Bel ons

040 - 222 21 12

Dat het belangrijk is om uw vermogen te spreiden zal u bekend in de oren klinken. Uw vermogensbeheerder of beleggingsadviseur zal deze stelling ondersteunen. Maar wat is de definitie van spreiding? Als uw portefeuille bestaat uit een selectie van 40 aandelen, verdeeld over de verschillende regio’s, is dat ook een vorm van spreiding. Maar is dat de spreiding waar u naar opzoek bent?

Definitie
Een betere definitie is te vinden in de term asset allocatie. Dit is de beleggingsmix van uw vermogen over de verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen, cash enz.

Timing
Veel beleggers hebben een aangeboren drang om hun beleggingen te willen timen; kopen op het dieptepunt en verkopen op het hoogtepunt. Helaas zijn er maar zeer weinig beleggers die er in slagen om deze tactiek met succes toe te passen. Eén van de belangrijkste redenen is dat u voor elke geslaagde transactie twee maal goed moet timen; eenmaal bij de aankoop en eenmaal bij de verkoop.

Als we de ontwikkelingen op de financiële markten van de afgelopen maanden bekijken, vraag ik mij af hoeveel beleggers in staat zijn om bovenstaande strategie structureel met succes toe te passen. Enkelen onder u zullen het vast een keer bij het goede eind hebben gehad. Maar daar schuilt dan ook meteen het volgende gevaar: zelfoverschatting…

De Situatie
De meeste analisten gingen er vanuit dat de aandelenmarkten een positief begin van het jaar tegemoet zouden gaan, maar hoe anders bleek de werkelijkheid. Tegenvallende cijfers uit China en een almaar dalende olieprijs gooiden roet in het eten. De Fed zou de rente dit jaar tot vier maal toe verhogen. Nu, enkele maanden later, gaan we in het meest positieve scenario nog uit van twee rentestijgingen. De US dollar zou door het uiteenlopende beleid van centrale banken sterker worden ten opzichte van de euro en pariteit (dollar = euro) was een kwestie van tijd. De dollar heeft tot dusver echter ruim 6% aan waarde ingeleverd. De wereldwijde economische groei en de rentestijgingen van de Fed zouden ervoor zorgen dat de goudprijs onder de 1.000 per troy ounce zou zakken. Goud blijkt dit jaar vooralsnog de grote winnaar te zijn met een koersstijging van ruim 20%.

Balans
Ik heb geen enkele visionair bovenstaande ontwikkelingen horen voorspellen. De enige manier om u als belegger op onverwachte omstandigheden voor te bereiden is door ervoor te zorgen dat uw asset allocatie in orde is. De verdeling van uw vermogen is afhankelijk van het risico dat u bereid bent te lopen. Als de verdeling van uw vermogen over verschillende vermogenscategorieën goed in balans is, loopt u niet alleen minder risico, maar is de kans ook kleiner dat u in de bekende psychologische valkuilen (kuddegedrag, emotioneel handelen, ongeduld, hebzucht enz.) trapt.

Kritische blik
Kijkt u eens kritisch naar uw eigen asset allocatie. Welke vermogenscategorieën zijn erin uw beleggingsportefeuille te onderscheiden en hoe verhouden deze categorieën zich tot elkaar? We stellen vast dat financiële markten steeds meer met elkaar verweven zijn waardoor uw portefeuille anders reageert dan u in het verleden gewend was. Neem contact op met één van de vermogensregisseurs van Duisenburgh om uw asset allocatie te optimaliseren.

Auteur

René van den Groenendaal