Bel ons

040 - 222 21 12

Heeft u kinderen? Dit is er veranderd.

Vanaf 2015 is er het een en ander veranderd voor wat betreft de kindregelingen in Nederland. Er zijn nu nog 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen.
Dit zijn:

 • de kinderbijslag;
 • het kindgebonden budget;
 • de combinatiekorting;
 • de kinderopvangtoeslag.

De overige regelingen kom te vervallen of gaan op in andere regelingen. De regelingen die verdwijnen vanaf 2015 zijn:

 • ouderschapsverlofkorting;
 • aftrek levensonderhoud voor kinderen;
 • alleenstaande ouderkorting;
 • aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders.

Veranderingen in het kindgebonden budget en de kinderbijslag

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. De wet hervorming kindregelingen verandert het kindgebonden budget op een aantal punten:

 • Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2015 extra kindgebonden budget. De aanvulling voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwijnen. Voor een beperkte groep (alleenstaande ouders in de bijstand met toeslagpartner) komt een overgangsregeling tot 1 januari 2016.
 • Het budget van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) voor

kinderen jonger dan 18 jaar maakt per 1 augustus 2015 deel uit van het kindgebonden budget. Het bedrag voor alle kinderen van 16 en 17 jaar gaat omhoog.

 • De inkomensgrens van het kindgebonden budget gaat per 1 januari 2015 naar beneden. Hierdoor krijgen mensen met een inkomen boven deze grens minder tegemoetkoming.
 • De bedragen voor het 1e en 2e kind gaan per 1 januari 2015 omhoog.

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar. Ook deze
regeling gaat veranderen:

 • De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2014 en 2015 niet aangepast aan de prijsindex. Dit

betekent dat de kinderbijslag niet aan de inflatie wordt aangepast. De eerste aanpassing is per 1 januari 2016.

 • Voor uitwonende kinderen tot 16 jaar vervalt de toets op hun inkomen. Deze groep kinderen mag onbeperkt bijverdienen.
 • De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) gaat per 1 januari 2015 op in de kinderbijslag.

Auteur

Joris de Man