Bel ons

040 - 222 21 12

Via crowdfunding platforms worden grote groepen mensen die een beter rendement op hun geld willen, in contact gebracht met ondernemers met een goed idee . Crowdfunding is bijna niet gereguleerd en daarin zit de grote kracht van crowdfunding. Maar hoe zit het met de risico’s voor mensen die bedrijven willen gaan financieren?

De crowdfunding platforms schieten op dit moment als paddenstoelen uit de grond. In een periode waarin banken terughoudend zijn met het verstrekken van krediet is het voor ondernemers met een goed idee een uitkomst dat zij middels crowdfunding kapitaal voor hun nieuwe onderneming kunnen aantrekken.

Aantrekkelijk rendement
Voor de investeerder (geldgever) kan er een aantrekkelijk rendement tegenover staan. Het rendement ligt gemiddeld op zo’n 6,5%. Veel investeerders beseffen totaal niet dat ze bezig zijn met het verstrekken van risicodragend kapitaal. Investeerders in crowdfunding nemen als het gaat over het financieren van risicodragend kapitaal de plaats in van de banken. Banken die, mede door de aangescherpte eisen van de toezichthouders, grote risico’s binnen de zakelijke kredietverlening mijden.

Risico’s inzichtelijk maken
Het is mede de taak van het crowdfunding platform om deze eventuele risico’s inzichtelijk te maken. Maar zijn alle platforms daartoe in staat? Dat kunnen we ons afvragen gezien het feit dat er nog weinig toezicht op is. Banken beoordelen al decennia lang kredietaanvragen. Nu lijkt het erop dat iedereen het kan.

Samenwerking
Sinds kort kondigen banken samenwerkingen aan met crowdfunders. Dat is goed voor ondernemend Nederland. Het is wel van belang dat de risico’s niet alleen bij de investeerders komen te liggen.

Conclusie
Investeren middels crowdfunding kan risicovol zijn. Als u op deze manier wilt gaan beleggen is het zaak dat u zich juridisch en fiscaal goed over eventuele risico’s laat infomeren. Investeer met middelen die u kunt missen en zorg voor spreiding in uw beleggingen. De kans is anders aanwezig dat u een eigen bankencrisis veroorzaakt. Meer weten? Laat u informeren door een adviseur van Duisenburgh Vermogensregie. Bereikbaar via 040- 222 21 12.

Auteur

Frank van Daal