Bel ons

040 - 222 21 12

Een van de intelligentste natuurkundigen uit de geschiedenis wist het al, succesvolle grote beleggers hebben het bewezen en verstandige beleggers doen het zo. We hebben het over de invloed van ‘rendement op rendement’.

Nieuwe beleggers vragen wel eens om het gemaakte beleggingsrendement jaarlijks uit te keren op de bankrekening. Hoewel het vermogen voor langere tijd kan worden uitgezet en er altijd wel ruim voldoende spaargeld is, is dit opmerkelijk; het kost onnodig rendement. Mogelijk dat de ‘tastbaarheid’ van het rendement hierbij een rol speelt. Vanzelfsprekend leggen wij uit wat de gevolgen voor het rendement kunnen zijn. In deze column leest u de achtergronden. Doe er uw voordeel mee!

‘Wereldwonderen’ inspireren. Met name in financieel opzicht kan het ‘achtste wereldwonder’ – zo genoemd door wetenschapper Albert Einstein – veel voor u betekenen. Het gaat hierbij over de invloed van samengestelde rente, ook wel: het rendement-op-rendement effect. Door het rendement-op-rendement effect groeien vermogens zonder dat u zelf extra vermogen hoeft in te leggen. Einstein zei: “Wie het achtste wereldwonder begrijpt, verdient het, wie het niet begrijpt, betaalt het”

De grootste belegger ter wereld, Warren Buffet (nu 91 jaar), kan erover meepraten. Waarschijnlijk het mooiste voorbeeld van hoe rendement-op-rendement kan uitpakken. Al tachtig jaar is hij het overtuigende bewijs dat het werkt. Vanaf het begin heeft hij gemaakte rendementen telkens weer belegd en liet het opgebouwde vermogen steeds staan. Dit zorgde voor bovengemiddelde resultaten. Tenslotte neemt het effect van rendement-op-rendement toe, vanwege de steeds grotere toevoegingen uit deze rendementen.

Sneeuwbaleffect
Rendement-op-rendement wordt gemaakt door routinematig het vermogen voor u te laten werken: wanneer er belegd wordt, zorgt dit voor rendement. Uiteraard kunt u dit rendement jaarlijks opnemen voor consumptie, maar wanneer u het niet nodig heeft, kunt u het gemaakte rendement beter toevoegen aan de beleggingen en zo het vermogen laten groeien; herinvesteren dus. Zodoende wordt dit effect (de jaarlijkse toevoeging uit het rendement)
steeds groter; er ontstaat een sneeuwbaleffect wat zorgt voor exponentiële groei. Zie het onderstaande voorbeeld ‘Vincent en Margriet’.

Het belegde bedrag groeit doordat ieder jaar ook over alle eerdere rendementen, rendement gemaakt wordt. Daarbij geldt: hoe hoger het gemaakte rendement, des te groter het effect. Zo zorgt een goed gespreide aandelenportefeuille op langere termijn voor een aanzienlijk groter sneeuwbaleffect dan bijvoorbeeld bij sparen.

Sneeuwbaleffect in meervoud
Wanneer er jaarlijks een extra storting aan de beleggingen zou worden toegevoegd, dan wordt het effect van rendement op rendement nog groter. Rekenvoorbeeld bij een eerste inleg van 500.000 euro en een jaarlijkse extra storting van 50.000 euro. Wanneer er een gemiddeld jaarrendement van 5,5 procent zou worden gemaakt, is het bedrag bij 10 jaar looptijd toegenomen tot ruim circa 1.533.000 euro. Bij 20 jaar is dit zelfs ruim 3.298.000 euro.

Voorbeeld: de schenkingen van Vincent en Margriet
Broer Vincent en zus Margriet ontvangen ieder een schenking van 800.000 euro netto. Beiden laten hun vermogen beheren door Duisenburgh Vermogensregie. Margriet kiest ervoor om het jaarlijks gemaakt rendement op te nemen.
Vincent daarentegen wil het jaarlijks rendement herbeleggen. Hij kiest dus voor het ‘rendementop-rendement effect’. In dit voorbeeld rekenen we met gemiddelde jaarrendementen van 6 procent voor beiden.

Na 12 maanden hebben beiden 6 procent rendement gemaakt, ofwel 48.000 euro. Margriet ontvangt dit bedrag op haar bankrekening, haar belegd vermogen blijft hiermee op 800.000 euro staan. Vincent laat het toevoegen aan het belegd vermogen. Zijn saldo is nu 848.000 euro. Bij het tweede jaar en de jaren daarna wordt het verschil steeds groter: het effect van rendement-oprendement (zie tabel en grafiek).

Hoewel Vincent en Margriet hetzelfde startbedrag hadden en hetzelfde rendement genoten, zien we bij de situatie van Vincent dat herbeleggen van rendementen een enorme toegevoegde waarde biedt. Dit effect neemt fors toe naarmate de beleggingen langer kunnen staan. Zie het verschil in een 5-jaars tijdvlak: vanaf jaar 5 tot en met 10 is dit 362.098 euro, maar in jaar 15 tot en met 20 is dit al 648.461 euro.

Laat uw vermogen voor u werken
Het hoeft geen winter te zijn voor mirakelse sneeuwbaleffecten; dit werkt alle seizoenen door. Doe er uw voordeel mee! Het bovengenoemde is nadrukkelijk geen advies voor uw persoonlijke situatie. Beleggen is een vak; deskundigheid, aandacht en tijdige actie zijn van groot belang om doelstellingen te kunnen bereiken. De waarde van beleggingen fluctueert, u kunt (tussentijds) een deel van uw inleg verliezen. Laat u daarom deskundig en onafhankelijk adviseren.

Disclaimer
De verstrekte informatie is geen persoonlijk advies. Het is altijd belangrijk om uw persoonlijke situatie te bespreken met uw adviseur, zodat u volledige en juiste informatie krijgt.

Actuele vacatures

Vacature Fiscalist-Fiscaal Adviseur

Als fiscalist weet jij als geen ander voor welke uitdagingen ondernemers en vermogende families staan, zowel zakelijk als privé. Door je te verdiepen in de situatie van je relaties en tijdig kansen te herkennen, realiseer je het beste resultaat. Dit kan zijn het begeleiden van de onderneming naar de volgende generatie, het doorvoeren van een herstructurering of het oprichten van een familiefonds.

Vacature Beleggingsadviseur

Voor jou draait de wereld van beleggen vooral om inhoud en cijfers, maar je realiseert je als geen ander dat de beleggingsdoelstelling van de relatie centraal staat. Je bent het aanspreekpunt voor bestaande relaties van Duisenburgh. Daarnaast werf je actief nieuwe cliënten binnen je eigen netwerk. Je draagt het beleggingsbeleid van Duisenburgh uit en je deelt je kennis met relaties en collega’s. Je volgt de ontwikkelingen in de financiële markten op de voet. Jouw expertise is tenslotte cruciaal in onze dienstverlening aan vermogende relaties.

Auteur

Jack Verkamman