Bel ons

040 - 222 21 12

Dit jaar zijn weer de nodige fiscale regelingen en belastingtarieven gewijzigd. Hierbij informeren wij u over één van de meest actuele wijzigingen die interessant voor u kunnen zijn.

Schenkvrijstelling voor eigen woning
Vanaf 1 januari 2017 kunt u onder voorwaarden tot maximaal 100.000 euro (€ 53.016 in 2016) onbelast schenken aan een ander voor een eigen woning. De vrijstelling is hiermee weer op hetzelfde niveau als in de periode 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015. De vrijstelling stelt onder meer nieuwkomers op de woningmarkt in staat om gemakkelijker een eerste woning te kopen, voorkomt dat woningen onder water blijven staan (hypotheekschuld is hoger dan de waarde van de woning) en faciliteert het onbelast overdragen van vermogen aan de volgende generatie. Dit laatste levert als snel een belastingbesparing op van 10% tot maximaal 40% schenk- of erfbelasting.
Nieuw is dat vanaf 2017 de eenmalige verhoogde vrijstelling verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut. De schenker kan hierbij jaarlijks variëren in het te schenken bedrag. De verkrijger dient ieder jaar aan de leeftijdseis van minimaal 18 jaar en maximaal 39 jaar te voldoen en de schenking dient aangewend te worden voor één van onderstaande bestedingsdoelen.

Voorbeeld:
Ouders doen de aan hun dochter van 35 jaar de volgende schenkingen:
2017: € 35.000
2018: € 45.000
2019: € 30.000
De schenking wordt gebruikt om de hypothecaire lening bij de bank af te lossen. In 2017 wordt in de aangifte schenkbelasting voor het gehele bedrag een beroep gedaan op de vrijstelling. Er resteert dan nog een vrijstelling van € 65.000. In 2018 wordt een beroep gedaan op de reguliere vrijstelling van afgerond € 5.000 en € 40.000 op de eigenwoningvrijstelling (restant vrijstelling € 25.000). In 2019 wordt een beroep gedaan op de reguliere vrijstelling van afgerond € 5.000 en € 25.000 op de eigenwoningvrijstelling. In totaal hebben ouders onbelast € 110.000 aan dochter geschonken.

Vanaf 2017 is ook de groep van schenkers weer uitgebreid. Zo kunnen bijvoorbeeld ook opa en oma een bedrag voor de woning van hun kleinkinderen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar vrijgesteld schenken.

De bestedingsdoelen voor de schenkingsvrijstelling zijn o.a.:
• de aankoop van een eigen woning;
• de (gedeeltelijke) aflossing van een eigenwoningschuld;
• een aanbetaling op een eigen woning in aanbouw;
• de aflossing van een restschuld van de eigen woning die na 28 oktober 2012 is ontstaan;
• de kosten voor verbetering (verbouwing) of onderhoud van de eigen woning.

De schenking kan notarieel maar ook onderhands vastgelegd worden. Een tussenkomst van de notaris is dus niet noodzakelijk. Van belang is dat u goed nadenkt over de voorwaarden die u zelf aan de schenking wenst te verbinden. Zo kunt u regelen dat als u meerdere kinderen hebt en de schenkingen niet gelijktijdig worden gedaan, uiteindelijk niemand wordt benadeeld. Ook is het mogelijk om een uitsluitingsclausule aan de schenking te verbinden zodat het geschonken vermogen in de familie blijft.
Neem contact op met een onze fiscalist en financieel planner Joris de Man voor een persoonlijk plan van aanpak.

Auteur

Joris de Man