Bel ons

040 - 222 21 12

Elke fase in het leven roept vragen op over je persoonlijke financiële situatie. Of je nu net begint met ondernemen, een prima presterende onderneming aanstuurt, eerder wenst te stoppen met werken of bijvoorbeeld graag vermogen aan de volgende generatie wenst over te dragen. Je persoonlijke situatie verandert namelijk regelmatig.

Vraagstukken die regelmatig voorkomen zijn onder andere: Welk vermogen dien ik achter de hand te houden voor onvoorziene uitgaven? Betaal ik niet te veel belasting? Kan ik eerder stoppen met werken? Blijven mijn nabestaanden verzorgd achter bij voortijdig overlijden of kan ik alvast vermogen schenken, en zo ja, hoe kan ik dat het beste inkleden? Deze vraagstukken kun je beantwoorden aan de hand van een persoonlijke financiële planning.

Inzicht en overzicht

De start van een planning begint met het inzichtelijk maken van de huidige persoonlijke financiële situatie. Een financiële planning geeft dit inzicht door de huidige en toekomstige inkomsten- en uitgavenstromen en de ontwikkeling van het vermogen (inclusief onderneming) over een periode van gemiddeld 15 tot 20 jaar in één overzicht te bundelen en door te rekenen.

Eerder stoppen met werken?

Aan de hand van het overzicht kunnen we bijvoorbeeld de wens of het mogelijk is om eerder stoppen met werken beantwoorden. Met name als in de loop der jaren diverse pensioenpotjes zijn opgebouwd of in het verleden lijfrentepolissen en kapitaalverzekeringen zijn afgesloten, is het vaak onduidelijk tot welk inkomen dit later leidt en wat de fiscale mogelijkheden zijn in de uitkeringsfase.

Inkomstenbelasting reduceren

Door het inkomen af te stemmen op het Nederlandse belastingstelsel is het mogelijk om inkomstenbelasting te reduceren. Ook kunnen we zichtbare tekorten in een bepaalde periode vroegtijdig voorkomen door extra inkomsten te creëren.

Vermogen optimaliseren

De financiële planning biedt naast de planning van het inkomen ook de mogelijkheid om de ontwikkeling van je (bedrijfs)vermogen weer te geven en te optimaliseren. Het persoonlijke vermogen, bestaande uit bijvoorbeeld de eigen woning, hypotheek, spaartegoeden, beleggingsportefeuilles, en ook het zakelijke vermogen zoals de vennootschap(pen) zijn tot één geheel te verwerken in de vermogensplanning.

Kortom, houd grip op en inzicht in je persoonlijke situatie met een financiële planning. De planning geeft aanleiding om na te denken over financiële keuzes voor de toekomst en het biedt de mogelijk om hierover met je adviseur te sparren. Daarnaast kan je anticiperen op de voortdurend veranderende belastingwetgeving, of het nu gaat om pensioen, de nieuwe plannen rondom de belastingheffing voor box 3, de impact op het vermogen als een bedrag wordt geschonken voor de eigen woning of andere fiscale aspecten. Een fiscalist of Financieel Planner helpt je om grip op je persoonlijke situatie te krijgen en te houden.

Auteur

Joris de Man