Bel ons

040 - 222 21 12

In het Belastingplan van 2014 is een tweetal maatregelen opgenomen over de huidige stamrechtvrijstelling: per 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten afgeschaft en daarnaast vervalt op 31 december 2013 voor bestaande stamrechten de eis dat stamrechten in periodieke uitkeringen moeten worden uitgekeerd.

Wat is een stamrecht?

Wanneer een werknemer een ontslagvergoeding krijgt, kan hij deze fiscaal aantrekkelijk inkleden door de vergoeding om te zetten in een aanspraak op periodieke uitkeringen. Een aanspraak op periodieke uitkeringen ter vervanging van loon, heet in de volksmond een “stamrecht”. Bij een stamrecht is de zogeheten “omkeerregel” van toepassing. Dit betekent dat de vergoeding zelf (stamrechtaanspraak) onbelast blijft, maar de later te ontvangen uitkeringen worden wel belast.

Afschaffing stamrechtvrijstelling

De stamrechtvrijstelling wordt voor nieuwe stamrechten afgeschaft. Vanaf 1 januari 2014 worden ontvangen ontslagvergoedingen in het jaar van ontvangst volledig in box I in de inkomstenbelastingheffing betrokken. Dit betekent dat een werknemer een “gouden handdruk” niet langer mag gebruiken voor een stamrechtpolis bij een verzekeraar, een bankspaar- of beleggingsproduct en een stamrechtaanspraak bij een eigen BV. Elke ontvangen ontslagvergoeding wordt vanaf 2014 gewoon als loon volledig belast in box I, wat betekent dat de werknemer maximaal 52% inkomstenbelasting over het ontvangen bedrag verschuldigd is. Alle vóór 1 januari 2014 toegekende stamrechten blijven onder het oude recht vallen.

Fiscaal gefaciliteerde afkoop

Doordat de eis dat alle op 1 januari 2014 bestaande (onder de stamrechtvrijstelling vallende) stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd vervalt, kunnen lopende stamrechten zonder heffing van revisierente ineens worden uitgekeerd. De uitkering wordt bij de belastingplichtige in box I in de heffing van de inkomstenbelasting betrokken. Als de aanspraak in 2014 ineens wordt uitgekeerd, wordt slechts 80% van de uitkering in de heffing betrokken. Daardoor bedraagt het inkomstenbelastingtarief waartegen de stamrecht kan worden afgekocht maximaal 41,6%.

Advies over de mogelijkheden

De regels omtrent het stamrecht zijn voor de meeste mensen ingewikkelde materie. “Wat is in mijn situatie verstandig om te doen?” en “Wat betekent dit nu eigenlijk voor mij?” zijn veel gehoorde vragen van onze klanten. Duisenburgh Administratie & Fiscaal Advies kan u helpen bij de keuze om het stamrecht al dan niet ineens uit te laten keren en hiermee gebruik te maken van de faciliteit die de overheid voor 2014 in het leven heeft geroepen. Wij laten u zien wat de gevolgen zijn. Ook kunnen wij u adviseren over wat u het beste kunt doen met uw stamrecht BV en of het verstandig is om uw voorlopige aanslag voor 2014 aan te passen.

Auteur

Tommy Meeuws