de 3e belastingschijf. Daar staat tegenover dat de algemene heffingskorting voor hogere inkomens wordt afgebouwd. Werknemers met jonge kinderen profiteren van een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en van de kinderopvangtoeslag.

Werkgevers

Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Vanaf 2017 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van maximaal € 2.000 per jaar voor elke werknemer die rond het minimumloon zit. Het kabinet schaft de uitzonderingsregel bij bijzondere beloningen zoals vakantiegeld en eindejaarsuitkeringen af. Hiermee voorkomt ze dat de werknemer later moet bijbetalen, indien de werkgever te weinig loonheffing heeft ingehouden.

Hoger heffingsvrij vermogen in box 3

Op dit ogenblik betaalt u over uw spaargeld 30% belasting over een fictief rendement van 4% (per saldo dus 1,2% belasting), terwijl lang niet iedereen dit rendement behaalt (met enkel spaargeld). De meeste banken bieden op dit moment een rente van onder de 1%. Is deze belastingheffing daarom wel eerlijk? Dit is een vraag die veel mensen bezighoudt. Het kabinet wil de vermogensrendementsheffing in box 3 aanpassen en afhankelijk maken van de hoogte van het vermogen. Het heffingsvrije vermogen stijgt dan naar € 25.000 (in 2015: € 21.330). Het tarief van 30% wordt gehandhaafd. Hierdoor sluit de heffing volgens de staatssecretaris gemiddeld beter aan bij het rendement dat belastingbetalers werkelijk behalen. In onze ogen is dit echter afhankelijk van het risicoprofiel van de klant.

Schenkingsvrijstelling

De vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning wordt verhoogd en verruimd. Het maximale schenkingsbedrag gaat vanaf 2017 structureel omhoog naar € 100.000. Daarnaast vervalt de beperking dat de schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan. De voorwaarde dat de ontvanger van een schenking tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, blijft bestaan.

Van wetsvoorstel naar ingang

Het Belastingplan 2016 is een wetsvoorstel dat op Prinsjesdag is aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Zij behandelen de voorstellen. Na hun goedkeuring en publicatie in het Staatsblad, gaat de wet op 1 januari 2016 in. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen rondom de kabinetsplannen nauwgezet. Bent u ondernemer en wilt u weten wat het nieuwe belastingplan 2016 voor u en uw onderneming betekent? Neem dan contact op met de fiscalist.

Auteur

Tommy Meeuws