Bel ons

040 - 222 21 12

Het zal u niet ontgaan zijn dat de aandelenkoersen op de mondiale beurzen de afgelopen maanden fors zijn opgelopen. Na bekendwording van de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft het optimisme de overhand genomen. Beleggers hebben alle schroom van zich afgeworpen en veel indices noteren op een all-time high. Is dit optimisme reëel of is er sprake van opportunisme en moeten we oppassen dat we niet met open ogen in de val lopen?

Cijfers
Vooralsnog zet de groei van de wereldeconomie gestaag door. De zorgen over de ontwikkeling van de Chinese economie zijn naar de achtergrond verdwenen, bedrijven presenteren veelbelovende kwartaalcijfers, de werkloosheid daalt, het consumentenvertrouwen neemt toe en de inflatie loopt op. Allemaal positieve signalen die beleggers gretig oppikken.

Politiek
Maar er zijn wel degelijk gevaren. Geopolitieke onrust hangt als een donkere wolk boven de financiële markten. In de VS is er onzekerheid over de effecten van het beleid van president Donald Trump. In Europa neemt de druk op de Europese Unie toe. De gevolgen van de Brexit zijn moeilijk voorspelbaar en het populisme rukt op. Bovendien is de financiële positie van Griekenland en Italië een blok aan het been. En dan zijn er nog een aantal brandhaarden die weliswaar ver van ons bed liggen, maar die kunnen leiden tot mondiale onrust. Denk hierbij aan de oorlogsdreiging vanuit Noord-Korea en de oplopende spanningen in de Zuid-Chinese zee.

Hoe moet een belegger al deze signalen interpreteren; Kan hij alle zorgen van zich af laten vallen en met een gerust hart aandelen kopen of moet hij toch enige voorzichtigheid in acht nemen?

Sentiment
De globalisering en de daarmee samenhangende verwevenheid van financiële markten en politieke effecten, zorgen ervoor dat de situatie op de financiële markten uitermate broos is. De minste ongelukkige samenloop van omstandigheden kan tot een omslag van het sentiment leiden. Voor beleggers is het haast niet mogelijk om hierop te anticiperen.

Strategie
Door de jaren heen hebben beleggers bewezen dat zij niet in staat zijn om markten te voorspellen en op de juiste momenten te kopen en te verkopen. De belangrijkste oorzaken zijn gelegen in het feit dat zij zich laten leiden door emoties en tegelijkertijd last ondervinden van chronische zelf-overschatting. Met de nodige discipline en goed doordacht beleggingsplan zijn op de lange termijn betere resultaten te behalen. Een goed gespreide effectenportefeuille is de basis voor succes.

In- of uitstappen
Het is in dit licht dus niet logisch te denken in termen van in- of uitstapmomenten. Maar de actuele marktomstandigheden kunnen wel aanleiding zijn om een portefeuille te herbalanceren en in lijn te brengen met de oorspronkelijke strategie. Een beleggingsadviseur van Duisenburgh helpt u hier graag bij.

Auteur

René van den Groenendaal