Bel ons

040 - 222 21 12

Veelal wordt er gedacht: ‘als ik veel geld had dan zou ik het wel weten.’ Maar is dat ook zo? Natuurlijk, iedereen heeft zo zijn wensen die hij dan zou kunnen vervullen. In de praktijk wordt het vaak toch heel wat complexer wanneer er daadwerkelijk een groot vermogen beschikbaar komt. In deze columnserie; ‘de sores’ van miljonairs.

De verkoop van een bedrijf, een grote beloning, schade-uitkering of geldprijs, een ontvangen erfenis. Er kunnen verschillende omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag over een groot vermogen beschikken.

Wilde plannen
Een groot deel van mijn relaties is (oud-) ondernemer. Vooral rond een bedrijfsverkoop of overdracht trekt men aan de bel. Als gevolg hiervan stroomt er veel geld op hun rekeningen binnen, doorgaans gaat het daarbij om zeer grote bedragen. Hoe gaan we daar op een goede manier mee om? Het is immers kapitaal waar een leven lang hard werken aan vooraf ging!

Er is dan sprake van financiële onafhankelijkheid (iets waar velen naar streven). Men hoeft niet meer te werken voor inkomen en doet het slechts omdat het leuk is of voldoening geeft . Zo kan er ook gekozen worden om iets heel anders te ondernemen of zich in te zetten voor familie, goede doelen of vrijwilligerswerk. Maar zorg als eerste voor een goed doordacht plan voordat er stappen worden gezet. Ineens thuis zitten betekent dat er niets meer om handen is. Een huwelijk zou dan zomaar onder grote druk kunnen komen. Helaas blijkt dit nogal eens in de praktijk. Voorkom dit en blijf te allen tijde met beide benen op de grond staan.

Helder overzicht en een doelgericht plan
Omdat er een totaal ander financieel toekomstperspectief ontstaat, is het van groot belang om allereerst een goed beeld te hebben van de nieuwe situatie. Maak de balans op van het financieel totaalplaatje zoals het er nu uitziet, maar ook de wensen voor de komende tijd en de verdere toekomst. Een goed gesprek met een financieel planner kan hierbij uitstekend helpen. Deze zal in het gesprek de nodige vragen stellen om zo een compleet beeld te krijgen. Als het goed is stapt een financieel planner met deze informatie in de schoenen van de relatie om zodoende in alle facetten optimaal mee te kunnen denken.

Financiële aandachtspunten zijn onder meer:
• Wensen en doelstellingen van beide partners;
• Ontwikkeling van het inkomen;
• Ontwikkeling en de structuur van het vermogen;
• Financiële impact bij bepaalde keuzes;
• Betere kansen voor de kinderen creëren;
• Fiscaal optimaal en passende vermogensoverdracht aan kinderen en kleinkinderen;
• Schenkingen aan bijvoorbeeld charitatieve
instellingen;
• Financiële situatie bij overlijden van beiden;
• Actueel testament;
• Beleggingshorizon;
• Rendementswensen, passend bij de risicoacceptatie;
• Naast financieel rendement ook maatschappelijk – sociaal investeren?

De wensen en doelstellingen van onze relaties vormen altijd het primaire uitgangspunt. Fiscaal en juridisch worden deze vervolgens zo optimaal mogelijk vertaald in een plan van aanpak. Maar ook de sociale impact die de nieuwe situatie kan hebben verdient de nodige aandacht. Centraal staan vragen als: wat wil je echt en wat is belangrijk voor je?

Keuzes maken
Naast het opstellen van een financieel totaaloverzicht waarmee een helder beeld ontstaat van de situatie, helpt een financieel planner ook om de juiste keuzes te maken en deze uit te voeren. Bijvoorbeeld door simulatie van de financiële consequenties wanneer (deels) gestopt wordt met werken. Misschien is er de wens om een belangrijk deel te beleggen, maar hoe? Er zijn tenslotte zeer uiteenlopende mogelijkheden van beleggen en vele vormen van dienstverlening. Wellicht is het opzetten van een familiebank een passende optie voor een ander gedeelte? Is het verstandig om de hypotheek nu af te lossen? Mogelijk kan een optimaal schenkingsplan in het kader van vermogensoverdracht aan (klein)kinderen voorzien in behoefte.

Het is van belang dat de planner hierbij samenwerkt met de adviseurs van deze relatie. Denk hierbij aan de accountant, fiscalist, vermogensspecialist, notaris en eventueel andere financieel specialisten.

Doen
Als de planning gereed is, is de route in feite uitgezet; dan weten we precies waar we staan. Hiermee kunnen we goed voorbereid en gericht aankoersen op het bereiken van de doelstellingen. Nog één belangrijke tip: wacht hierna niet te lang, maar start met de uitvoering, anders blijft het bij een plan!

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Actuele vacatures

Vacature Fiscalist-Fiscaal Adviseur

Als fiscalist weet jij als geen ander voor welke uitdagingen ondernemers en vermogende families staan, zowel zakelijk als privé. Door je te verdiepen in de situatie van je relaties en tijdig kansen te herkennen, realiseer je het beste resultaat. Dit kan zijn het begeleiden van de onderneming naar de volgende generatie, het doorvoeren van een herstructurering of het oprichten van een familiefonds.

Vacature Beleggingsadviseur

Voor jou draait de wereld van beleggen vooral om inhoud en cijfers, maar je realiseert je als geen ander dat de beleggingsdoelstelling van de relatie centraal staat. Je bent het aanspreekpunt voor bestaande relaties van Duisenburgh. Daarnaast werf je actief nieuwe cliënten binnen je eigen netwerk. Je draagt het beleggingsbeleid van Duisenburgh uit en je deelt je kennis met relaties en collega’s. Je volgt de ontwikkelingen in de financiële markten op de voet. Jouw expertise is tenslotte cruciaal in onze dienstverlening aan vermogende relaties.

Auteur

Jack Verkamman