Bel ons

040 - 222 21 12

De verschrikkelijke oorlog Rusland – Oekraïne houdt eenieder wereldwijd bezig. Al wekenlang volgen buitengewoon trieste nieuwsberichten elkaar op. Ook is er veel onzekerheid hoe het verloop zal zijn en hoe lang de oorlog voortduurt. Financiële markten wereldwijd zijn eveneens geraakt door het kanongebulder en de onzekerheid omtrent gevolgen van deze oorlog.

Terugblik
Wie had twee jaar terug kunnen bedenken dat de wereld er zo anders uit zou zien zoals nu het geval is? Voorafgaand aan de deze oorlog zette het coronavirus de wereld op haar kop. Naast de soms zeer ernstige medische gevolgen werd ook de economie grotendeels lamgelegd door de lockdowns. Steunprogramma’s en renteverlagingen van centrale banken resulteerden in forse herstelbewegingen op de financiële markten. Iets eerder werden financiële markten geteisterd door (dreigende) handelsoorlogen, brexit en de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Deze gebeurtenissen zorgden voor forse bewegingen op financiële markten’. Hoe hebben ‘beursbibbers’ u beziggehouden?

Aanvankelijk gingen de gemiddelde analistenverwachtingen voor 2022 uit van hogere aandelenkoersen, maar ook iets hogere rentestanden. Economische rugwind was onder meer te verwachten door coronaherstel en goede werkgelegenheid. Bovendien was het gemiddeld spaarsaldo flink toegenomen. Al met al gunstige omstandigheden voor aandelenmarkten. Bovendien hadden beleggers door de lage rentestand weinig alternatieven. De grootste onzekerheden hierbij vormden de verstoringen in de productieketens, stagnerende logistiek en tekorten op grondstoffen- en arbeidsmarkt dus hogere inflatie. Als verwacht bouwen de centrale banken inmiddels hun opkoopprogramma’s af en zijn er renteverhogingen aangekondigd.

Op koers blijven
Veel beleggers hebben moeite om ‘het roer recht te houden’ vooral vanwege de hoge inflatiecijfers, op dit moment. Het is onmogelijk om nu in te schatten hoe de oorlog zich verder zal ontwikkelen. Al denken analisten in diverse scenario’s. Posities innemen op welke afloop dan ook zou puur speculeren zijn. Waar u wel vanuit kunt gaan, is dat deze situatie inclusief economische gevolgen, wel eens lang zou kunnen duren. Gedurende die tijd kunnen door sancties en verstoringen van aanvoerketens de prijzen blijven stijgen. Niet alleen die van aardgas en olie, maar van veel producten. Dit heeft impact op de economie en inflatie.

Emotie en beleggen
Ik word weleens gebeld door ongeruste mensen die elders beleggen; zij vertellen soms over slapeloze nachten en paniekverkopen wanneer de beurs een forse daling doormaakte. Het is in ieder geval niet raadzaam dat door emotie gedreven beleggers een groot vermogen zelf beleggen; de combinatie emotie en beleggen kost immers altijd veel geld! Zorg voor een doordacht vermogensplan en wijk daarvan niet af. Wel is bijsturing in de lijn van het plan geregeld nodig om op koers te blijven. Beleggen is een vak; deskundigheid, aandacht en actie zijn van groot belang om de doelstellingen te kunnen bereiken.

Wat te doen
Wanneer u belegt in effecten is het belangrijk dat het geld voor langere termijn niet nodig is en dat er naast het te beleggen vermogen voldoende reserves zijn om tegenvallers op te vangen.

Binnen de effectenportefeuille is goede spreiding zeer relevant. In het bijzonder als het gaat om de beleggingscategorieën (assets). De samenstelling van deze spreiding dient altijd overeen te komen met uw risicoprofiel en persoonlijke situatie. Denk hiernaast ook aan goede spreiding over verschillende sectoren en aandelen/obligatietitels.

Enkele strategieën
– In onzekere tijden kan het belang in aandelen en vastgoed tijdelijk (iets) worden teruggebracht ten
gunste van cash of laag-risicobeleggingen. Maar zorg ervoor dat u ‘de boot niet mist’ wanneer financiële markten herstellen.

– Al eerder had Duisenburgh het renterisico beperkt door te beleggen in obligaties met kortere looptijden en inflation linked bonds, aangevuld met laag-risico alternatieven.
– Relatief meer beleggen in (staats)obligaties. Deze aanpak werkt nu helaas niet; de rente staat momenteel rond nul procent. Oplopende inflatie zorgt voor hogere rentes, hierdoor zullen obligatiekoersen juist dalen.
– Afdekken van koersdalingen met gekochte putopties (nadeel: prijzig, zeker als beurzen fors bewegen. Wanneer er geen grote daling komt, kost dit rendement).
– Callopties schrijven; de ontvangen optiepremie geeft enige compensatie bij beperkte koersdalingen. (keerzijde: bij crashes zal dit onvoldoende zijn, bij forse koersstijgingen kost het rendement).
– Goud en zilver kunnen fors meer waard worden in tijden van onzekerheid. Daar tegenover staat dat de werking als ‘vluchthaven’ meestal snel verdwijnt wanneer het vertrouwen terugkomt. Ook ontvangt men geen rente of
dividendinkomsten.

Rust
Vermogensbeheer met extra bescherming kan een passende oplossing zijn. Hierbij worden neerwaartse beursrisico’s, ook crashes, voor een belangrijk deel afgedekt waardoor dalingen van het portefeuillevermogen aanzienlijk minder zijn. Bij herstel van de financiële markten komt de portefeuille hierdoor eerder in de plus dan bij traditioneel vermogensbeheer. Uiteindelijk resulteert dit in een beter totaalrendement en aanzienlijk meer ‘rust’. Al vanaf een inleg van 500.000 euro bieden wij een vorm van vermogensbeheer met bescherming.

Hoe hebben ‘beursbibbers’ u beziggehouden? Het kan anders!
Het bovenstaand is uitdrukkelijk geen beleggingsadvies voor uw portefeuille of situatie. Laat u deskundig informeren over de mogelijkheden en risico’s in het bijzonder.

Actuele vacatures

Vacature Fiscalist-Fiscaal Adviseur

Als fiscalist weet jij als geen ander voor welke uitdagingen ondernemers en vermogende families staan, zowel zakelijk als privé. Door je te verdiepen in de situatie van je relaties en tijdig kansen te herkennen, realiseer je het beste resultaat. Dit kan zijn het begeleiden van de onderneming naar de volgende generatie, het doorvoeren van een herstructurering of het oprichten van een familiefonds.

Vacature Beleggingsadviseur

Voor jou draait de wereld van beleggen vooral om inhoud en cijfers, maar je realiseert je als geen ander dat de beleggingsdoelstelling van de relatie centraal staat. Je bent het aanspreekpunt voor bestaande relaties van Duisenburgh. Daarnaast werf je actief nieuwe cliënten binnen je eigen netwerk. Je draagt het beleggingsbeleid van Duisenburgh uit en je deelt je kennis met relaties en collega’s. Je volgt de ontwikkelingen in de financiële markten op de voet. Jouw expertise is tenslotte cruciaal in onze dienstverlening aan vermogende relaties.

Auteur

Jack Verkamman