Bel ons

040 - 222 21 12

“Het geheel is meer dan de som der delen” (Aristoteles)

Het beleggingsjaar 2015 is voortvarend van start gegaan. Het eerste kwartaal hadden we de wind in de zeilen. De wereldwijde aandelenmarkten zetten hun opmars voort, de rentes daalden naar een nieuw dieptepunt en de dollar werd nog sterker ten opzichte van de euro. Dit resulteerde in een prachtig beleggingsresultaat. Vanaf mei is de macro economische omgeving duidelijk uitdagender geworden. Onder aanvoering van de Griekse schuldencrisis en een dreigende rentestijging in de VS hebben portefeuilles een veer gelaten. Wat staat beleggers het komende half jaar te wachten? Wij delen graag onze verwachtingen met u.

Economische groei

Na het reeds ingezette economische herstel in de VS lijkt ook Europa nu voorzichtig naar boven te kunnen kijken. De positieve bedrijfscijfers geven goede hoop op een positieve trend.

De dreigende renteverhoging door FED in combinatie met enkele tegenvallende macrocijfers heeft gezorgd voor druk op de Amerikaanse aandelenmarkt.

De ECB voert een onverminderd ruim monetair beleid. In april is de start gemaakt met QE. Volgens planning loopt dit programma tot september 2016.

Het deflatiescenario hebben we terug in de kast kunnen leggen. Het ruime monetaire beleid in combinatie met verbeterende bedrijfscijfers lijkt effect te hebben en te zorgen voor lichte inflatie.

De lage olieprijs in combinatie met de relatief goedkope euro sterkt de concurrentiepositie van Europese exportbedrijven.

In Japan lijkt het ruime monetaire beleid daadwerkelijk aan te slaan. De macro economische indicatoren wijzen op een sterke positieve trend. Verdere herstructurering zal nodig blijven.

Rente en inflatie

De afgelopen maanden is veel gespeculeerd over het moment waarop de FED de rente zal verhogen. Door het samenvallen van tegenvallende macro cijfers (consumentenvertrouwen, werkloosheid, banengroei, enz.) in combinatie met een dure dollar leek dit moment vooruitgeschoven te worden. Op basis van de meest recente ontwikkelingen verwachten wij een eerste verhoging in september.

De inflatie in de VS loopt vooralsnog nauwelijks op. Loon- en grondstofprijzen zijn ook nog altijd erg laag. Als de macro trends doorzetten verwachten wij dat de inflatie vanaf 2016 aanmerkelijk zal oplopen.

In april is de Nederlandse 10-jaars rente weggezakt naar een all time dieptepunt van 0,2% om vervolgens binnen enkele weken met 300% te stijgen. Wat de precieze oorzaak hiervan is weten we niet, maar dat het ECB-beleid er mee te maken heeft is wel zeker.

We verwachten dat de Europese rentes nog wel iets verder kunnen oplopen (normaliseren), maar aanleiding voor forse rentestijgingen zien we voorlopig niet.

Als gevolg van de grote verschillen in economische groei binnen de Eurozone is de ECB genoodzaakt de renteniveaus onveranderd laag te houden, al is dit een doorn in het oog van met name Duitsland.

Het opkoopprogramma van de ECB stimuleert de economie en resulteert in een licht oplopende inflatie. Dit scenario wordt ondersteund door de lage olieprijs en de goedkope euro. Als het economisch herstel doorzet verwachten wij ook in Europa vanaf 2016 een verder oplopende inflatie.

Valuta

In de eerste maanden van het jaar is de dollarkoers in een rap tempo opgelopen ten opzichte van de euro. Onder aanvoering van de dreigende renteverhoging in de VS is half april een halt toegeroepen aan deze opmars en heeft de euro zich enigszins kunnen herstellen. Ondanks de problemen rondom Griekenland heeft de euro daarna nauwelijks terrein prijs gegeven.

De trend lijkt toch dat de koers van de USD verder oploopt richting pariteit aan het einde van het jaar. De mogelijkheid van een tijdelijke opleving van de euro blijft op korte termijn bestaan.

Gezien de sterke consensus over de ontwikkeling van de EUR/USD zien wij momenteel geen noodzaak om eventuele valutarisico’s af te dekken.

Obligaties

Als gevolg van de plots opgelopen Europese rentes zijn obligatiekoersen behoorlijk onder druk komen te staan. Wij verwachten dat de rentes nog wel iets verder op kunnen lopen.

De rendementsverwachtingen blijven voorlopig erg laag. Obligaties zijn daardoor nog altijd weinig aantrekkelijk. In onze asset allocatie handhaven we de onderwogen positie voor obligaties.

We verkiezen momenteel kwalitatief hoogwaardige bedrijfsobligaties boven staatsobligaties in verband met de iets gunstigere credit spreads.

Door de toenemende kans op een oplopende inflatie wordt het langzaam interessant om te investeren in inflation linked obligaties.

De credit spreads op high yield obligaties zijn nog altijd aantrekkelijk. De premies compenseren het risico meer dan voldoende. Bovendien zijn high yield obligaties traditioneel minder gevoelig voor eventuele rentestijgingen.

Ook EM Debt papier is nog voldoende aantrekkelijk, alhoewel de lage olieprijs en de sterke dollar het debiteurenrisico van sommige landen verhogen.

Aandelen

De koersen op de aandelenmarkten zijn het afgelopen half jaar fors gestegen. Kijkend naar de fundamentals lijken deze stijgingen echter gerechtvaardigd. De waarderingen zijn over het algemeen niet overdreven hoog. We hebben wel onze voorkeuren voor bepaald regio’s.

De dreigende rentestijging in de VS zet een rem op het potentieel van Amerikaanse aandelen. Veel Amerikaanse beleggers hebben de afgelopen maanden hun heil gezocht in Europa. Wij verwachten dat aandelen in de VS voorlopig hinder blijven ondervinden van deze krachten. Vandaar dat wij Amerikaanse aandelen onderwegen in onze portefeuilles.

Momenteel hebben wij een sterke voorkeur voor Europese aandelen. Het monetaire beleid van de ECB en verbeterende bedrijfscijfers leiden een voorzichtig economisch herstel in.

Door de relatief goedkope euro en de lage olieprijs is de concurrentiepositie van Europese ondernemingen sterk. We verwachten dat de bedrijfscijfers verder zullen verbeteren. De lage rente en een stijgende inflatie zet deur open voor verdere koersstijgingen. Wij handhaven daarom onze overwogen positie.

De Japanse Nikkei index heeft een indrukwekkende stijging vertoond. De vooruitzichten voor Japanse bedrijven zijn gunstig. Zij profiteren van de lage olieprijs en de zwakke Yen. Het monetaire beleid van de BoJ ondersteunt de economie en er wordt gestaag vooruitgang geboekt met de geplande hervormingen. Wij verwachten dat het positieve sentiment voorlopig stand houdt en daarom overwegen we onze positie in Japanse aandelen.

Azië en opkomende markten hebben het zwaar. Ook dit jaar valt de groei weer tegen. De groeivertraging van de Chinese economie heeft effect op de gehele regio (met uitzondering van india). De aanstaande rentestijging in de VS zorgt voor druk op de kapitaalstromen.

De onderlinge verschillen tussen opkomende landen zijn groot. Zo spelen de lage olieprijzen sommige landen behoorlijk parten. Brazilië, Argentinië en Venezuela zijn zelfs weer in een recessie beland. Andere regio’s (Turkije, Oekraïne, en Rusland) lijden onder geopolitieke spanningen. Al met al is er te veel onzekerheid om te kunnen spreken van een gezond investeringsklimaat. Wij onderwegen onze positie in deze regio’s.

Na de astronomische koersstijgingen van de Chinese Shanghai Composite Index is deze de afgelopen maanden flink de weg kwijt. De economische groei neemt gestaag af, maar de overheid doet er echter alles aan om de economie verder te stimuleren. De centrale bank heeft de rente al enkele keren verlaagd en er is een begin gemaakt met de broodnodige hervormingen. De lage olieprijs is gunstig voor Chinese bedrijven.

De Chinese economie is echter onevenwichtig. Er is sprake van grote overcapaciteiten. Het risico van een harde landing is daardoor zeker aanwezig. Wij denken dat Chinese aandelen aantrekkelijk zijn voor de lange termijn, maar op de korte termijn kan het wel eens een bumpy ride worden.

Vastgoed

De koersen van beursgenoteerd vastgoed zijn de afgelopen maand stevig gedaald. De daling is toe te wijzen aan de rentestijging op de obligatiemarkten. Aangezien dat de verwachting is dat de rente de komende tijd een nog hogere beweeglijkheid zal vertonen, worden onroerend goed aandelen risicovoller.

Daar staat tegenover dat vastgoedaandelen (wereldwijd) momenteel licht onder de intrinsieke waarde noteren. De waarderingen zijn daarmee redelijk en het dividendrendement is binnen een laagrentende omgeving nog altijd aantrekkelijk. Wij denken dat vastgoed zeker weer interessant wordt als de inflatie oploopt. Wij handhaven voorlopig onze onderwogen positie, maar we kijken met interesse naar de ontwikkelingen.

Grondstoffen / Alternatives

De olieprijzen (Brent en WTI) heeft begin dit jaar het absolute dieptepunt bereikt om vervolgens gestaag op te lopen. De aantrekkende wereldwijde economische groei lijkt de voornaamste reden voor deze ontwikkeling. De OPEC heeft begin deze maand besloten om de productieniveaus niet te verlagen waardoor een sterke prijsstijging op korte termijn niet voor de hand ligt.

Als het economisch herstel in de VS en Europa verder doorzet, zal dit leiden tot een toenemende vraag naar grondstoffen. De prijzen zullen stijgen waardoor het weer aantrekkelijk wordt om in deze categorie te investeren.

Tenslotte vinden wij deze beleggingscategorie interessant omdat de correlatie met traditionele assets laag is. In de huidige volatiele markt leidt een positie in grondstoffen en alternatives tot de gewenste diversificatie.

Auteur

René van den Groenendaal