Bel ons

040 - 222 21 12

Vooruitzichten financiële markten 2015

Het beleggingsjaar 2014 was een goed jaar voor vrijwel alle beleggingscategorieën. Als gevolg van het stimuleringsbeleid van federale banken zijn de rentes verder gedaald en obligatiekoersen opgelopen. Dit heeft ook de weg vrij gemaakt voor een forse stijging van de wereldwijde aandelenmarkten. Zet deze trend ook het komende jaar door? Graag blikken wij met u vooruit naar 2015.

Economische groei

Ook in 2015 zet het wereldwijde economische herstel door. De komende jaren zal de wereldeconomie een (zeer) gematigde groei laten zien. Alleen de economie in de VS blijft naar verwachting sterk presteren.

De aantrekkende Amerikaanse economie heeft de FED doen besluiten haar stimuleringsprogramma (QE) af te bouwen. Ondanks de belofte van de FED om de korte rente voorlopig op een laag niveau te houden zorgt verdere afbouw voor rentedruk hetgeen op haar beurt weer een risico vormt voor obligatie- en aandelenmarkten.

De Europese Centrale Bank (ECB) blijft terughoudend met verdere monetaire verruiming. Toch lijkt het er op dat zij niet ontkomt aan geldcreatie om de Europese economie te stimuleren. De mogelijkheden zijn echter beperkt. Naar verwachting gebeurt dit door het opkopen van staatsleningen en obligaties met onderpand.

Het gevaar van deflatie ligt nog altijd op de loer. Alleen een sterkere vraag naar goederen en diensten kan deflatie voorkomen. Een verdere daling van de euro ten opzichte van andere belangrijke valuta’s is gunstig voor de concurrentie-positie van de export in de Eurozone en houdt het deflatierisico beheersbaar.

Ook de Bank of Japan zinspeelt op verdere versoepelingsmaatregelen. Met het opendraaien van de geldkraan creëert zij ruimte voor inflatie. Vergaande herstructurering is echter noodzakelijk om een stabiele groei van de economie te realiseren.

Rente en inflatie

Een verder herstel van de Amerikaanse economie zorgt voor opwaartse rentedruk op zowel de geld- als op de kapitaalmarkt. De economische groei wordt nog eens extra ondersteunt door de lage olieprijs. Naar verwachting verhoogt de FED in de tweede helft van 2015 de korte rente. Ook de kapitaalmarktrente zal langzamerhand normaliseren.

Er zijn weinig aanwijzingen dat loon- of grondstofprijzen sterk zullen stijgen. Wij verwachten in de VS dan ook slechts een licht oplopende inflatie.

Het economisch herstel in Europa is broos. De lagere olieprijs stimuleert weliswaar de groei, maar de ECB zal alle zeilen bij moeten zetten om deflatiescenario af te wenden. De rentes in de Eurozone zullen nagenoeg onveranderd blijven.

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Wij adviseren u voorafgaand aan een eventuele actie deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

Auteur

René van den Groenendaal