Bel ons

040 - 222 21 12

In de eerste anderhalve maand van het jaar hebben financiële markten een flinke veer gelaten. Aandelenkoersen zijn met meer dan 10% gedaald, de olieprijs is tot een nieuw dieptepunt gezakt en de vergoeding op 10-jaars Duits Staatspapier is nog maar een schamele 0,2%. Het is een extreem slechte start van het jaar die we eind 2015 niet konden bevroeden. Vragen deze ontwikkelingen om een aanpassing van onze lange termijndoelstellingen? Om antwoord te geven op deze vraag moeten we eerst weten wat de oorzaak is van het huidige negatieve marktsentiment.

Vertrouwen
Er worden een aantal oorzaken aangeduid voor de huidige beursmalaise. De meest genoemde redenen zijn de groeivertraging van de Chinese economie en de extreem lage olieprijs. Daarnaast zijn beleggers bang dat de Amerikaanse economie aan de vooravond staat van een recessie en hebben zij hun twijfels bij het beleid van centrale banken. Ze vrezen dat de wereldwijde economische groei in gevaar is. Samenvattend kunnen we spreken van “een groot gebrek aan vertrouwen’’.

Volatiliteit
We hebben al eerder uitgesproken dat we de komende jaren rekening moeten houden met een toenemende volatiliteit (beweeglijkheid) op de financiële markten. Dit heeft natuurlijk alles te maken met vertrouwen, of beter gezegd, met het gebrek aan vertrouwen. Er heerst bij beleggers onzekerheid over tal van zaken die de ontwikkeling van de wereldwijde economische groei kunnen bedreigen. We zien dat langjarige groeiramingen naar beneden zijn bijgesteld evenals de winstverwachtingen van bedrijven. Beleggers houden op hun beurt rekening met lagere rendementen dan in het verleden. De markt anticipeert dus wel degelijk op dit proces.

Recessie
Wat is het effect van het negatieve beurssentiment op de economische groei? Vooralsnog lijkt de terugval op de beurzen nauwelijks invloed te hebben op het bestedingspatroon van consumenten. Zolang dit niet het geval is, zal de schade aan de economie beperkt blijven. Daarnaast zijn de recent gepubliceerde macro-economische cijfers lang zo slecht nog niet en ook de bedrijfsresultaten vallen in het algemeen niet tegen. De recente koersdalingen wijzen erop dat de markt rekening houdt met een recessie, maar dat lijkt voorbarig. De huidige cijfers geven namelijk aan dat er wel degelijk sprake is van economische groei. Ook in Nederland groeide de economie vorig jaar met 1,9%.

Emotie
We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat emotie momenteel een belangrijke rol speelt op de mondiale beurzen. Over het algemeen zorgt emotie ervoor dat markten ‘overreageren’. We zien zeker risico’s en we weten niet of we het ‘dieptepunt’ al bereikt hebben. Voor ons is het vooralsnog voldoende reden om vast te houden aan onze langetermijndoelstellingen en we zien geen aanleiding om ingrijpende aanpassingen in onze portefeuilles door te voeren. We overwegen bij nog lagere koersen en gelijkblijvende feiten zakelijke waarden bij te kopen.

Duisenburgh Vermogensregie B.V.

Februari 2016

Disclaimer
Duisenburgh Vermogensregie B.V. heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële markten en 
De Nederlandsche Bank. De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. 
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. 
Wij adviseren u voorafgaand aan een eventuele actie deskundig advies in te winnen. 
Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

Auteur

René van den Groenendaal