Bel ons

040 - 222 21 12

Als ondernemer bouwt u geen collectief pensioen op en zult u dus zelf moeten zorgen voor het ‘appeltje voor de dorst’. Met de huidige spaarrentes is het lastig om voldoende vermogen te vormen voor uw oudedagsvoorziening. Beleggen is dan één van de oplossingen om op termijn toch te kunnen genieten van een financieel onbezorgde oude dag. Maar voor welke keuzes komt u te staan als u besluit te gaan beleggen?

Financieel Plan en Beleggingsplan
Allereerst is het belangrijk om vast te stellen wat werkelijk uw belegbaar vermogen is, zowel binnen als buiten uw onderneming. Daarna formuleert u uw wensen, doelstellingen, risicohouding enz. In een financieel plan wordt in één of meerdere scenario’s weergegeven wat, rekening houdend met de wettelijke en fiscale mogelijkheden, haalbaar is. Een financieel plan geldt als uitgangspunt voor het beleggingsplan.

De verschillende smaken van beleggen
Tegenwoordig kunt u kiezen voor verschillende vormen van beleggen. U kunt alles in eigen hand houden en beleggen zonder dat u gebruik maakt van een adviseur of beheerder. Dit heet Zelf Beleggen (ook wel execution only). Een belegger die kiest voor Vermogensbeheer heeft liever niet de dagelijkse zorg over het beheer van zijn/haar effectenportefeuille. De invulling en monitoring van uw effectenportefeuille laat u dan over aan de beheerder. U verleent hem een volmacht om de dagelijkse beleggingshandelingen te verrichten. Bij vermogensadvies bent u actief betrokken bij uw effectenportefeuille. U maakt gebruik van de expertise en adviezen van uw adviseur, maar u houdt zelf een vinger aan de pols. Samen met uw beleggingsadviseur bepaalt u de strategie en de samenstelling van uw portefeuille. Laten we er eens vanuit gaan dat u kiest voor de optie dat u zelf de beslissingen neemt.

Zelf beleggen
In de praktijk zien we dat veel beleggers hun effectenportefeuille invullen met individuele (aandelen)titels. Voor de gemiddelde belegger is deze methodiek in de huidige tijdsgeest echter niet meer aan te raden. De hoge volatiliteit (beweeglijkheid) op de financiële markten en de steeds grotere invloed van geopolitieke gebeurtenissen, pleiten ervoor om het over een andere boeg te gooien. Hoe sterk een aandeel ook is (of beter: lijkt), het kan toch fout gaan. De voorbeelden van Ahold (fraude), Royal Dutch Shell (reserves), vele bankaandelen (2008/2009) en nog recenter Imtech en Volkswagen (fraude), liggen nog vers in het geheugen. Kijk uw portefeuille eens na. Hoeveel verschillende titels heeft u eigenlijk!? En zijn dat alleen Nederlandse of belegt u internationaal? Veel Nederlandse beleggers beleggen alleen in Hollandse aandelen.

Vermogensverdeling (Asset Allocatie)
Om tot een degelijke effectenportefeuille te komen, doet u er verstandig aan om veel zorg te besteden aan de beslissing hoe u uw vermogen verdeelt over de verschillende vermogenscategorieën (asset allocatie). De verdeling van uw vermogen over aandelen, obligaties, vastgoed en cash enz. bepaalt voor ca. 80% het uiteindelijke rendement van uw beleggingen. Mits uw portefeuille goed gespreid is, heeft de selectie van een individuele titel nauwelijks invloed op het rendement. U haalt als het ware het ondernemersrisico uit uw portefeuille en belegt nog alleen in het marktrisico. In veel gevallen is het dan ook verstandig te kiezen voor beleggingsfondsen en ETF’s, ook wel indextrackers genoemd. Maar wilt u dan actief of passief beleggen?

Actief beleggen
Een actieve belegger heeft als uitgangspunt dat hij een beter resultaat wil realiseren dan de markt die hij volgt. Hij heeft een beleggingsstrategie en handelt (koopt & verkoopt) frequent op de beurs. Tegenwoordig heeft een belegger naast individuele titels ook toegang tot een groot aantal beleggingsfondsen van verschillende fondshuizen om zijn doel te realiseren. De selectie van beleggingsinstrumenten en de timing laat hij in dat geval over aan de fondsbeheerder. Uiteraard betaalt de belegger daar een prijs voor. De kosten van een (actief) beleggingsfonds zijn in de regel hoger dan die van een ETF (Exchange-Traded Fund). Let wel: het is van belang dat het fonds ook daadwerkelijk actief is. Fondsen beweren nogal eens actief te zijn terwijl zij in de praktijk dichtbij een index blijken te beleggen, zogenaamde ‘indexhuggers’.

Passief beleggen
Een passieve belegger gaat er vanuit dat hij de markt niet kan verslaan en neemt genoegen met het marktrendement (bij een vergelijkbaar risico). Hij kan de markt volgen door te beleggen in een ETF of een indexfonds. ETF’s zijn beursgenoteerde fondsen die zo nauwkeurig mogelijk een beursindex volgen. Ze zorgen voor een brede spreiding, zijn gemakkelijk verhandelbaar en de kosten zijn meestal laag. Dit geeft een passieve belegger een voorsprong ten opzichte van een actieve belegger.

Voorkeur
Een interessante vraag is of actief beleggen een beter resultaat oplevert dan passief beleggen. Hier is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en de cijfers wijzen uit dat actieve beleggers vaak niet in staat blijken om hun benchmark te verslaan. Dit lijkt een antwoord op de vraag. Maar is passief beleggen dan altijd een betere keus dan actief beleggen? Zo eenvoudig is het dan weer niet?

Voor het beleggen in volwassen markten met een hoge mate van verhandelbaarheid, bijv. Amerikaanse large-cap aandelen, kan een ETF een prima oplossing zijn. Als het gaat om minder ontwikkelde markten met een lage verhandelbaarheid, bijv. Europese high yield obligaties, vindt Duisenburgh beleggen in een ETF niet optimaal. Door het geringe aanbod van high yield obligaties beleggen alle ETF’s in een relatief beperkt aantal leningen, ‘de markt’. Op het moment dat er paniek uitbreekt, speelt de matige verhandelbaarheid een te grote rol. Als beleggers massaal via dezelfde uitgang naar buiten vluchten, kan dat grote gevolgen hebben voor de koersontwikkeling van de desbetreffende obligaties en dus ook voor de koers van de ETF. Elke goed gespreide beleggingsportefeuille bestaat ons inziens uit een combinatie van ETF’s en beleggingsfondsen. Enerzijds vormen ETF’s een goede basis voor uw portefeuille (brede spreiding, efficiëntie en lage kosten). Anderzijds zijn beleggingsfondsen een prima middel om te beleggen in minder ontwikkelde markten. Het vertrouwen in de visie en kwaliteit van de fondsbeheerder speelt hier natuurlijk een essentiële rol.

Onderhoud
Tenslotte is het onderhoud van een effectenportefeuille van belang. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan het nodig zijn dat de portefeuille tussentijds moet worden bijgestuurd (herbalanceren). Daarbij is het belangrijk om continu de rendementen, risico’s maar ook de resterende beleggingshorizon in het oog te houden. Bovendien kan het zo zijn dat uw persoonlijke omstandigheden gewijzigd zijn. Uw oorspronkelijke wensen en doelstellingen zijn in dat geval misschien niet meer actueel.

Wat is voor u de beste keuze?
Beleggen is een dynamisch proces. Als (beginnend) belegger valt het niet mee om te bepalen wat voor u de juiste keuzes zijn. Een vermogensregisseur van Duisenburgh kan u helpen bij het concretiseren van uw wensen en doelstellingen. Hij brengt graag uw totale financiële positie in kaart en bepaalt van daaruit samen met u welke beleggingsoplossingen passend zijn. Een investering in een goede vermogensregisseur blijkt vaak de beste beslissing te zijn voor een financieel onbezorgde oude dag. Maak kennis met het team van Duisenburgh Vermogensregie.

Auteur

Tjeerd Jenniskens