Bel ons

040 - 222 21 12

Jaarlijks toverden centrale banken de een na de andere truc uit de hoge hoed om de inflatie aan te jagen. De aloude inflatiedoelstelling van 2% is door de Europese Centrale Bank (ECB) zelfs opgegeven. Nu lijkt voor het eerst iets van inflatie te ontstaan en direct verkrampen de financiële markten. Is die angst voor inflatie terecht?

Schuldenberg

We zijn het er met z’n allen over eens dat inflatie broodnodig is. Alle monetaire ruimte die er vanaf de kredietcrisis in 2008 gecreëerd is, heeft een wildgroei aan schulden tot gevolg gehad. En inflatie is het meest eenvoudige en pijnloze middel om deze mondiale schuldenberg te laten krimpen. In dat licht is het dus voor iedereen aantrekkelijk dat de inflatie zich rond de oorspronkelijke doelstelling van 2% begeeft.

Tijdelijke tekorten

Hoe kan het dan toch dat beleggers in paniek schieten op het moment dat zich de eerste tekenen van inflatie voordoen? We bevinden ons aan het einde van een crisis en we weten dat dit het klassieke moment is waarop inflatie de kop op steekt. Vooralsnog zijn het vooral de duurder wordende grondstoffen (zoals olie en koper) die aan de basis staan. Bovendien zijn wereldwijd allerlei processen verstoord die leiden tot tijdelijke tekorten (denk aan de productie van chips, containers maar ook fietsonderdelen) en dus stijgen de prijzen.

Structureel karakter

Om te kunnen spreken van serieuze inflatie is er meer nodig. Krapte op de arbeidsmarkt is nu niet aan de orde. Wel kunnen we stellen dat ook hier sprake is van inefficiëntie, waardoor vraag en aanbod niet parallel lopen. Toch verwachten we niet dat inflatie op korte termijn een structureel karakter krijgt in de vorm van looninflatie. Gebeurt dat alsnog, dan kan inflatie wel een ‘probleem’ gaan vormen.

Economische groei

Op dit moment kunnen we alleen maar blij zijn met tekenen van inflatie. Het is een signaal dat de economie na de lockdowns uit het dal klimt en in een versnelling terecht komt. Dat is niet alleen goed voor bedrijven en hun resultaten. Beleggers profiteren in hun kielzog mee doordat aandelenkoersen stijgen. Ook vastgoed- en grondstoffenprijzen varen wel bij dit scenario. Inflatie is dus geen vloek, maar een zegen!

Stijgende rente

Er is slechts één groep beleggers voor wie inflatie kopzorgen oplevert. Zij die als doelstelling hebben hun kapitaal te beschermen en van oudsher investeren in traditionele hoogwaardige obligaties, wacht een onzekere periode. Oplopende inflatie leidt immers tot stijgende rentes. En dat is slecht voor obligatiekoersen. De huidige schrale effectieve rendementen kunnen zomaar veranderen in negatieve rendementen als gevolg van dalende obligatiekoersen. De gedachte van kapitaalsbehoud raakt daarmee verder uit zicht, zeker als ook de Belastingdienst nog haar deel opeist.

Zorgen

Kortom, we mogen best blij zijn met inflatie zolang de stijging beheersbaar blijft. Het is een teken van economische groei en welvaart waar we allen bij gebaat zijn. Pas als de inflatie de pan uit rijst en leidt tot abrupte rentestijgingen, is dat reden tot zorg. Een dergelijk scenario leidt onherroepelijk tot enorme lastenverzwaringen voor zowel bedrijven als voor overheden. De ongebreidelde schuldengroei in Zuid-Europa kan dan zomaar tot een nieuwe eurocrisis leiden. En dan mogen beleggers zich met recht zorgen gaan maken.

Effectenportefeuille

Om ervoor te zorgen dat de oplopende inflatie niet ten koste gaat van het rendement van uw portefeuille kunt u een aantal maatregelen treffen. Denk daarbij aan het beperken van de rentegevoeligheid van uw obligaties en het opnemen van inflatiehedges zoals aandelen, vastgoed en grondstoffen. Uiteindelijk biedt een goed gespreide portefeuille uitkomst. En wellicht kan goud nog een extra rol van betekenis spelen…

Duisenburgh Vermogensregie B.V.

Juni 2021

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Lees ook: Is goud nog een blinkende belegging?

Auteur

Christiaan van Elssen