Bel ons

040 - 222 21 12


Is 4% fictief rendement nog wel reëel?

Op dit ogenblik betaalt u over uw spaargeld 30% belasting over een fictief rendement van 4% (per saldo dus 1,2% belasting), terwijl lang niet iedereen dit rendement behaalt (met enkel spaargeld). De meeste banken bieden op dit moment een rente van onder de 1%. Is deze belastingheffing daarom wel eerlijk? Dit is een vraag die veel mensen bezighoudt. Het kabinet is al van plan om met een wetsvoorstel te komen om het standaardrendement niet voor het gehele box 3 vermogen op een gelijk percentage te stellen, maar een onderscheid te maken tussen spaargeld, beleggingen en andere bezittingen. Daarnaast wil men het standaardrendement regelmatig aanpassen en zo dus meer gelijk trekken met het daadwerkelijke rendement dat u op uw vermogen behaalt. Of deze belastingplannen het halen, is nog niet zeker.

Daarnaast speelt op dit moment de discussie of de box 3 heffing niet in strijd is met de Europese wetgeving. Een fors aantal belastingplichtigen heeft inmiddels bezwaar aangetekend en er liggen een paar proefprocedures in het verschiet. De staatssecretaris heeft onlangs laten weten dat hij hiervoor een massaal bezwaarprocedure instelt. Dit betekent dat u niet zelf een bezwaarschrift hoeft in te dienen, maar dat u mee kunt liften op de uitkomsten van deze procedure. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden.

Auteur

Tommy Meeuws