Bel ons

040 - 222 21 12

Een bijdrage door:
Maarten Pothof CFP
Financieel Adviseur

Als Financieel Adviseur schrik ik regelmatig, wanneer ik inzage krijg in de financiële huishouding van particulieren en ondernemers. Hoe een en ander momenteel geregeld is en hoe dit anders (lees: beter) zou kunnen. Vaak is er veel werk aan de winkel om het weer op orde te brengen. Opvallend is dat dit verschijnsel zeker niet afhankelijk is van het inkomen of vermogen.

Na een uitgebreide inventarisatie overzie ik wat er wel, en vooral wat er niet, door de relatie is geregeld. Ook schets ik hoe het geregeld is. Dit leg ik voor aan de relatie. Met daarbij de controlevraag: is dit uw bedoeling? In de meeste gevallen is het antwoord ‘nee’. Gelukkig kan ik relaties vaak snel gerust stellen met een plan van aanpak om de financiële huishouding conform wensen en wetgeving op orde te brengen. Maar de schrik is er niet minder om.

Wanneer alles op orde is, is er aan de bestaande financiële producten natuurlijk ook onderhoud nodig. Wanneer er 10 jaar geleden een hypotheek is afgesloten tegen 4% rente, zal dit momenteel waarschijnlijk niet meer de meest optimale optie zijn gezien de actuele lage rente van rond de 1%. Het is ook slim om naar de toekomst te kijken: bij een aflossingsvrije hypotheek die over 10 jaar afloopt, zal de hypotheekverstrekker het bedrag dan opeisen. Wanneer het plan is om over 15 jaar met pensioen te gaan, kan dit roet in het eten gooien. Tegen de tijd dat de hypotheek opnieuw moet worden afgesloten houdt iedere hypotheekverstrekker rekening met het inkomen vanaf het pensioen. Ziet dit inkomen er niet florissant uit? Dan is de hypotheek mogelijk niet meer herfinancierbaar, met alle gevolgen van dien. Daarom kan het zaak zijn hier nu al actie op te ondernemen. Regeren is immers vooruit zien…
Zo kan ik een boek volschrijven met praktijkvoorbeelden.

Daarnaast breek ik graag een lans voor het feit dat financiële planning voor iedereen belangrijk is. Ik vind het schrijnend dat er nog ondernemers en huishoudens zijn die hier niet mee bezig lijken te zijn. Terwijl voor iedereen de financiële huishouding goed geregeld moet zijn. Er zijn bijvoorbeeld veel huishoudens die situaties met fiscale gevolgen meemaken (denk aan een eerdere relatie beëindiging, verhuizing of overlijden). Juist ook voor hen is financieel advies erg belangrijk om ervoor te kunnen zorgen dat de situatie op pensioendatum of bij overlijden of arbeidsongeschikt raken goed is geregeld!

Ik adviseer dus iedereen om niet zomaar aan te nemen dat de financiële situatie goed geregeld is maar om er een expert naar te laten kijken. Plan vrijblijvend een afspraak in, zodat onze Financiële Adviseurs kunnen bekijken of alles nu en in de toekomst financieel goed is geregeld.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Auteur

Maarten Pothof