Bel ons

040 - 222 21 12

Een bijdrage door:
Rogier van Hoof
Financieel Adviseur

Vanwege de lage rentestand sluiten steeds meer mensen hun hypotheek over. Bijna een op de drie hypotheekaanvragen komt  inmiddels van oversluiters. In de maanden april en mei van afgelopen jaar steeg het aandeel oversluiters naar meer dan 40%. Dit vond zijn oorzaak in een korte periode van rentestijgingen. Hierdoor leek het alsof de ‘rentebodem’ was bereikt.

Door een achterblijvend woningaanbod zal het aandeel oversluiters de komende tijd waarschijnlijk nog verder toenemen.

50-plussers op de oversluitmarkt
Opvallend is het aandeel 50-plussers op de oversluitmarkt: meer dan de helft van de oversluitingen werd vorig jaar gedaan door deze groep. Zij hebben meestal al langere tijd een eigen woning. En de afgelopen twintig jaar zagen ze de rente dalen van een gemiddelde rente van tussen de 4% en 5% (met een looptijd van 10 jaar) naar een rente ruim onder de 2% (met een looptijd van 20 jaar). Waar vroeger de meeste hypotheekrentes voor tien jaar werden vastgezet, is dit inmiddels verschoven naar twintig en zelfs dertig jaar vast.
Door het afsluiten van een nieuwe hypotheek, kan de looptijd in veel gevallen voor dertig jaar worden vastgezet. Een extra voordeel voor de 50-plusser. Want hiermee wordt de hypotheek en daarmee de maandlasten ruim over de pensioendatum getild.

Bovendien vormen de in het verleden afgesloten aflossingsvrije hypotheken voor steeds meer  consumenten een onzekerheid. De gemiddelde 50-plusser heeft geen voorziening getroffen om deze leningen af te lossen aan het einde van de oorspronkelijke looptijd. Aangezien die datum steeds dichterbij komt, groeit de onzekerheid over de mogelijkheden om in de toekomst de hypotheek te verlengen. En dat noopt tot actie.

Waar de afgelopen twaalf jaar de huizenprijzen door een dal gingen, zijn deze momenteel naar een historisch hoogtepunt gestegen. In combinatie met de historisch lage rente, zorgt dit voor de ideale omstandigheden om de hypotheek weer toekomstbestendig te maken voor de komende dertig jaar.

Rekenvoorbeeld:

Koopsom woning in 2001:                 € 200.000,-
Hypotheek 2001:                                 spaar/aflossingsvrij (50% van de woningwaarde)
Rente 2001:                                          4,7% 10 jaar vast
Maandlast 2001:                                  € 925,- bruto / € 625,- netto

Waarde woning 2021:                         € 350.000,-
Opgebouwde spaarwaarde:              € 55.000,- (gebruikt voor aflossen hypotheek)
Aflossingsvrije hypotheek:                 € 145.000,- (41,5% van de woningwaarde)
Rente 2021:                                           1,8% 30 jaar vast
Maandlast 2021:                                  € 218,- bruto / € 190,- netto (aftrekbaar tot 2031)

Dit rekenvoorbeeld geeft duidelijk aan dat de maandlasten, die voor de komende dertig jaar kan worden gefixeerd, lager zijn dan de woningeigenaar bij het afsluiten in 2001 had kunnen bedenken. Destijds was immers het vooruitzicht dat er nog een aflossingsvrije hypotheek van € 100.000,- met een bijbehorende maandlast van € 390,- zou overblijven aan het einde van de looptijd.

Met een oververhitte huizenmarkt waarin prijsdalingen – ondanks de coronacrisis – nog steeds niet zichtbaar zijn, lijkt de oversluitmarkt in 2021 niet af te nemen. Ook omdat het einde van de lage rentestand nog steeds niet in zicht lijkt.

Benieuwd of oversluiten ook voor jouw situatie interessant is? Maak vrijblijvend een afspraak!

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Auteur

Rogier van Hoof