Bel ons

040 - 222 21 12

In 20 jaar van 100.000 nog 88.660 over.

Velen denken dat het bedrag op de spaarrekening alleen maar kan toenemen vanwege rentebijschrijvingen. Maar dat ligt al enige tijd heel anders ….

De meeste spaarders, en dat is bij ons op Tholen zeker niet anders, hebben het met de paplepel binnengekregen; Sparen is een goede gewoonte die veilig en aantrekkelijk is om geld onder te brengen. Maar is dat vandaag nog zo? Oké, u heeft geen last van koersschommelingen, het is vrij opneembaar en u ontvangt ook altijd nog meer rente op spaargeld dan dat het in een ‘oude sok’ zit. Maar, het is de vraag wat u er nu echt mee opschiet.

Uw rendement is negatief ofwel sparen kost geld!

Op dit moment hebben we te maken met de laagste rente ooit: gemiddeld 1,1%. Alleen al de belastingdruk (1,2%) is 109%. Hiernaast is de inflatie 1%.

In cijfers: rente 1,1% – belasting 1,2% – inflatie 1% = -1,1% netto spaarrendement.

Zelfs in de afgelopen 20 jaar was sparen niet verdienstelijk.

In deze periode was de gemiddelde variabele spaarrente slechts 2,8% (CBS), bij een gemiddelde inflatie van 2,2%. Ook hier was het spaarrendement negatief: 2,8 – 1,2 – 2,2 = -0,6%. Conclusie: wanneer het uw doel was om uw vermogen in stand te houden dan was dat met sparen in de afgelopen 20 jaar niet gelukt!

In cijfers: van 100.000 was na 20 jaar nog circa 88.660* reëel over! Een ander risico is dat spaargelden boven 100.000 per persoon buiten het depositogarantiestelsel vallen.

Mogelijke oplossingen

Natuurlijk is het altijd verstandig om spaargeld achter de hand te hebben. Maak in ieder geval gebruik van de box 3 belastingvrijstelling ad eur 21.139 per persoon. Afhankelijk van uw situatie kunt u hiernaast bijvoorbeeld denken aan hypotheekaflossing, deels beleggen, onroerend goed, familiebank, sparen in uw BV of schenken aan kinderen/ goede doelen. Mijn volgende column (gepland in oktober) gaat hier verder op in.

Duisenburgh denkt graag met u mee over de meest optimale verdeling en mogelijke scenario’s in uw situatie. U kunt rekenen op gedegen, bank-onafhankelijk vermogensadvies voor een eerlijke prijs.

* De box3 vrijstelling van 21.139 per persoon is i.v.m. de eenvoud buiten beschouwing gelaten.

door: Jack Verkamman

Auteur

Jack Verkamman