Bel ons

040 - 222 21 12

Wanneer u uw vermogen wilt beleggen is het cruciaal om een actueel, eerlijk en duidelijk risicoprofiel te hebben. In mijn vorige column beloofde ik hierop terug te komen.

Ook gaan we kort in op ‘vermogensregie’, hierover krijg ik regelmatig vragen.


1 – Doelen bepalen
Als u belegt, weet u vanzelfsprekend wat u ermee wilt bereiken ofwel wat uw vermogensdoel is. Voor een nuttig risicoprofiel is het verder van belang om uw financiële situatie goed in beeld te hebben en te weten welk beleggingsrisico u kunt en wilt nemen. Dit is de leidraad voor uw vermogenssamenstelling.

Kunnen
Sommige mensen kunnen meer risico lopen omdat het geld bijvoorbeeld langer kan worden uitgezet of wanneer men ruim voldoende inkomen heeft. Zo spaart men maandelijks van het inkomen, de woning of het schip is hypotheekvrij enzovoorts. Deze mensen kunnen allicht wat meer beleggingsrisico nemen met het oog op de hogere rendementsverwachtingen.

Maar… wanneer zij bij een koersdaling ‘slecht slapen’ of zelfs in paniek raken, is het toch raadzaam een wat defensiever risicoprofiel te kiezen. Ondanks dat het bij deze belegger met het financieel ‘kunnen’ wel goed zit en er op langere termijn ook een hoger rendement verwacht mag worden, kan deze zich oncomfortabel voelen met de hierbij behorende koersfluctuaties. Een goed adviseur kent zijn klant en peilt zijn emotie. Omdat een risicoprofiel ‘de kompas’ is voor de belegger en zijn adviseur, is een passend risicoprofiel van zeer grote betekenis!

Willen
Andersom kan het ook: iemand met de nodige kennis en ervaring kan het idee hebben dat offensief beleggen (bijvoorbeeld 100 procent aandelen) dé manier is om tot een goed rendement te komen. Deze belegger ziet zijn
kansen! Het ‘willen’ is dus geen belemmering. Het wordt anders wanneer er slechts voor een kortere periode kan worden belegd of als er een onzeker beeld is met betrekking tot het inkomen, pensioen of hypotheek. Dan is het onverstandig dat de persoon in kwestie deze hogere risico’s neemt met zijn vermogen. Een eerlijk advies waarbij de omstandigheden goed gewogen worden ten opzichte van het koersrisico is hierbij temeer van groot belang.

Niet voor altijd. Het risicoprofiel moet passen!

Het profiel ligt echter niet voor altijd vast. Laat regelmatig checken of deze nog aansluit.
In ieder geval bij:
• Veranderingen in persoonlijke/ zakelijke omstandigheden of financiële situatie.
• Naarmate men dichter bij de einddatum komt: risico verlagen! Het kapitaal moet in deze fase worden zeker gesteld.

Maatwerk
Bij grotere vermogens is er veelal sprake van diverse vermogensdoelen. Hierbij kan het gewenst zijn om het vermogen op te knippen. Zo kunnen beleggingen per vermogensdoel en bijpassend risicoprofiel, worden uitgezet. Dit zorgt voor transparante vermogensopbouw, comfort en passend rendement. Een dergelijke aanpak vereist kennis, juiste aandacht en zorgvuldigheid. Deze expertise mag u van Duisenburgh Vermogensregie verwachten.

2 – Vermogensregie.
De behartiging, het overzicht en uw tijdswinst. Zeer grote vermogens worden veelal gespreid over meerdere vermogensbeheerders en banken. Ieder met een eigen stijl, beleggingskeuzes en rapportages. Het is van groot belang – zeker niet eenvoudig – om het totaaloverzicht te behouden!

Onze aanpak
Wij behartigen alle belangen namens onze klant bij banken, vermogensbeheerders, adviseurs en een groot netwerk van vakspecialisten. Hierin is Duisenburgh Vermogensregie Verkamman uw eigen adviseur en verzorgt voor u de regie op uw totaalvermogen. Dát is ook onze unieke dienstverlening: wij ontzorgen u met het managen van het totale vermogen bij alle financiële partijen.

Kortom, door onze behartiging houdt ú het overzicht. Bovendien ontvangen onze regieklanten een duidelijk totaalbeeld én houden hiermee de controle over het totale vermogen. Zij kunnen vervolgens hun aandacht op andere zaken richten en genieten van tijdwinst door onze expertise als trusted advisor. Dat scheelt veel tijd en onnodige ergernissen. Dankzij onze positie profiteren onze klanten veelal van extra kortingen op de tarieven bij hun banken en beheerders.

Doe er uw voordeel mee en maak een vrijblijvende afspraak!

Auteur

Jack Verkamman