Bel ons

040 - 222 21 12

Gevoelsmatig lijkt het wellicht nog wat ver weg, maar al over vijf weken is het oudejaarsdag 2022. Kortom, een goed moment om juist in deze periode uw financiën tegen het licht te houden. Ook voor u zijn er mogelijk interessante besparingen te realiseren. Doe uw voordeel met onze ‘Box 3 eindejaartips’.

Een greep uit onze eindejaarstips 2022
Dit kunt u zelf doen
1) Blij maken (uw kinderen en goede doelen)
• Belastingvrij schenken: dit jaar maximaal 5.677 euro per kind. Het maximum geldt voor beide ouders samen, ook als u gescheiden bent. Voorts is belastingvrij: 2.274 euro voor kleinkinderen of derden.
• Specifieke schenkingsvrijstellingen: eenmalig voor kinderen tussen 18 en 40 jaar: maximaal 27.231 euro of 56.724 euro (bij dure studie). Wanneer aangewend voor een eigen woning geldt: maximaal 106.671 euro. Deze laatste vrijstelling wordt in 2023 beperkt tot maximaal 28.947 euro en zal in 2024 zelfs geheel vervallen. Let steeds op de specifieke voorwaarden en bewaar bewijsstukken goed.
• Fiscaal aftrekbare giften aan goede doelen zoals Rode Kruis, KWF, Hartstichting, Reumafonds, Hersenstichting, W&D, kerken, sociale-en culturele ANBI’s. Optimaliseren: Wanneer u periodiek minimaal 5 jaar lang vaste bedragen schenkt, is de a rekdrempel voor dat doel niet van toepassing. Zorg dan wel voor een geldige akte van schenking (notarieel of onderhands).

Belastingvrije schenkingen zorgen voor dubbel belastingvoordeel: u verlaagt uw belastbaar box 3 vermogen en uw erfgenamen betalen in de toekomst minder erfbelasting. Vooral schenkingen aan meerderjarige kinderen zijn interessant omdat dit vermogen dan niet meer wordt meegeteld in box 3 van de ouders.

2) Het juiste moment (verlaag uw saldo voor 1 januari 2023)
• Door de nieuwe box 3-belastingplannen kan deze tip een interessante overweging zijn voor met name ‘overig vermogen’. Met betrekking tot ‘spaarvermogen’ wordt het fiscale voordeel minder, maar kan het een afweging zijn vanwege de lage rentevergoeding.
• Tip 1: Geplande grote aankopen nu doen. Betaal voor 2023 uw grote privé-aankopen, bijvoorbeeld: verduurzaming van de woning, andere auto, motorjacht, kunst of juwelen. Grote verkopen uitstellen tot na 1 januari 2023, bijvoorbeeld: uw huis, boot of dure schilderijen.
• Tip 2: Ondernemersvermogen. Wanneer u van plan bent om vermogen uit uw bedrijf naar privé over te hevelen, dan kan dit het meest optimaal ná 1 januari 2023. Andersom kan het verstandig zijn om het benodigde vermoge nvanuit privé juist vóór 1 januari over te maken naar uw zakelijke rekening. Zo voorkomt u de relatief hoge belasting in box 3. Let op: boxhoppen is fiscaal verboden; er geldt een minimumperiode van zes maanden.

Samen met uw adviseur
Uw hypotheek
• Wilt u uw hypotheek oversluiten? Doe het dit jaar! De te betalen boeterente en kosten zijn, afhankelijk van uw inkomen, nog a rekbaar tegen maximaal 40 procent (2023: max. 37,05 procent)
• Extra aflossing op hypotheek. Voordelen: uw belastbaar box 3 vermogen neemt af en lagere maandlasten. Let op de hypotheekvoorwaarden. Uw geld zit dan wel vast in stenen; dit dient te passen bij uw financiële situatie nu en later!
• Betaal hypotheekrente vooraf: nu aftrekbaar tegen max. 40 procent (2023: max. 37,05 procent) In het bijzonder interessant wanneer uw tarief inkomstenbelasting volgend jaar lager wordt door bijvoorbeeld pensioen of werkloosheid. Vooruitbetaling kan voor max. zes maanden.
Voordelen: aftrekbaar tegen het hogere tarief van 2022 en u bespaart hierover box 3 belasting. Let wel op uw hypotheekvoorwaarden.
• Mogelijk komt u in aanmerking voor verlaging van de risico-opslag van de hypotheekrente door de waardestijging van uw woning in de afgelopen jaren. Informeer eens bij uw bank.

Grotere vermogens
Beleggen in een BV
Bij grote vermogens, met name ‘overig vermogen’ met een beperkt rendement (bijvoorbeeld defensieve beleggingen of uitstaande leningen), kan het interessant zijn om dit in ‘BV-vorm’ of een ‘Open fonds voor gemene rekening’ te doen. Dan zet u uw geld over van Box 3 naar Box 2 met als voordeel dat u alleen belasting verschuldigd bent over het daadwerkelijk behaalde rendement. Spaarders die in de afgelopen jaren hun privéspaargeld in een ‘Spaar BV’ hebben ondergebracht daarentegen kunnen weer terugkeren naar privé (box 3) vanwege de verlaagde belastingheffing op spaarvermogen. Zo kan er bespaard worden op de jaarlijkse kosten.

Groene cijfers
Groensparen: maak hier gebruik van zonder koersrisico’s. Al is de rentevergoeding laag; er is ook belastingvoordeel! Zo geldt er een vrijstelling voor box 3 en daarnaast een extra heffingskorting van 0,70 procent. Het maximum deelname bedrag is dit jaar 61.215 euro per persoon (122.430 euro samen). Tip: wees er op tijd bij in verband met beperkte verkrijgbaarheid.

Koop pensioen en maak een aftrekpost bij een aantoonbaar pensioentekort
Om uw pensioen aan te vullen kunt u een aftrekbaar bedrag afstorten op banksparen. Dit is mogelijk op zowel op spaar- als beleggingsbasis. Het gestalde vermogen staat gedurende de looptijd belastingvrij geparkeerd. Interessant wanneer toekomstige lijfrente-uitkeringen tegen een lager tarief belastbaar zijn dan het huidige.

Beleggen
Hoewel een effectenportefeuille in box 3 fiscaal belastbaar is, kunnen lange termijn beleggers inspelen op een hoger rendement. Bij vermogens vanaf 500.000 euro kan vermogensbeheer met extra koersbescherming een interessante en laagdrempelige optie zijn zie bovenstaande grafiek. Laat u niet alleen leiden door fiscale voordelen. Uw keuzes moeten altijd passen bij uw eigen wensen en financiële situatie.

Vaste adviseur
Zit u nog goed? Bij beleggen en financiële planning draait het om de inleving en betrokkenheid van de adviseur bij de klant en zijn (financiële) situatie. Hecht u ook waarde aan een vaste adviseur dan nodig ik u uit voor een persoonlijk gesprek. Zorg voor een goede start in 2023!

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

Actuele vacatures

Vacature Fiscalist-Fiscaal Adviseur

Als fiscalist weet jij als geen ander voor welke uitdagingen ondernemers en vermogende families staan, zowel zakelijk als privé. Door je te verdiepen in de situatie van je relaties en tijdig kansen te herkennen, realiseer je het beste resultaat. Dit kan zijn het begeleiden van de onderneming naar de volgende generatie, het doorvoeren van een herstructurering of het oprichten van een familiefonds.

Vacature Beleggingsadviseur

Voor jou draait de wereld van beleggen vooral om inhoud en cijfers, maar je realiseert je als geen ander dat de beleggingsdoelstelling van de relatie centraal staat. Je bent het aanspreekpunt voor bestaande relaties van Duisenburgh. Daarnaast werf je actief nieuwe cliënten binnen je eigen netwerk. Je draagt het beleggingsbeleid van Duisenburgh uit en je deelt je kennis met relaties en collega’s. Je volgt de ontwikkelingen in de financiële markten op de voet. Jouw expertise is tenslotte cruciaal in onze dienstverlening aan vermogende relaties.

Auteur

Jack Verkamman