De heffing van erf- en schenkbelasting ervaren veel Nederlanders als onrechtvaardig. Over het bij elkaar gespaarde inkomen is toch al eens belasting geheven toen het werd genoten en daarna is het ook nog eens belast in box 3?!

De overheid vindt het juist legitiem om bij de overdracht van vermogen door schenking en/of overlijden belasting te heffen. Deze belastingheffing is gebaseerd op het zogenaamde buitenkansbeginsel. De begiftigde en/of erfgenaam verkrijgt namelijk vermogen zonder hiervoor enige inspanning te leveren. Of u dit nu rechtvaardig vindt of niet, de belastingheffing bestaat, waardoor u er maar beter voor kunt zorgen dat de te betalen belasting bij overlijden beperkt of zelfs geheel achterwege blijft.

Verminderen erfbelasting door schenking

Het verminderen of zelfs volledig voorkomen van toekomstig verschuldigde erfbelasting is met  behulp van schenkingen eenvoudig te realiseren. En zeg nu eerlijk, vindt u het ook niet leuker om met de warme hand te geven? Daarnaast kan het schenken van vermogen bijvoorbeeld ook positief voor u uitwerken als u momenteel een eigen bijdrage bij uw AWBZ-instelling of box 3 belasting moet betalen.

Als u overweegt om vermogen te schenken denk dan eens na over het volgende:

  • Hoeveel vermogen kan ik schenken zonder zelf ooit iets tekort te komen?
  • Mogen de begunstigden al over de bedragen beschikken?
  • Is het mogelijk om vermogen over te dragen, maar mijn effectenportefeuille niet te laten versnipperen?
  • Op welke manier wil ik vermogen schenken, in contanten of op papier?
  • Wil ik bepaalde voorwaarden aan de schenking verbinden?

Schenkingsplan

Uw fiscaal adviseur kan met behulp van een schenkingsplan verschillende varianten van schenking op een rij zetten, u inzicht geven in de financiële en fiscale gevolgen over een langere periode en actief met u sparren over de voorwaarden die u aan de schenkingen wilt verbinden.

Verhoogde schenking met vrijstelling

Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om een verhoogde schenking van € 53.016 (vrijstelling 2016) aan uw kinderen te doen voor de aankoop, aflossing op de eigenwoningschuld en/of verbouwing van de eigen woning. Vanaf 2017 trekt de overheid de vrijstelling zelfs weer op tot € 100.000. Ontbreken bij u de liquide middelen, omdat uw vermogen vastzit in onroerend goed of in uw eigen bedrijf? Dan is het schenken van contanten geen optie. Het schenken op papier, ook wel schenken onder schuldigerkenning genoemd, biedt dan de mogelijkheid om toch vermogen over te dragen. U schenkt in dit geval namelijk een vordering in plaats van contanten.

Diverse mogelijkheden vermogensoverdracht

Uiteraard zijn er nog uitgebreidere varianten van vermogensoverdracht mogelijk door aandelen van uw onderneming of een omvangrijke effectenportefeuille te schenken of een familiefonds op te zetten. Voor de mogelijkheden hieromtrent en het juiste plan van aanpak kunt u bij uw fiscalist en/of financieel planner terecht.

Gerelateerde artikelen

Beleggen in FinTech-bedrijven: onmisbaar in de digitale wereld

Met onze modelportefeuilles zoeken we bij Duisenburgh continu de balans tussen risico en rendement. We kijken naar de fase waarin economieën en beurzen zich bevinden, hoe de gemiddelde koerswinstverhoudingen zijn, waar risico’s te verwachten zijn en waar we kansen zien. Ook kijken we naar mondiale trends. Een belangrijke trend waar we al geruime tijd in beleggen? De opkomst van de zogenoemde FinTech-bedrijven.

Beleggen in FinTech-bedrijven: onmisbaar in de digitale wereld

Met onze modelportefeuilles zoeken we bij Duisenburgh continu de balans tussen risico en rendement. We kijken naar de fase waarin economieën en beurzen zich bevinden, hoe de gemiddelde koerswinstverhoudingen zijn, waar risico’s te verwachten zijn en waar we kansen zien. Ook kijken we naar mondiale trends. Een belangrijke trend waar we al geruime tijd in beleggen? De […]

Auteur

Joris de Man

Gerelateerde artikelen

Beleggen in FinTech-bedrijven: onmisbaar in de digitale wereld

Met onze modelportefeuilles zoeken we bij Duisenburgh continu de balans tussen risico en rendement. We kijken naar de fase waarin economieën en beurzen zich bevinden, hoe de gemiddelde koerswinstverhoudingen zijn, waar risico’s te verwachten zijn en waar we kansen zien. Ook kijken we naar mondiale trends. Een belangrijke trend waar we al geruime tijd in beleggen? De opkomst van de zogenoemde FinTech-bedrijven.

Beleggen in FinTech-bedrijven: onmisbaar in de digitale wereld

Met onze modelportefeuilles zoeken we bij Duisenburgh continu de balans tussen risico en rendement. We kijken naar de fase waarin economieën en beurzen zich bevinden, hoe de gemiddelde koerswinstverhoudingen zijn, waar risico’s te verwachten zijn en waar we kansen zien. Ook kijken we naar mondiale trends. Een belangrijke trend waar we al geruime tijd in beleggen? De […]