Waarom het verstandig is uw zakelijke verzekeringen te checken

Ondernemen is risico’s lopen. Mensen doen hun best. Machines behoren te werken. Maar er kan altijd iets fout gaan. Denk aan schade aan gebouw, inventaris of tijdens transport, ziekte van uzelf of uw werknemers, Wanneer u met een dergelijk onzeker voorval te maken krijgt, wilt u dat uw bedrijf zo snel mogelijk weer operationeel is. Niets is zo vervelend als blijkt dat u bij schade niet voldoende krijgt uitgekeerd. Of dat u jarenlang structureel te veel betaalt. In dit artikel informeer ik u graag over de meest recente wijzigingen en nuttige tips met betrekking tot zakelijke verzekeringen.

 

Verzekeringen voor u als ondernemer

Ondernemen brengt kansen maar ook risico’s met zich mee. Voor uw onderneming, maar ook voor u persoonlijk. Deze risico’s kunt u waar nodig verzekeren. Denk aan zaken als arbeidsongeschiktheid, pensioen, overlijden, aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

 

Verzekeringen voor uw bedrijf

Bedrijfsverzekeringen zijn bedoeld om de risico’s van uw bedrijf te dekken. Denk aan gebouw, inventaris, transport, bedrijfsvermogen en zorg & inkomen bij onder andere ziekteverzuim. Voor sommige bedrijfsrisico’s heeft u een verzekeringsplicht. Voor andere risico’s kunt u zich op vrijwillige basis verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.

 

Wijzigingen en aandachtspunten

  • Per 1 januari 2014 is de nieuwe brandregresregeling van kracht. Hierdoor kunnen brandverzekeraars de kosten van brandschade volledig op u verhalen. Waar voorheen een maximum aansprakelijkheidsbedrag van toepassing was, kunnen ze bedrijven nu onbeperkt aansprakelijk stellen voor veroorzaakte brandschades
  • Om onder- of oververzekering te voorkomen is het van belang om de waarden van onder andere inventaris en gebouwen goed in de gaten te houden, zeker in geval van een open polis. Ik kom in de praktijk vaak tegen dat deze waarden veel te laag zijn verzekerd en bedrijven dus onderverzekerd zijn.
  • Personeelswijzigingen of uitbreiding van uw product- of dienstenaanbod? Bij het in dienst nemen van personeel of uitbreiding van werkzaamheden is het belangrijk uw verzekeringsportefeuille tijdig te updaten.

 

Nuttige tips:

  • Check uw aansprakelijkheidsverzekering naar aanleiding van de invoering van de nieuwe brandregresregeling.
  • Laat uw verzekeringsadviseur een objectieve taxatie voor u regelen. Zorg dat het taxatierapport deel uit maakt van de verzekeringsovereenkomst, waardoor u de zekerheid heeft dat u niet onder- of oververzekerd bent.
  • Gaat u voor de beste prijs of de beste voorwaarden? Laat een onafhankelijke verzekeringsadviseur een vergelijk maken op de laagste prijs én op de beste voorwaarden. En laat u adviseren over de afweging die u hierover moet maken.

 

Waarom een onafhankelijke verzekeringsadviseur inschakelen?

Een onafhankelijk adviseur adviseert geen eigen verzekeringsproducten, maar kijkt welk product het beste bij u en uw bedrijf past. Een goede adviseur gaat echt voor de klant en probeert het beste eruit te halen in de onderhandeling met verzekeringsmaatschappijen, tijdens het afsluiten en updaten van uw verzekeringsportefeuille én in geval van schade.