Bel ons

040 - 222 21 12

Het vermogensplan

Elke vaart heeft een startpunt en eindbestemming. Die twee samen, bepalen de reisafstand en de voorbereidingen die getroffen moeten worden. Een reisdoel bereiken, vraagt een vooruitziende blik. Dat geldt ook voor beleggen.

Een stip op de horizon

Bij financiële doelen kunt u denken aan: aanvulling op uw pensioen, een nieuw schip, ruimte voor hobby’s, kunst, of reizen, maar ook steun aan goede doelen of vermogensoverdracht aan de kinderen. Doelen als deze bereiken, vraagt om verstandig navigeren.

Hoe koerst u doelgericht?

Dat gaat stapsgewijs en begint met het bepalen van uw financiële situatie nu. Heeft u dit in beeld? Dan volgt een inventarisatie van de (nabije) toekomst. En natuurlijk van uw financiële wensen en doelstellingen.

  1. NU Helder op de radar hebben hoe uw financiële situatie er op dit moment uitziet, daar begint de reis. Welke inkomsten zijn er? Hoe is het met uw vermogen gesteld?
  • DOEL Wat is uw stip op de horizon? Welke financiële doelen en behoeften horen hierbij? En wanneer wilt u ze realiseren? Zonder een duidelijk reisdoel (let op: dit kunnen er meerdere zijn), mist u richting en blijft u ‘doelloos ronddobberen’.
  • LATER Voordat u de haven verlaat, maakt u een inschatting van al datgene wat u onderweg kunt tegenkomen. Voor uw financiën denkt u daarbij aan een prognose van uw toekomstig inkomen in de vorm van bijvoorbeeld AOW, pensioen, of lijfrenten. Hoe verwacht u dat uw vermogen zich zal ontwikkelen? Is er sprake van verkoop of overdracht van een onderneming, van onroerend goed, of zijn er verwachte erfenissen? Ook brengt u risico’s in kaart: onverhoopte werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Vergeet daarbij ook uw risicoprofiel niet. Welk risico kunt en wilt u maximaal lopen?
  • HOE Afhankelijk van de reisbestemming en de tijd die er is om uw reisdoel te bereiken, volgt een plan. Zo is het bij een kortere periode belangrijk dat het vermogen niet teveel fluctueert. U moet er immers zeker van zijn dat het geld op korte termijn beschikbaar is. Wanneer u minimaal zo’n 7-10 jaar de tijd heeft voor het uitzetten en opbouwen van vermogen, kunnen beleggingen in effecten een passende optie zijn. Het eerdergenoemde risicoprofiel is in deze fase een belangrijk kompas.

Vermogensplan

We hebben al gezien: een goede voorbereiding is het halve werk. Wanneer uw financiële beeld, de doelstelling en de risicobereidheid inzichtelijk gemaakt zijn, is het verstandig een vermogensplan op te stellen. Dit plan geeft een cijfermatig en grafisch beeld van de huidige situatie, en van de verwachte inkomens- en vermogensontwikkeling. Ook kunnen hierin de gevolgen van diverse scenario’s inzichtelijk gemaakt worden. Een vermogensplan is een uitstekend vertrekpunt voor een passend vermogensadvies. Het niet helder hebben van uw financiële plaatje en het ontbreken van duidelijke koers, kan zorgen voor vervelende tegenvallers en bovendien veel onrust veroorzaken. Laat u niet ‘verrassen’ maar deskundig begeleiden voor een behouden vaart op financieel vlak.

Bij Duisenburgh Vermogensregie Verkamman wordt uw financiële situatie altijd overzichtelijk in beeld gebracht. Desgewenst met dynamische vermogensplanning. Onderhoudsgesprekken en tussentijdse terugkoppeling zijn er zo vaak als daar behoefte aan is. Door deze persoonlijke betrokkenheid ligt het ‘totaalrendement’ hoog. Dat is méér waarde voor u!  “Samen gaan voor financieel comfort”

Het bovengenoemde is uitdrukkelijk geen advies voor uw persoonlijke situatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Beleggen in effecten brengt risico’s met zich mee. Laat u te allen tijde deskundig informeren.

Actuele vacatures

Vacature Fiscalist-Fiscaal Adviseur

Als fiscalist weet jij als geen ander voor welke uitdagingen ondernemers en vermogende families staan, zowel zakelijk als privé. Door je te verdiepen in de situatie van je relaties en tijdig kansen te herkennen, realiseer je het beste resultaat. Dit kan zijn het begeleiden van de onderneming naar de volgende generatie, het doorvoeren van een herstructurering of het oprichten van een familiefonds.

Vacature Beleggingsadviseur

Voor jou draait de wereld van beleggen vooral om inhoud en cijfers, maar je realiseert je als geen ander dat de beleggingsdoelstelling van de relatie centraal staat. Je bent het aanspreekpunt voor bestaande relaties van Duisenburgh. Daarnaast werf je actief nieuwe cliënten binnen je eigen netwerk. Je draagt het beleggingsbeleid van Duisenburgh uit en je deelt je kennis met relaties en collega’s. Je volgt de ontwikkelingen in de financiële markten op de voet. Jouw expertise is tenslotte cruciaal in onze dienstverlening aan vermogende relaties.

Auteur

Jack verkamman