Bel ons

040 - 222 21 12

Als directeur-grootaandeelhouder mag u onder bepaalde zakelijke voorwaarden geld lenen bij de besloten vennootschap. Vanwege de huidige economische ontwikkelingen waarin banken minder bereid zijn om geldleningen te verstrekken, vormt de bv een alternatief. Ook ten aanzien van de eigen woning financiering. Maar is dit een aantrekkelijke alternatief? En aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Bij een lening tussen de DGA en de bv kan sprake zijn van een lening verstrekt door de bv (schuldeiser) aan de DGA (schuldenaar) of van een lening verstrekt door de DGA (schuldeiser) aan de bv (schuldenaar).

Zakelijke voorwaarden

Aandachtspunt is en blijft hierbij de zakelijkheid van de geldlening. Leent u geld van uw bv? Dan moet de lening voldoen aan zakelijke voorwaarden. Dit zijn voorwaarden die de bv ook zou stellen aan een derde, die overigens in vergelijkbare omstandigheden verkeert. Bijvoorbeeld een vergelijkbaar inkomen en vermogen. Wij adviseren u om de voorwaarden waaronder de bv u de lening geeft, in een schriftelijke leningsovereenkomst te zetten. Hierin staan onder andere de afspraken omtrent de aflossing van de lening, de gestelde zekerheden en de hoogte van de zakelijke rente. De zakelijke rente op een lening is volgens vaste rechtspraak de renteopbrengst die de bv ook elders als particuliere belegger kan behalen. De rente mag in bepaalde gevallen worden verhoogd, hetgeen bij een eigenwoning lening juist fiscaal interessant kan zijn.

Belastingaangiften

Als u geld leent van uw bv, komt het bedrag van de lening in twee belastingaangiften: als DGA zet u het bedrag van de lening in uw aangifte inkomstenbelasting en de bv zet het bedrag in de aangifte vennootschapsbelasting.

In uw aangifte inkomstenbelasting kunt u de lening in box 3 of in box 1 aangeven, maar nooit in allebei.

– U geeft het bedrag van de lening aan als schuld in box 3 in uw aangifte inkomstenbelasting. Daardoor daalt uw belastbaar inkomen in box 3. De rente die u aan uw bv betaalt, kunt u dan niet meer aftrekken.

– Gebruikt u de lening voor aankoop, verbouwing of onderhoud van een eigen woning? Dan geeft u de rente van de lening in uw aangifte inkomstenbelasting in box 1 aan als aftrekbare (hypotheek)rente eigen woning. Maar dan mag u het bedrag van de schuld niet nog eens aangeven in box 3. Het bedrag van de lening hoort tot de eigenwoningschuld.

– Het is ook mogelijk dat u het geld gebruikt om een vermogensbestanddeel aan te schaffen, dat u vervolgens aan uw bv ter beschikking stelt. Ook in dat geval behoort de lening tot box 1.

Auteur

Tommy Meeuws