Bel ons

040 - 222 21 12

Eerder dit jaar zijn we uitgebreid ingegaan op het belang van een goede asset allocatie (verdeling over de verschillende beleggingscategorieën). Een degelijke asset allocatie beschermt een belegger tegen onverwachte omstandigheden. Als voorbeeld gaven we toen de situatie die zich in januari van dit jaar voordeed waarbij de Chinese economie, de olieprijs en de koers van de Amerikaanse dollar plots een negatieve rol speelden.

Trump
De afgelopen weken heeft zich wederom een dergelijke situatie voorgedaan. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn tegen de verwachtingen in uitgelopen op een overwinning voor Donald Trump. Vooraf hielden maar weinig analisten serieus rekening met dit scenario. Maar ook al zouden ze dat wel hebben gedaan, welke maatregelen hadden zij dan getroffen?

Reactie van de markt
In de eerste uren na de bekendwording van de uitslag reageerden vooral aandelenmarkten heftig. Veel banken en vermogensbeheerders spoedden zich om hun cliënten te voorzien van een visie-update. Maar de inkt was nog niet droog of de financiële markten draaiden als een blad aan een boom. Aandelenmarkten zetten hun verliezen om in voorzichtige winsten, de rente liep op, de US dollar won stevig terrein ten opzichte van de euro en de prijs van goud daalde.

En nu?
We zijn nu een paar weken verder en de ‘schade’ voor beleggers lijkt mee te vallen. Sterker nog, de meeste effectenportefeuilles hebben er garen bij gesponnen. Maar op welke manier past u uw portefeuille aan op de nieuwe werkelijkheid?

Als Trump zijn verkiezingsbeloftes waarmaakt, lijkt er veel voor te zeggen om aandelen in uw effectenportefeuille te overwegen. Trump wil belastingverlagingen voor bedrijven en soepelere regels voor de financiële sector, de energiesector enz. Verder is hij van plan fors te investeren in de infrastructuur en wil hij concurrentie vanuit Azië en opkomende markten tegengaan door het opwerpen van handelsbeperkingen. Dit kan negatieve effecten hebben voor bijvoorbeeld de technologiesector, maar ook voor de lokale valuta’s van opkomende landen.

Obligatiebeleggers hebben er hun handen vol aan om hun portefeuille te beschermen tegen verder oplopende rentes. Een hogere rente is een logisch gevolg van de dreiging van een oplopende staatsschuld en een stijgende inflatie. Inflation linked obligaties en hoogrenderende bedrijfsobligaties hebben dan de voorkeur boven ‘’traditionele’’ staatsobligaties.

trump

Onzekerheid
Ook de komende tijd zijn er omstandigheden te bedenken die de financiële markten anders doen reageren dan verwacht. In 2017 zullen vooral de geopolitieke omstandigheden in Europa een stempel drukken op het beleggerssentiment.

Op 4 december gaan de Italianen naar de stembus voor hun referendum. Het is maar de vraag of de hervormingsvoorstellen van Premier Matteo Renzi voldoende steun vinden bij de kiezers. Volgend jaar maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland en in april is het de beurt aan de Fransen om hun nieuwe president te kiezen. Tenslotte kiezen de Duitsers in het najaar hun nieuwe Bondsdag. De rode draad is de onzekerheid die er omheen hangt. Kan het zittende establishment zich staande houden of voltrekt zich in Europa eenzelfde scenario als in de Verenigde Staten?

Uiteraard weten wij geen van allen wat de uitslag van de verkiezingen zal worden. Dit geldt ook voor het effect ervan op de financiële markten. Kortom, de onzekerheid zal blijven!

Advies
Onzekerheid levert niet alleen gevaren op, maar biedt ook kansen. Wilt u kansen benutten, dan is het goed om uw asset allocatie aan te passen (tactisch) aan uw verwachtingen. Maar laat u zich niet leiden door de waan van de dag. Als belegger bent u overgeleverd aan de grillen van de markt. Houd uw lange termijn visie (strategische asset allocatie) in het oog. Uiteindelijk is die bepalend voor het behalen van uw beleggingsdoelstellingen. Neem contact op met één van de vermogensregisseurs van Duisenburgh om te kijken of uw huidige asset allocatie nog voldoet aan uw verwachtingen.

Auteur

René van den Groenendaal