Bel ons

040 - 222 21 12

Als spaarder moet u tegenwoordig van goeden huize komen om nog enig rendement op uw vermogen te maken. Als gevolg van de historisch lage rente zijn de spaartarieven weggezakt tot een dieptepunt. Bij de meeste banken moeten spaarders inmiddels genoegen nemen met een rentevergoeding van minder dan 0,5%. Het zal duidelijk zijn dat een spaarder niet in staat is om zijn vermogen in stand te houden als we rekening houden met inflatie en belastingheffing.

Zekerheid
Dat is een merkwaardige conclusie! Veelal sparen mensen omdat ze beleggen te risicovol vinden. De kans op een hoog rendement geven spaarders graag weg in ruil voor zekerheid. De vraag is alleen wat nu de definitie van zekerheid is als we vaststellen dat een spaarder niet in staat is om zijn belangrijkste doel te verwezenlijken; het in stand houden van zijn vermogen.

Risico
We kunnen de vraag ook anders stellen. Is beleggen eigenlijk wel zo risicovol? Ik ben van mening dat u door te beleggen niet zo zeer meer risico neemt, maar dat u vooral de risico’s spreidt. De kans dat u uw vermogen in stand houdt, neemt aanmerkelijk toe door een beetje “risico” toe te voegen.

Inflatie
Mede als gevolg van het ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank loopt de inflatie in Nederland langzaam op (tot 1,7% in januari). Geldontwaarding is een grote bedreiging voor iedereen die zijn vermogen graag in tact wil houden. Beleggingen in bijvoorbeeld aandelen en onroerend zijn goede alternatieven om uw vermogen te beschermen tegen stijgende inflatie.

Belastingheffing
De fiscus heeft per 1 januari 2017 de belastingheffing op vermogen aangepast. In het verleden moest een spaarder het al afleggen tegen de vermogensrendementsheffing (1,2% over uw vermogen). Het fictief rendement van 4% was voor spaarders al jaren niet meer haalbaar. In het nieuwe systeem wordt verondersteld dat hoog vermogenden in staat zijn om een nog hoger rendement te maken. Als spaarder hebt u dus weer een argument minder om niet te beleggen.

Conclusie
Kortom, voor spaarders is het verstandig om (een deel van) hun vermogen te beleggen. Mist u de tijd en/of kennis om regelmatig aandacht te besteden aan een effectenportefeuille, maar wilt u toch graag meer rendement op hun vermogen dan de rente op een spaarrekening, dan raad ik u aan om u te laten informeren over de mogelijkheden. Goede begeleiding op dit vlak is essentieel; niet alleen om een acceptabel rendement op uw vermogen te realiseren, maar nog meer om uw gemoedsrust te waarborgen. Neem voor een passend advies contact op met één van de beleggingsadviseurs van Duisenburgh bereikbaar via 040-2222112

Auteur

René van den Groenendaal