Bel ons

040 - 222 21 12

Per 1 januari 2014 is de belasting- en invorderingsrente voor de vennootschapsbelasting verhoogd. Deze rente is voortaan gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties, met een minimum van 8%. Voor andere belastingmiddelen is de rente gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, met een minimum van 4%.

Wat betekent dit voor ondernemers met een BV?

De verhoging van de belasting- en invorderingsrente betekent dat u méér rente gaat betalen over vennootschapsbelasting die u nog verschuldigd bent aan de belastingdienst over voorgaande jaren en over voorlopige aanslagen van het lopende jaar. U kunt dit nog voorkomen voor het jaar 2013. Als gevolg van een te late betaling van de aanslag, van het te laat doen van aangifte of van een te laat verzoek om een voorlopige aanslag op te leggen kan het te betalen bedrag aan de fiscus aanzienlijk oplopen door verhoogde belasting- en invorderingsrente. Ook bij een tijdige betaling, een tijdige aangifte of een tijdig verzoek kan alsnog belasting- of invorderingsrente verschuldigd zijn als de belastingdienst een correctie oplegt.Ik wil advies over dit onderwerp

Voorkom dat u met een hogere rente wordt geconfronteerd

Het is van belang tijdig actie te ondernemen om te voorkomen dat de belastingdienst het verhoogde rentetarief rekent over de belasting die u nog verschuldigd bent. Vanaf het belastingjaar 2012 stijgt het tarief voor belasting- en invorderingsrente fors. Voor aanslagen in de vennootschapsbelasting gaat de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8% gelden. Voor aanslagen in de inkomsten-, loon-, overdrachts-, omzet-, schenk- en erfbelasting gaat de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een minimum van 4% gelden. Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting wordt de belastingrente in het vervolg berekend vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar (voorheen begon de rentetikker al te lopen vanaf 1 januari volgend op het belastingjaar). Deze stijging van de rentetarieven geldt niet voor berekende rente in de periode vóór 1 april 2014. Bij een te lage vaststelling van een voorlopige aanslag wordt belastingrente in rekening gebracht over het verschil vanaf 1 juli vanaf het daaropvolgende belastingjaar tot de laatste dag van de betalingstermijn van de aanslag.

Belastingjaar 2013

Voor het belastingjaar 2013 gaat de hogere rente gelden vanaf 1 juli 2014. Om aan de hogere renteberekening te ontkomen, kunt u het volgende doen: dien bij de Belastingdienst vóór 1 mei 2014 een verzoek in tot vaststelling van een voorlopige aanslag; dien aangiften 2013 in vóór 1 april 2014.

Belasting- en invorderingsrente. Complexe regelgeving

De wettelijke regeling rondom belasting- en invorderingsrente is complex. Het loont de moeite hier samen met uw adviseur naar te kijken. Neem contact op met één van onze adviseurs om te bespreken hoe de renteregeling precies voor u uitwerkt.

Auteur

Tommy Meeuws