Bel ons

040 - 222 21 12

Is bedrijfsadministratie een noodzakelijk kwaad? Veel ondernemers kijken op deze manier tegen het voeren van hun administratie aan. Wellicht logisch, gezien vanuit het perspectief van de ondernemer die goed is in zijn eigen “business”, maar een broertje dood heeft aan alles wat maar met boekhouding of administratie te maken heeft. Wellicht logisch, gezien vanuit het perspectief van de verplichte bedrijfsadministratie als onderdeel van het spel met de belastingdienst: ook al zo’n noodzakelijk kwaad.

Bedrijfsadministratie als waardevol bedrijfsproces

Maar elke ondernemer beseft wel degelijk: bedrijfsadministratie is niet een noodzakelijk kwaad. Eerder een noodzakelijk bedrijfsproces, dat, mits goed ingericht, veel geld kan opleveren voor uw bedrijf. Immers, de administratie (en sub-administratie van elk bedrijfsonderdeel proces) neemt een centrale positie in uw bedrijf. Met het voeren van een goede bedrijfsadministratie verzamelt u op systematische wijze data van afdelingen binnen uw bedrijf. Een gigantische informatiedatabase dat ten dienste staat van de belangrijkste doelstellingen van uw bedrijf: winst maken en kosten reduceren.

Registratie van uw bedrijfsgegevens

Met een goede registratie van uw bedrijfsgegevens heeft u snel de beschikking over de cijfers en resultaten van uw bedrijf. U krijgt sneller inzicht in uw kosten, uw omzet en uw winst. Aan de hand hiervan kunt u inspelen op ontwikkelingen en uw activiteiten eventueel bijstellen. De registratie van bedrijfsgegevens is de basis voor accuraat debiteuren- en crediteurenbeleid.

Managementinformatie

Informatie verstrekken aan het bedrijfsmanagement is onontbeerlijk voor het goed functioneren van uw bedrijf. Groot of klein: uw bedrijfsadministratie geeft inzicht in omzetten, kosten, ontwikkelingen en trends. Op basis van deze informatie neemt u de belangrijkste beslissingen. Actuele en accurate registratie van gegevens zijn hier van groot belang. Ook kleinere ondernemingen hebben vaak te weinig zicht op de ondernemingscijfers en dus de prestaties. Het aansturen van een bedrijf “op gevoel” gebeurt nog vaak, zonder dat dit gevoel wordt onderbouwd met correcte en actuele cijfers.

Controle

Interne controle is een groot goed voor uw bedrijf. Zeker als uw bedrijf groeit, wordt het steeds lastiger om bedrijfsprocessen te doorgronden. Door op systematische wijze bedrijfsgegevens vast te leggen kunt u een goede interne controle en administratieve organisatie inrichten. De kans op fouten wordt aanzienlijk verminderd en de winst qua tijd en efficiëncy is groot.

Bedrijfsadministratie en de fiscus

Ook voor de Belastingdienst dient u de administratie juist aan te leveren. De administratie van uw bedrijf is voor de fiscus essentieel bij de controle van de belastingaangiften. U heeft zelfs een wettelijke administratieplicht. Voldoet u niet aan deze verplichting, dan geeft u de belastinginspecteur min of meer vrij spel om de winst zelf te berekenen (hij moet dit wel aannemelijk kunnen maken). De administratieplicht gaat niet alleen om het vastleggen van de cijfers, maar ook over bijvoorbeeld het vastleggen van bestuurs- en beheersdaden of andere zaken die de interne organisatie aangaan. U heeft daarnaast een fiscale administratie- en bewaarplicht gedurende 7 jaar (bij onroerende zaken 10 jaar). Wel heeft u de vrijheid om zelf te bepalen hoe u uw administratie inricht. De administratie moet in ieder geval ordelijk en betrouwbaar zijn.

Bedrijfsadministratie en financieel advies

Noodzakelijk kwaad of waardevol bedrijfsproces? Oordeel zelf zou ik zeggen. In ieder geval is de bedrijfsadministratie de financiële basis voor elke onderneming. Wij verzorgen graag voor uw bedrijf de financiële administratie, de loonadministratie, jaarrekeningen en belastingaangiftes. Maar bij Duisenburgh is dat pas het begin! Uw financiële rapportages zijn tevens de basis voor ons vermogensadvies, financieel advies en fiscaal advies. Onze adviseurs van Duisenburgh Vermogensregie en Duisenburgh Financieel Advies raadplegen daarom ook vaak hun collega’s van Duisenburgh Administratie en Fiscaal Advies. Wel zo handig dat we bij elkaar zitten.

Auteur

Tommy Meeuws