Bel ons

040 - 222 21 12

Het eerste kwartaal van 2021 is alweer bijna gepasseerd. Juist in deze bijzondere tijd vliegen de weken voorbij. Uw brievenbus stroomde inmiddels vol met de jaaroverzichten van lonen, pensioenen, banken, beleggingen, enzovoort, bedoeld voor de belastingaangifte over 2020. Maar, wanneer we dit nog niet gedaan hebben, is het ook een uitstekend moment om de financiële balans eens op te maken, nu alle gegevens toch op tafel liggen.

Vooraf ‘de economische omgeving’

Ook in economisch opzicht was 2020 een buitengewoon bewogen jaar. Ondanks de vele steunmaatregelen van de centrale banken en overheden wereldwijd, zijn er helaas veel sectoren en bedrijven die hun wonden likken. Er leven veel vragen als ‘hoe lang en hoe diep we nog zullen gaan’ en ‘kan mijn bedrijf blijven bestaan’, ook werknemers van deze bedrijven zijn onzeker over hun baan.

Een zwaar getroffen en sector is de horeca. Dat reikt verder dan alleen de hotels, restaurants en cafés; een groot keten van toeleveranciers zag eveneens haar omzet instorten. In Yerseke bijvoorbeeld zien we de normaal lege parkeerterreinen, nu vol staan met bestelauto’s van leveranciers van verse
vis, oesters, mosselen. In Barendrecht zien we hetzelfde bij toeleveranciers van groente, fruit, sappen, salades. Ook de keten daarvoor, zoals de visafslagen, draaiden eveneens lagere omzetten met dalende opbrengsten. Uiteindelijk treft
het ook onze agrariërs en de visserij vanwege de lagere prijzen. Zo hangt alles aan elkaar.

Innoveren

’Onder druk wordt alles vloeibaar’: overal wordt actief gezocht naar andere verdienmodellen en afzetkanalen om de consument alsnog te bereiken, er wordt momenteel veel meer geïnnoveerd dan voor de crisis. Dit biedt uiteindelijk ook mooie kansen voor de periode na de crisis. Bedrijfstakken die juist konden profiteren van de situatie zijn er ook: denk onder meer aan supermarkten, slagerijen en visspecialisten, webshops, pakketdiensten en afhaalmaaltijden.

Uw financiën

Het is altijd goed om u bewust te zijn van uw financiële status. Dat geldt temeer in een tijd van crisis. Graag help ik u om uw financiën op eenvoudige wijze op een rijtje zetten.

Begin met uw inkomen nu. Tel uw huidige inkomsten uit loon en/of pensioenen, vermogen en dergelijke bij elkaar op. Wanneer u veranderingen verwacht, maak daar dan een aantekening van. Vervolgens is het van belang om uw structureleen niet structurele uitgaven na te lopen. Stel uzelf daarbij steeds de vraag of deze uitgaven nog nodig zijn ofwel toegevoegde waarde voor u hebben. Vaak zijn er automatische incasso’s van zaken die u inmiddels niet meer gebruikt of zelfs vergeten bent; sluimerende kosten dus. Bijvoorbeeld abonnementen, incasso’s van verenigingen of onnodige verzekeringen. Zet meteen het mes in alles wat niet echt nodig is. Velen zijn verbaasd hoeveel daarmee te besparen valt. Het bedrag dat u op deze wijze bespaart, kunt u maandelijks opzijzetten voor zaken die u echt leuk vindt!

Inkomen later

Op de website www.mijnpensioen.nl kunt u uw eigen financiële situatie op pensioendatum bekijken. Het te verwachten pensioeninkomen van alle pensioenfondsen en de AOW wordt hierop weergegeven, zowel bruto als netto. Eventuele lijfrentetegoeden worden overigens niet weergegeven. Wanneer het inkomen bij pensioen voldoende is, hoeft u verder niets te doen. Maar wanneer het te mager is, reserveer dan extra, al is het maar een beperkt bedrag per maand op de spaar- of effectenrekening. Hoe vroeger u start met het opbouwen van vermogen voor later, hoe lager het bedrag is dat u per maand hoeft te reserveren. Immers, de tijd van opbouw is dan langer en het ‘rendement op rendement effect’ geeft een extra boost. Wanneer het een vaste maandlast wordt voelt u er ‘niets’ van. Zo bouwt u een mooi bedrag op om uw pensioen te kunnen aanvullen. Wanneer er sprake is van een aantoonbaar pensioentekort zijn er interessante mogelijkheden met fiscale aftrek zoals banksparen. Laat u hierbij adviseren!

Spaarvermogen

Ook op het gebied van vermogen is het van belang om de vinger aan de pols te houden. De Nederlandse bank berichte onlangs dat er in 2020 uitzonderlijk veel gespaard is. Er staat nu 487 miljard op spaarrekeningen! Echter, de lage rente van de afgelopen jaren heeft inmiddels het nulpunt bereikt. Voor spaarvermogens boven 250.000 euro wordt zelfs 0,50 procent negatieve rente berekend (spaarboete). Wanneer het geld blijft staan, kost het u zowel boeterente aan de bank, als belasting over het box 3 vermogen (bij particulieren). Er zijn echter goede mogelijkheden om dit te optimaliseren. Denk aan een spaar-BV als u wilt blijven sparen; u betaalt dan alleen belasting als er daadwerkelijk rente wordt betaald (maar de negatieve rente doet dan nog steeds pijn). Ook kunt u beleggen in een goed gespreide effectenportefeuille voor de langere termijn. Bij grote vermogens kan tevens gedacht worden aan vastgoedprojecten (direct of indirect), crowdfunding met onderpand mits goed gespreid, gedekte financieringen enz. Wilt u meer weten? Wij informeren u graag!

Disclaimer
De verstrekte informatie is geen persoonlijk advies. Het is altijd belangrijk om uw persoonlijke situatie te bespreken met uw adviseur, zodat u volledige en juiste informatie krijgt.

Auteur

Jack Verkamman