Bel ons

040 - 222 21 12

YERSEKE / STELLENDAM In mijn laatste column liet ik u zien dat het van groot belang is om met uw effectenportefeuille actief in te spelen op economische verwachtingen en op scheefgroei. Op deze wijze houden we de risico’s in toom en maximaliseren we het uiteindelijk rendement. In dit artikel belicht ik de invloed van persoonlijke ontwikkelingen op de portefeuille.

Financiële markten zijn dynamisch, maar dat geldt voor onze levensloop niet minder! Zo kunnen veranderingen in het economisch klimaat ervoor zorgen dat ons leven en inkomen in een geheel andere situatie belanden dan eerder werd gedacht. Dat geldt ook voor carrière, gezondheid en ontwikkelingen op het persoonlijke vlak. Mooie, maar ook teleurstellende ontwikkelingen vereisen bijsturing van de vermogenssituatie om op koers te blijven.

Op koers blijven
Om veilig een haven te bereiken is een kompas of GPS nodig. Zo is bij beleggen een actueel risicoprofiel /vermogensplan van groot belang om het doelvermogen te kunnen realiseren. Duisenburgh-klanten hoeven hier totaal niet mee bezig te zijn. Door onze betrokkenheid groeien wij met de klant mee en signaleren zodoende ook de te verwachten toekomstige ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben op het beleggingsbeleid. Zoals een loods een schip begeleidt naar de haven, zo is dit onze taak met betrekking tot het vermogen.

Vanaf de start is het vermogensplan waarin alle uitgangspunten staan, leidend om de portefeuille op
koers te houden. Doelen die nagestreefd worden zijn bijvoorbeeld studie van kinderen, pensioen, luxere
woning of vermogensgroei. Wanneer er in de loop van de tijd wijzigingen optreden, zal het risicoprofiel tussentijds geactualiseerd moeten worden. Met een grondige analyse en simulatie brengen wij alles helder in beeld zodat onze klant goed begrijpt waar hij/zij aan toe is. Denk hierbij aan de persoonlijke ontwikkelingen, aanvullende wensen, einddatum en risicobeleving. Tenslotte moet een ‘kompas’ de juiste richting blijven aangeven!

Praktijkvoorbeelden
Van erfenis naar pensioen – Door een erfenis neemt het vermogen van een klant fors toe. Zijn doelstelling: opbouw extra pensioenvermogen om over 15 jaar eerder te kunnen stoppen met werken. Gelet op de lange looptijd wordt vooralsnog gekozen voor beleggen met een neutraal risicoprofiel (circa 50 procent aandelen/ vastgoed en circa 50 procent obligaties/laagrisico). In de laatste 7 jaar zal het beleggingsrisico worden verlaagd naar defensief.
Schenkingen in verband met eigen woning – Schenkingen aan kinderen. Drie kinderen willen een huis kopen/verbouwen maar de bank werkt niet mee. Ouders schenken de kinderen de grote vrijstelling ad 100.800,- euro (2018) per kind. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestaande beleggingsportefeuille van pa en ma. Het vermogensplan en de portefeuille worden hierop aangepast. Het is van belang dat de risicoverhouding intact blijft. Zakelijke lening – Zoon wil een onderneming starten en heeft hiervoor 750.000 euro nodig, hij klopt aan bij pa. Pa heeft voldoende vermogen en helpt hem op weg ten koste van een deel van zijn effectenportefeuille. Het vermogensplan en de effectenportefeuille worden opnieuw passend gemaakt met betrekking tot de oorspronkelijke doelstellingen van pa.
Minder luxe boot – Door ontslag heeft een 62-jarige belegger een belangrijk deel van zijn vermogen nodig
voor aanvullend inkomen. Het oorspronkelijk doel was een luxe jacht. Gelukkig kan hij nu zijn inkomen aanvullen. De portefeuille werd verzilverd en de boot minder luxe. Zekerheid voor alles.
Inkomen uit vermogen – Een oudere relatie wenst in het vervolg extra inkomen om haar kinderen regelmatig iets toe te stoppen. De portefeuille is aangepast naar een inkomens georiënteerde portefeuille. De klant geniet nu van extra rente en dividendinkomsten uit haar effectenportefeuille. Haar (klein)kinderen ook ..
Aan zee wonen – Een hardwerkende ondernemer droomt ervan om op pensioenleeftijd in een luxe appartement aan zee te kunnen wonen. Al enige tijd zet hij hiervoor maandelijks geld opzij. Omdat zijn pensioenleeftijd nog zo’n 18 jaar duurt, en hij een hoger rendement nastreeft, maakt hij inmiddels gebruik van vermogensbeheer met een hoger risicoprofiel. Wanneer de pensioendatum dichterbij komt zal het risicoprofiel verlaagd worden zodat het kapitaal op dat moment wordt veiliggesteld.
———————————————————-
Eén van de pijlers van de Duisenburghbeleggingsfilosofie is dat wij, afhankelijk van het beleggingsdoel, adviseren volgens de ‘levenscyclus’: Naarmate de einddatum dichterbij komt adviseren wij om het risicoprofiel te verlagen. Op deze wijze wordt het vermogen veiliggesteld. Het samenstellen en onderhouden van een doelgerichte beleggingsportefeuille vraagt om kennis, interesse en tijd. Een bankonafhankelijk vermogensadviseur werkt in uw belang, is proactief en kijkt verder dan alleen de uw effectenportefeuille. Meerwaarde die zich terugverdient! Het
bovengenoemde is uitdrukkelijk geen beleggingsadvies voor uw persoonlijke situatie. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Raadpleeg een deskundig adviseur.

Auteur

Jack Verkamman